Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den första organiserade läroanstalterna var klostren med den utbildnings som bedrevs i de medeltida klosterskolorna. Under medeltiden bedrevs all undervisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den första organiserade läroanstalterna var klostren med den utbildnings som bedrevs i de medeltida klosterskolorna. Under medeltiden bedrevs all undervisning."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Den första organiserade läroanstalterna var klostren med den utbildnings som bedrevs i de medeltida klosterskolorna. Under medeltiden bedrevs all undervisning på latin. Först med reformationen på 1500-talet väcktes tanken att bedriva undervisningen på svenska.

4 År 1905 fick även flickor tillträde till studier vid läroverken, till en början endast i realskola. På 1920-talet började flickor att antas även till gymnasiet,

5 Skola är en institution som designats för att elever eller studerande, under ledning av lärare, skall kunna tillägna sig utbildning. Alla länder har egna skolsystem där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor.

6

7

8 Det svenska skolväsendet består av förskola, förskoleklass, grundskola, specialskola, sameskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola och svenska för invandrare), yrkeshögskola samt högskolor och universitet. Utbildningen bedrivs antingen i offentlig regi (stat, kommun eller landsting) eller i enskild regi (så kallad friskolor) eller som privatskola.

9 Ansvaret för skolväsendet i Sverige är delat mellan stat och kommun. Staten beslutar om övergripande lagar, fastställer kursplaner och läroplaner, utbildar lärare samt utövar tillsyn över verksamheten. Kommunerna ansvarar för innehållet i utbildningen och att försäkra att alla invånare får rätt till utbildning.

10 I Sverige finns 9565 skolor registrerade.

11

12


Ladda ner ppt "Den första organiserade läroanstalterna var klostren med den utbildnings som bedrevs i de medeltida klosterskolorna. Under medeltiden bedrevs all undervisning."

Liknande presentationer


Google-annonser