Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skola och utbildning Copyright: Microsoft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skola och utbildning Copyright: Microsoft."— Presentationens avskrift:

1 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Skola och utbildning Copyright: Microsoft

2 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Utbildning Förskolan/ Dagis Ålder 0-5 år Förskolan/ grundskolan Ålder 6 år Grundskolan Ålder 7-16 år Gymnasieskolan Vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning Universitet eller Högskola

3 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Förskoleklass Foton: Östersunds kommun

4 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass I förskolan får barnen möjlighet att förbereda sig för grundskolan Förskoleklass

5 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Foto: Östersunds kommun Skolan

6 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Barn mellan 7 och 16 år ska gå i skola Detta kallas för skolplikt Skolplikt

7 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Barnen börjar i skolan senast det året de fyller sju år De första nio åren i skolan kallas för grundskolan Grundskolan

8 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Grundskolan Alla grundskolor har en gemensam läroplan för att alla elever i hela landet ska få likvärdiga grundkunskaper Där står det: Vad eleverna ska lära sig Hur skolan ska arbeta Vilka värderingar som är viktiga

9 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Skolan och hemmet Foton: Östersunds kommun

10 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Läraren, föräldrarna och barnet träffas för att tala om hur det går för barnet i skolan Behövs det tolk har föräldrarna rätt till det Ofta förekommer också veckobrev Utvecklingssamtal

11 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Barn i skolan blir undersökta av läkare flera gånger under sin tid i grundskolan för att kontrollera bland annat syn och hörsel Dessutom finns: Skolsköterska Skolkurator Vård

12 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Betyg Foto: Östersunds kommun

13 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Betyg I slutet av åttonde skolåret får eleverna betyg för första gången i de ämnen de har Sedan får de betyg i slutet av varje termin tills skolplikten slutar Det sista betyget i grundskolan kallas slutbetyg

14 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Betyg Just nu finns det tre olika betyg G Godkänd För att få G ska eleven klarat av kursplanen för varje ämne VG Väl Godkänd MVGMycket Väl Godkänd IGIcke Godkänd (inget egentligt betyg)

15 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Förslag till ny betygsskala Sjugradig skala A, B, C, D, E, F och FX A högsta betyg, E godkänt F motsvarar dagens IG och FX dagens streck d v s ej deltagit Högskolor och universitet har börjat införa denna betygsskala redan nu Grundskolor och gymnasium

16 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland

17 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Många kommuner har förberedelseklasser för barn som är nya i landet De läser vanliga skolämnen och tränar svenska samtidigt Efter ett tag börjar de sedan i en vanlig klass Förberedelseklass Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland

18 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Gymnasieskolan Foto: Östersunds kommun

19 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Efter avslutad grundskolan vid 16 – 19 års ålder fortsätter nästan alla elever studera i gymnasieskolan Här väljer eleven själv vilket program han/hon vill läsa Det finns både teoretiska program och program där de får lära sig ett yrke För att få gå på ett program måste eleven söka det programmet skriftligt, eller via Internet Gymnasieskolan

20 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Nationella program För alla programmen finns så kallade kärnämnen Dessa kärnämnen är: - Svenska - Engelska - Matematik - Idrott och hälsa - Samhällskunskap - Religionskunskap - Naturkunskap - Estetisk verksamhet (som till exempel musik och bild)

21 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland En del kommuner kan ha andra program som ej är nationella. De måste innehålla kärnämnena, men resten av innehållet får kommunen bestämma själv Individuella program En elev kan också få ett individuellt program med en egen studieplan. Det finns till exempel program med särskilda kurser för invandrade elever Specialutformade program

22 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Riksrekryterad utbildning Detta är speciella utbildningar som bara finns på en ort Exempel på sådana är glasblåsning, flygutbildning och turism Idrottsgymnasier Här läser du kärnämnen och tränar din sport, till exempel, fotboll, innebandy eller skidåkning Specialutformade program

23 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Studier efter Gymnasiet Foto: Östersunds kommun

24 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland En del utbildningar kostar pengar – ofta är dessa inriktade på ett speciellt yrke, till exempel massör Många utbildningar är gratis – sådana utbildningar är vi alla med och betalar med skattemedel Studier efter Gymnasiet

25 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Vuxenutbildningar Foto: Östersunds kommun

26 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Komvux Komvux är en förkortning för Kommunal Vuxenutbildning Där kan vuxna studera ämnen från grundskolan och gymnasiet De kan studera efter en egen studieplan Länk till Komvux i länet

27 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Gymnasiekurser Grundläggande Vuxenutbildningar Distansutbildning Komvux

28 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Lärcentrum, Jämtlands län

29 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Vuxenstudier

30 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Studieekonomi

31 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Studievägledning

32 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Validering

33 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Distansverktyg

34 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Utbildningsanordnare

35 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland CV/Handlingsplan

36 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland KY : Kvalificerad yrkesutbildning Praktik 1/3 av tiden. Mellan 1 till 3 år. YTH : Yrkesteknisk högskoleutbildning Gymnasium + 4 år i yrket eller 6 år i yrket Normalt tre terminer. Finns inom många områden, till exempel industri, handel och byggnad. Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Yrkesinriktade utbildningar

37 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Kortare och längre kurser Utbildningen friare än i den vanliga skolan. Personer och grupper väljer mycket själva hur de ska studera Kan ge behörighet (rätt) till att söka vidare studier på högskola Folkhögskolor

38 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Birka folkhögskola, Ås Bäckedals folkhögskola, Sveg Hållands folkhögskola, Undersåker Folkhögskolor i Jämtlands län

39 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Högskola/Universitet Foto: Östersunds kommun

40 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Högskolan ger grundläggande högskoleexamen. (Exempel på högskoleutbildning: Lärare) På universitet kan du börja forska efter examen, och gå vidare till ännu högre studier. (Exempel på Universitetsutbildning: Läkare) Högskola/Universitet

41 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Högskoleutbildning på distans Många högskoleutbildningar kan du välja att läsa på distans Eleven läser hemma och har kontakt med läraren genom till exempel telefon, e-post och videokonferens

42 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Till många eftergymnasiala utbildningar kan du få studiestöd, så kallat studiemedel Studiemedlen innehåller en mindre bidragsdel, och en större lånedel CSN : Studiestöd

43 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Upphandlas av Arbetsförmedlingen Anordnas oftast av privata utbildningsföretag Arbetsförmedlingen upphandlar även utbildningar av högskolan och av kommunens vuxenutbildningar Arbetsmarknadsutbildningar

44 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Det finns två former av utbildningar för dig som är arbetssökande: Arbetsmarknadsutbildningar med olika yrkesinriktningar Förberedande utbildningar Arbetsmarknadsutbildningar

45 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Ger dig praktiska och teoretiska färdigheter inom ett specifikt yrke Är anpassad efter den arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden Syftar till att leda till arbete inom det yrke utbildningen är riktad mot Arbetsmarknadsutbildningar

46 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Förberedande utbildning är för den som ….. Behöver grundläggande kunskaper inför en arbetsmarknadsutbildning eller Ska genomföra annat arbetsmarknadspolitiskt program eller Planerar att studera på högskolan eller inom vuxenutbildningen

47 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Bra länkar för eget sökande Centrala Studiemedelsnämnden, CSN Högskoleprovguiden är en onlineutbildning där du förbättrar ditt högskoleprovresultat med hjälp av bland annat genomgångar och övningar Sida med samlade länkar till det mesta om utbildning och arbete i och utanför Sverige På arbetsförmedlingens hemsida kan du söka jobb, få information om arbetsmarknaden, olika utbildningar i Sverige, göra intressetest med mera

48 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Bra länkar för eget sökande Här hittar du information om högskolestudier. Du kan söka utbildningar och få information om högskolor Verket för Högskoleservice sköter antagningen till de flesta utbildningsprogram på högskolorna i Sverige. Här kan du se på antagningspoäng, se hur du räknar ut dina betygspoäng Alla kvalificerade yrkesutbildningar som finns inom olika områden Här har du information om folkhögskolor

49 Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland Bra länkar för eget sökande Information om studier och arbete utomlands. Arbetsförmedlingens utbildningar med länkar vidare yrkesvis och länsvis Här nedan finns några bra länkar om Du planerar att söka ett stipendium för ett eller annat ändamål. language=swe&page=start_swe.html


Ladda ner ppt "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skola och utbildning Copyright: Microsoft."

Liknande presentationer


Google-annonser