Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skola och utbildning Copyright: Microsoft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skola och utbildning Copyright: Microsoft."— Presentationens avskrift:

1 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skola och utbildning Copyright: Microsoft

2 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Utbildning Förskolan/ Dagis Ålder 0-5 år Förskolan/ grundskolan Ålder 6 år Grundskolan Ålder 7-16 år Gymnasieskolan Vuxenutbildning Arbetsmarknadsutbildning Universitet eller Högskola

3 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Förskoleklass Foton: Östersunds kommun

4 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass I förskolan får barnen möjlighet att förbereda sig för grundskolan Förskoleklass

5 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Foto: Östersunds kommun Skolan

6 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Barn mellan 7 och 16 år ska gå i skola Detta kallas för skolplikt Skolplikt

7 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Barnen börjar i skolan senast det året de fyller sju år De första nio åren i skolan kallas för grundskolan Grundskolan

8 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Grundskolan Alla grundskolor har en gemensam läroplan för att alla elever i hela landet ska få likvärdiga grundkunskaper Där står det: Vad eleverna ska lära sig Hur skolan ska arbeta Vilka värderingar som är viktiga

9 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skolan och hemmet Foton: Östersunds kommun

10 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Läraren, föräldrarna och barnet träffas för att tala om hur det går för barnet i skolan Behövs det tolk har föräldrarna rätt till det Ofta förekommer också veckobrev Utvecklingssamtal

11 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Barn i skolan blir undersökta av läkare flera gånger under sin tid i grundskolan för att kontrollera bland annat syn och hörsel Dessutom finns: Skolsköterska Skolkurator Vård

12 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Betyg Foto: Östersunds kommun

13 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Betyg I slutet av åttonde skolåret får eleverna betyg för första gången i de ämnen de har Sedan får de betyg i slutet av varje termin tills skolplikten slutar Det sista betyget i grundskolan kallas slutbetyg

14 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Betyg Just nu finns det tre olika betyg G Godkänd För att få G ska eleven klarat av kursplanen för varje ämne VG Väl Godkänd MVGMycket Väl Godkänd IGIcke Godkänd (inget egentligt betyg)

15 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Förslag till ny betygsskala Sjugradig skala A, B, C, D, E, F och FX A högsta betyg, E godkänt F motsvarar dagens IG och FX dagens streck d v s ej deltagit Högskolor och universitet har börjat införa denna betygsskala redan nu Grundskolor och gymnasium 2010 - 2013

16 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49

17 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Många kommuner har förberedelseklasser för barn som är nya i landet De läser vanliga skolämnen och tränar svenska samtidigt Efter ett tag börjar de sedan i en vanlig klass Förberedelseklass Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49

18 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Gymnasieskolan Foto: Östersunds kommun

19 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Efter avslutad grundskolan vid 16 – 19 års ålder fortsätter nästan alla elever studera i gymnasieskolan Här väljer eleven själv vilket program han/hon vill läsa Det finns både teoretiska program och program där de får lära sig ett yrke För att få gå på ett program måste eleven söka det programmet skriftligt, eller via Internet Gymnasieskolan

20 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Nationella program För alla programmen finns så kallade kärnämnen Dessa kärnämnen är: - Svenska - Engelska - Matematik - Idrott och hälsa - Samhällskunskap - Religionskunskap - Naturkunskap - Estetisk verksamhet (som till exempel musik och bild)

21 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 En del kommuner kan ha andra program som ej är nationella. De måste innehålla kärnämnena, men resten av innehållet får kommunen bestämma själv Individuella program En elev kan också få ett individuellt program med en egen studieplan. Det finns till exempel program med särskilda kurser för invandrade elever Specialutformade program

22 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Riksrekryterad utbildning Detta är speciella utbildningar som bara finns på en ort Exempel på sådana är glasblåsning, flygutbildning och turism Idrottsgymnasier Här läser du kärnämnen och tränar din sport, till exempel, fotboll, innebandy eller skidåkning Specialutformade program

23 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Studier efter Gymnasiet Foto: Östersunds kommun

24 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 En del utbildningar kostar pengar – ofta är dessa inriktade på ett speciellt yrke, till exempel massör Många utbildningar är gratis – sådana utbildningar är vi alla med och betalar med skattemedel Studier efter Gymnasiet

25 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Vuxenutbildningar Foto: Östersunds kommun

26 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Komvux Komvux är en förkortning för Kommunal Vuxenutbildning Där kan vuxna studera ämnen från grundskolan och gymnasiet De kan studera efter en egen studieplan Länk till Komvux i länet http://www.jamtland.se/

27 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Gymnasiekurser Grundläggande Vuxenutbildningar Distansutbildning Komvux

28 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 www.larcentrum.se Lärcentrum, Jämtlands län

29 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Vuxenstudier

30 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Studieekonomi

31 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Studievägledning

32 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Validering

33 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Distansverktyg

34 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Utbildningsanordnare

35 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 CV/Handlingsplan

36 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 KY : Kvalificerad yrkesutbildning Praktik 1/3 av tiden. Mellan 1 till 3 år. YTH : Yrkesteknisk högskoleutbildning Gymnasium + 4 år i yrket eller 6 år i yrket Normalt tre terminer. Finns inom många områden, till exempel industri, handel och byggnad. Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Yrkesinriktade utbildningar

37 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Kortare och längre kurser Utbildningen friare än i den vanliga skolan. Personer och grupper väljer mycket själva hur de ska studera Kan ge behörighet (rätt) till att söka vidare studier på högskola Folkhögskolor

38 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Birka folkhögskola, Ås http://www.birka.fhsk.se/ http://www.birka.fhsk.se/ Bäckedals folkhögskola, Sveg http://www.backedal.fhsk.se/ http://www.backedal.fhsk.se/ Hållands folkhögskola, Undersåker http://www.holland.fhsk.se/ http://www.holland.fhsk.se/ Folkhögskolor i Jämtlands län

39 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Högskola/Universitet Foto: Östersunds kommun

40 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Högskolan ger grundläggande högskoleexamen. (Exempel på högskoleutbildning: Lärare) På universitet kan du börja forska efter examen, och gå vidare till ännu högre studier. (Exempel på Universitetsutbildning: Läkare) Högskola/Universitet

41 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Högskoleutbildning på distans Många högskoleutbildningar kan du välja att läsa på distans Eleven läser hemma och har kontakt med läraren genom till exempel telefon, e-post och videokonferens

42 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Till många eftergymnasiala utbildningar kan du få studiestöd, så kallat studiemedel Studiemedlen innehåller en mindre bidragsdel, och en större lånedel CSN : www.csn.sewww.csn.se Studiestöd

43 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Upphandlas av Arbetsförmedlingen Anordnas oftast av privata utbildningsföretag Arbetsförmedlingen upphandlar även utbildningar av högskolan och av kommunens vuxenutbildningar Arbetsmarknadsutbildningar

44 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Det finns två former av utbildningar för dig som är arbetssökande: Arbetsmarknadsutbildningar med olika yrkesinriktningar Förberedande utbildningar Arbetsmarknadsutbildningar

45 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Ger dig praktiska och teoretiska färdigheter inom ett specifikt yrke Är anpassad efter den arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden Syftar till att leda till arbete inom det yrke utbildningen är riktad mot Arbetsmarknadsutbildningar

46 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Förberedande utbildning är för den som ….. Behöver grundläggande kunskaper inför en arbetsmarknadsutbildning eller Ska genomföra annat arbetsmarknadspolitiskt program eller Planerar att studera på högskolan eller inom vuxenutbildningen

47 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Bra länkar för eget sökande http://www.csn.se http://www.csn.se Centrala Studiemedelsnämnden, CSN www.hogskoleprovguiden.se www.hogskoleprovguiden.se Högskoleprovguiden är en onlineutbildning där du förbättrar ditt högskoleprovresultat med hjälp av bland annat genomgångar och övningar www.syoguiden.com www.syoguiden.com Sida med samlade länkar till det mesta om utbildning och arbete i och utanför Sverige www.ams.se www.ams.se På arbetsförmedlingens hemsida kan du söka jobb, få information om arbetsmarknaden, olika utbildningar i Sverige, göra intressetest med mera

48 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Bra länkar för eget sökande www.studera.nu www.studera.nu Här hittar du information om högskolestudier. Du kan söka utbildningar och få information om högskolor www.vhs.se www.vhs.se Verket för Högskoleservice sköter antagningen till de flesta utbildningsprogram på högskolorna i Sverige. Här kan du se på antagningspoäng, se hur du räknar ut dina betygspoäng www.yrkesutbildningar.se/ky/ www.yrkesutbildningar.se/ky/ Alla kvalificerade yrkesutbildningar som finns inom olika områden www.fin.fhsk.se www.fin.fhsk.se Här har du information om folkhögskolor

49 Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Bra länkar för eget sökande www.mytellus.com www.mytellus.com Information om studier och arbete utomlands. http://www.ams.se/go.aspx?c=267 http://www.ams.se/go.aspx?c=267 Arbetsförmedlingens utbildningar med länkar vidare yrkesvis och länsvis Här nedan finns några bra länkar om Du planerar att söka ett stipendium för ett eller annat ändamål. http://www.stipendieguiden.roden.se/ www.norden.se/skolstipendier.asp www.education-centre-uu.se/finnansiering.htm www.globalgrant.com/cgi/swe_new/gg.cgi? language=swe&page=start_swe.html


Ladda ner ppt "Östersunds kommun 831 82 Östersund Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se Integration Modell Jämtland 063-14 40 49 Skola och utbildning Copyright: Microsoft."

Liknande presentationer


Google-annonser