Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skola och utbildning Copyright: Microsoft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skola och utbildning Copyright: Microsoft."— Presentationens avskrift:

1 Skola och utbildning Copyright: Microsoft

2 Utbildning Universitet eller Högskola Gymnasieskolan Vuxenutbildning
Arbetsmarknadsutbildning Grundskolan Ålder 7-16 år Förskolan/ grundskolan Ålder 6 år Förskolan/ Dagis Ålder 0-5 år

3 Förskoleklass Foton: Östersunds kommun

4 Förskoleklass Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass I förskolan får barnen möjlighet att förbereda sig för grundskolan

5 Skolan Foto: Östersunds kommun

6 Skolplikt Barn mellan 7 och 16 år ska gå i skola
Detta kallas för skolplikt

7 Grundskolan Barnen börjar i skolan senast det året de fyller sju år
De första nio åren i skolan kallas för grundskolan

8 Grundskolan Alla grundskolor har en gemensam läroplan för att alla elever i hela landet ska få likvärdiga grundkunskaper Där står det: Vad eleverna ska lära sig Hur skolan ska arbeta Vilka värderingar som är viktiga

9 Skolan och hemmet Foton: Östersunds kommun

10 Utvecklingssamtal Läraren, föräldrarna och barnet träffas för att tala om hur det går för barnet i skolan Behövs det tolk har föräldrarna rätt till det Ofta förekommer också veckobrev

11 Vård Barn i skolan blir undersökta av läkare flera gånger
under sin tid i grundskolan för att kontrollera bland annat syn och hörsel Dessutom finns: Skolsköterska Skolkurator

12 Betyg Foto: Östersunds kommun

13 Betyg I slutet av åttonde skolåret får eleverna betyg för första gången i de ämnen de har Sedan får de betyg i slutet av varje termin tills skolplikten slutar Det sista betyget i grundskolan kallas slutbetyg

14 Betyg Just nu finns det tre olika betyg
G Godkänd För att få G ska eleven klarat av kursplanen för varje ämne VG Väl Godkänd MVG Mycket Väl Godkänd IG Icke Godkänd (inget egentligt betyg)

15 Förslag till ny betygsskala
Sjugradig skala A, B, C, D, E, F och FX A högsta betyg, E godkänt F motsvarar dagens IG och FX dagens streck d v s ej deltagit Högskolor och universitet har börjat införa denna betygsskala redan nu Grundskolor och gymnasium

16

17 Integration Modell Jämtland 063-14 40 49
Förberedelseklass Många kommuner har förberedelseklasser för barn som är nya i landet De läser vanliga skolämnen och tränar svenska samtidigt Efter ett tag börjar de sedan i en vanlig klass Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland

18 Gymnasieskolan Foto: Östersunds kommun

19 Gymnasieskolan Efter avslutad grundskolan vid 16 – 19 års ålder fortsätter nästan alla elever studera i gymnasieskolan Här väljer eleven själv vilket program han/hon vill läsa Det finns både teoretiska program och program där de får lära sig ett yrke För att få gå på ett program måste eleven söka det programmet skriftligt, eller via Internet

20 Nationella program För alla programmen finns så kallade kärnämnen
Dessa kärnämnen är: - Svenska - Engelska - Matematik - Idrott och hälsa - Samhällskunskap - Religionskunskap - Naturkunskap - Estetisk verksamhet (som till exempel musik och bild)

21 Specialutformade program
En del kommuner kan ha andra program som ej är nationella. De måste innehålla kärnämnena, men resten av innehållet får kommunen bestämma själv Individuella program En elev kan också få ett individuellt program med en egen studieplan. Det finns till exempel program med särskilda kurser för invandrade elever

22 Specialutformade program
Riksrekryterad utbildning Detta är speciella utbildningar som bara finns på en ort Exempel på sådana är glasblåsning, flygutbildning och turism Idrottsgymnasier Här läser du kärnämnen och tränar din sport, till exempel, fotboll, innebandy eller skidåkning

23 Studier efter Gymnasiet
Foto: Östersunds kommun

24 Studier efter Gymnasiet
En del utbildningar kostar pengar – ofta är dessa inriktade på ett speciellt yrke, till exempel massör Många utbildningar är gratis – sådana utbildningar är vi alla med och betalar med skattemedel

25 Vuxenutbildningar Foto: Östersunds kommun

26 Länk till Komvux i länet
Komvux är en förkortning för Kommunal Vuxenutbildning Där kan vuxna studera ämnen från grundskolan och gymnasiet De kan studera efter en egen studieplan Länk till Komvux i länet

27 Komvux Gymnasiekurser Grundläggande Vuxenutbildningar
Distansutbildning

28 Lärcentrum, Jämtlands län

29 Vuxenstudier Vuxenstudier Konsten att lära
En kurs om att lära på ett bättre och roligare sätt. Konsten att lära Läs när det passar dig! Idag finns ett stort utbud av kurser och utbildningar för vuxna - både för yrkeslivet och för personlig utveckling. Det finns möjlighet att kombinera studier med arbete. Det går att studera på heltid, deltid, på kvällen eller på distans. I allt fler kurser används datorn som ett verktyg att göra studierna så flexibla som möjligt. Då utbudet är stort kan man oftast hitta kurser som passar ens behov, studietakt och förkunskaper. Testa dina kunskaper och förutsättningar Innan man påbörjar en kurs kan det vara bra att testa sig själv. Undersöka vad man kommer ihåg från tidigare studier eller göra en övning som visar vilket yrke man passar för. Testa dig själv! Studietips, studieteknik och lärstilar Det finns massor skrivet om hur man bäst planerar och genomför studier. Om det var länge sen du pluggade senast finns här lite råd och tips inför studierna.

30 Studieekonomi Studieekonomi
Det finns flera sätt att finansiera sina studier på, det vanligaste är någon form av studiestöd som studiemedel, vuxenstudiestöd och utbildningsbidrag. Ansvarig för dessa är Centrala studiestödsnämnden CSN. På CSN:s webbplats kan du kontrollera vilka studiestödsformer och hur stor ersättning du kan söka beroende på vilken utbildning det gäller och vilken bakgrund du har. CSN - Centrala Studiestödsnämnden CSN är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier, samt rekryteringsbidraget.    Stipendier Utöver det statliga studiestödsystemet som presenteras på CSN kan du också söka stipendier från olika stiftelser och föreningar. Sveriges stiftelser Det finns en mängd stipendier som man kan söka från olika stiftelser. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. Här är en samlad ingång till Sveriges samtliga stiftelser.       Syo-guiden Här finns en stipendieguide med länkar samt information om hur man söker olika stipendier.

31 Studievägledning Vägledning - att välja framtid
Hur hittar jag en vägledare Här finns en förteckning över vägledare och utbildningsansvariga som kan hjälpa dig att hitta de studiemöjligheter eller arbete du söker. Du kan också få hjälp med att ..... FAQ - svar på vanliga frågor som ställs till vägledare De vanligaste frågorna som vägledarna får finns här samlade med svar som kanske hjälper dig i enklare ärenden. Nyttiga länkar Här hittar du nyttiga länkar samt tips från din vägledare.

32 Validering Vad är validering?
Validering handlar om att värdera en persons kunskaper och färdigheter som denna skaffat sig genom studier, samhällsliv och arbetsliv. Syftet med validering är att omvandla faktisk kompetens till formell kompetens. "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats." (Ds 2003:23) När behövs validering? när du söker jobb och behöver visa papper på dina kunskaper när du är sugen på att studera, men är osäker på var du står när du har utbildning eller yrkeserfarenhet från annat land när du vill individanpassa och kunna hoppa över moment som du redan kan när du vill pröva dina kunskaper mot arbetslivets krav när ditt företag behöver kartlägga personalresurser och kompetens  Ladda hem eller titta på en broschyr om validering

33 Distansverktyg Distansverktyg
LärCentrum erbjuder dig som studerar eller arbetar med flexibelt lärande tillgång till olika hjälpmedel. Videokonferens i studio Videokonferens, eller telebild som den också kallas, är en teknik som gör samtal mellan personer på två eller flera platser möjlig genom direkt bild- och ljudöverföring. Marratech Marratech är ett E-konferensprogram som du kör i din dator. Du ser, hör och kan prata med andra personer genom programmet. På whiteboarden kan alla deltagare skriva saker samt öppna bilder, Word- och PowerPointfiler etc. Moodle Moodle är en modern lärplattform för distansoberoende lärande. Här kan man lägga upp kurser och utbildningar samt förmedla information och kompetensutveckling. LärCentra har en egen Moodle-server som du som lärare, kursledare, utbildare m fl kan använda. Skype Skype är IP-telefoni alltså telefon över internet. Enkelt och bra att använda också i utbildningssammanhang. MSN Messenger MSN Messenger är ett kommunikationsverktyg som idag används av många ungdomar och som med fördel kan användas på arbetsplatser och i utbildningar där man vill vara distansoberoende. Länklista Länklista med gratisprogram för lärande, manualer för site maker mm.

34 Utbildningsanordnare
Universitet och högskola  På Högskoleverkets studera.nu kan du söka bland utbildningar och hitta all möjlig information om studier på universitet och högskolor i hela Sverige   På Nätuniversitetet är det möjligt att söka bland alla universitets- och högskole-utbildningar som ges på distans.        Regionens universitet med campus bl a i Östersund. Har flest distansstudenter av Sveriges universitet!    Vuxenutbildning i länet Avans Komvux Ragunda Birka Komvux Strömsund Eductus Komvux Åre Komvux Berg Komvux Östersund Komvux Bräcke Lernia Komvux Härjedalen NTI-skolan Komvux Krokom Primrose Länets folkhögskolor Länkar till samtliga Folkhögskolor i landet Birka folkhögskola Bildningsförbundet Mittnorrland Bäckedals folkhögskola Hållands folkhögskola Travskolan Wången Studieförbund ABF Z Arbetarnas bildningsförbund Bilda - Mittsverige Bildningsförbundet Bildningsförbundet Mittnorrland är folkbildningens samrådsorgan i Jämtlands och Västernorrlands län. Folkuniversitetet - Östersund Folkuniversitetet Medborgarskolan - Östersund Studieförbundet Medborgarskolan NBV - Mittsverige Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Sensus - Södra norrland SISU Idrottsutbildarna Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund Studiefrämjandet - Mittsverige Studiefrämjandet Vuxenskolan - Östersund Studieförbundet Vuxenskolan

35 CV/Handlingsplan Gör din egen CV och handlingsplan på kompetenstorget
Meritförteckning (CV) Med detta verktyg kan du skapa din meritförteckning enligt gällande standard. Du kan fylla på och ändra, skriva ut eller e-posta. Du kan också lagra flera personliga brev att bifoga när du söker utbildning eller jobb. Handlingsplan (Studieplan) Detta verktyg kan du använda för att sätta upp egna mål för studier och arbete. Ett bra sätt att föra en dialog mot din vägledare eller handläggare på arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dina anteckningar finns lagrade så att bara du kan komma åt dem, men det är möjligt att öppna så att även handläggarna kan ta del av dem. CV/Handlingsplan

36 Yrkesinriktade utbildningar
KY : Kvalificerad yrkesutbildning Praktik 1/3 av tiden. Mellan 1 till 3 år. YTH : Yrkesteknisk högskoleutbildning Gymnasium + 4 år i yrket eller 6 år i yrket Normalt tre terminer. Finns inom många områden, till exempel industri, handel och byggnad. Östersunds kommun Östersund Tel Integration Modell Jämtland

37 Folkhögskolor Kortare och längre kurser
Utbildningen friare än i den vanliga skolan. Personer och grupper väljer mycket själva hur de ska studera Kan ge behörighet (rätt) till att söka vidare studier på högskola

38 Folkhögskolor i Jämtlands län
Birka folkhögskola, Ås Bäckedals folkhögskola, Sveg Hållands folkhögskola, Undersåker

39 Högskola/Universitet
Foto: Östersunds kommun

40 Högskola/Universitet
Högskolan ger grundläggande högskoleexamen. (Exempel på högskoleutbildning: Lärare) På universitet kan du börja forska efter examen, och gå vidare till ännu högre studier. (Exempel på Universitetsutbildning: Läkare)

41 Högskoleutbildning på distans
Många högskoleutbildningar kan du välja att läsa på distans Eleven läser hemma och har kontakt med läraren genom till exempel telefon, e-post och videokonferens

42 Studiestöd Till många eftergymnasiala utbildningar kan du få studiestöd, så kallat studiemedel Studiemedlen innehåller en mindre bidragsdel, och en större lånedel CSN :

43 Arbetsmarknadsutbildningar
Upphandlas av Arbetsförmedlingen Anordnas oftast av privata utbildningsföretag Arbetsförmedlingen upphandlar även utbildningar av högskolan och av kommunens vuxenutbildningar

44 Arbetsmarknadsutbildningar
Det finns två former av utbildningar för dig som är arbetssökande: Arbetsmarknadsutbildningar med olika yrkesinriktningar Förberedande utbildningar

45 Arbetsmarknadsutbildningar
Ger dig praktiska och teoretiska färdigheter inom ett specifikt yrke Är anpassad efter den arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden  Syftar till att leda till arbete inom det yrke utbildningen är riktad mot

46 Förberedande utbildning är för den som …..
Behöver grundläggande kunskaper inför en arbetsmarknadsutbildning eller Ska genomföra annat arbetsmarknadspolitiskt program eller Planerar att studera på högskolan eller inom vuxenutbildningen

47 Bra länkar för eget sökande
Centrala Studiemedelsnämnden, CSN Högskoleprovguiden är en onlineutbildning där du förbättrar ditt högskoleprovresultat med hjälp av bland annat genomgångar och övningar Sida med samlade länkar till det mesta om utbildning och arbete i och utanför Sverige På arbetsförmedlingens hemsida kan du söka jobb, få information om arbetsmarknaden, olika utbildningar i Sverige, göra intressetest med mera

48 Bra länkar för eget sökande
Här hittar du information om högskolestudier. Du kan söka utbildningar och få information om högskolor Verket för Högskoleservice sköter antagningen till de flesta utbildningsprogram på högskolorna i Sverige. Här kan du se på antagningspoäng, se hur du räknar ut dina betygspoäng Alla kvalificerade yrkesutbildningar som finns inom olika områden Här har du information om folkhögskolor

49 Bra länkar för eget sökande
Information om studier och arbete utomlands. Arbetsförmedlingens utbildningar med länkar vidare yrkesvis och länsvis Här nedan finns några bra länkar om Du planerar att söka ett stipendium för ett eller annat ändamål. language=swe&page=start_swe.html


Ladda ner ppt "Skola och utbildning Copyright: Microsoft."

Liknande presentationer


Google-annonser