Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grästorps kommun Skolutveckling = Systematisk Kvalitetsarbete  Att se HELA verksamheten ur ett STRUKTURELLT, SYSTEMATISKT och KULTURELLT perspektiv med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grästorps kommun Skolutveckling = Systematisk Kvalitetsarbete  Att se HELA verksamheten ur ett STRUKTURELLT, SYSTEMATISKT och KULTURELLT perspektiv med."— Presentationens avskrift:

1 Grästorps kommun Skolutveckling = Systematisk Kvalitetsarbete  Att se HELA verksamheten ur ett STRUKTURELLT, SYSTEMATISKT och KULTURELLT perspektiv med KUNDFOKUS!  Förbättra – varför det? -Hur bra är vi? -Vem avgör det? -Hur bra måste vi vara? -Hur bra vill vi vara? -Varför det? -Hur ska det gå till?

2 Grästorps kommun Kvalitetssäkring  Stratsys Stratsys  Årshjul – förskola och skola 2

3 Grästorps kommun Vad säger forskningen om framgångsfaktorer i skolan?  Att det finns en variation av metoder och redskap som läraren använder sig av  Lärarens tydlighet i ledarskap och goda relationer med eleven  Organisera undervisning/metoder efter elevernas behov  Eleverna ges möjlighet att välja aktiviteter  Elevens inflytande

4 Grästorps kommun LUNNEVISKOLAN Förskoleklass 4 förskollärare 2 fritids Åk 1 2 lärare 2 fsk 2 fri Åk 2 2 lärare 2 fri Åk 3 2 lärare 2 fri. Lärares behörighet Likvärdighet Kompletta arbetslag/ självstyrande – indivdualisera, anpassa… Utnyttjandet av lokaler – arenor för lärande

5 Grästorps kommun Backenskolan Skoldel/teoretisk arena Fritidshemsdel/praktisk arena  Varierat lärande, pedagogisk miljö  Formell kompetens  Elevernas inflytande och bedömning för lärande  Estetisk lärprocess

6 Grästorps kommun Ugglans förskola  Avdelning Solsidan 1-3 år Skogssidan 3-5 år  Åldersanpassad miljö ute och inne.  Roterande pedagoger  Större samarbete över avdelningarna.  Omorganisation för att höja kvalitén under hela dagen. 6

7 Grästorps kommun Ambjörnsgårdens förskola  Vi vill se barnens utveckling i matematik och språk genom estetiska lärprocesser och den tredje pedagogen 7

8 Grästorps kommun Karlavagnens förskola  En enavdelningsförskola 1-5 år  Det kompetenta barnet  Grön Flagg  Kvalitetstid 8

9 Grästorps kommun Backens förskola  Vårt utvecklingsarbete 13/14: Backenenhetens metatema: Att läsa för livet Matematik 9


Ladda ner ppt "Grästorps kommun Skolutveckling = Systematisk Kvalitetsarbete  Att se HELA verksamheten ur ett STRUKTURELLT, SYSTEMATISKT och KULTURELLT perspektiv med."

Liknande presentationer


Google-annonser