Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturfonderna i Finland – förenkling genom flate rates och indirekta kostnader Jan Holmberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturfonderna i Finland – förenkling genom flate rates och indirekta kostnader Jan Holmberg."— Presentationens avskrift:

1 Strukturfonderna i Finland – förenkling genom flate rates och indirekta kostnader Jan Holmberg

2 Finanscontrollerfunktionen  Fungerar som revisionsmyndighet för ERUF & ESF programmen 2007-2013 och 2014-2020  Utför systemgranskningar hos beviljande myndigheter  Utför projektgranskningar hos stödmottagare  5 personer på finansministeriet 16.10.2014

3 Förenklade kostnadsmetoder – Varför?  Minskar stödmottagarens administrativa arbetsbörda  Minskar arbetsbördan hos beviljande myndighet  Försnabbar betalningsprocessen  Minskar behov av verifikation  Minskar osäkerheten om stödberättigheten  Förenklar revisionsarbetet 16.10.2014

4 Förenklade metoder 2007-2013  Togs ibruk mitt i programperioden  Engångsersättningar i små projekt  Offentlig finansiering högst 50 000 euro  Utbetalning då projektresultatet levererats  Flat rate (%) för indirekta kostnader & resekostnader  20 % av lönekostnader i ERUF  17 % av lönekostnader i ESF  Valfrihet hos sökanden 16.10.2014

5 Förenklade metoder 2014-2020  Tas ibruk från början av programperioden  Engångsersättningar i små & mellanstora projekt  Flat rate alternativen utökas  Två olika modeller för ERUF  Tre olika modeller för ESF  Förenklade metoder huvudregel – verkliga kostnader ett undantag 16.10.2014

6 Engångsersättning  Stödet för projektet beviljas som engångsersättning  Projektresultatet skall vara i enlighet med stödbeslutet  Offentliga finansieringen kan uppgå till högst 100 000 euro  Sökanden skall lämna en detaljerad kostnadskalkyl samt en uppskattning av anskaffningar  Ett projekt som finansieras genom engångsersättning kan ändras endast i fråga om tidsfristen för genomförandet. 16.10.2014

7 Procentuell ersättning – resor & indirekta kostnader (ERUF/ESF)  24 % /17 % av lönekostnader ersätter: 1.projektets resekostnader, 2.kontorskostnader, 3.avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier, 4.kostnader för projektpersonalens företagshälsovård, 5.lokalkostnader 6.kostnader för projektets styrgrupp 16.10.2014

8 Procentuell ersättning – indirekta kostnader (ERUF/ESF)  15 % av lönekostnader ersätter: 1.kontorskostnader, 2.avgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier, 3.kostnader för projektpersonalens företagshälsovård, 4.lokalkostnader 5.kostnader för projektets styrgrupp 16.10.2014

9 Procentuell ersättning – annat än lönekostnader (ESF)  40 % av lönekostnader ersätter: 1.Alla andra projektkostnader 16.10.2014

10 Beräkningsgrund för procentuell ersättning  Lönekostnader som föranleds av arbete som krävs för att ett projekt ska kunna genomföras  Kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal.  Lönerna får inte överskrida den lön som sökanden i allmänhet betalar för motsvarande uppgift.  Resultatpremier, naturaförmåner och bonusar är inte stödberättigande. 16.10.2014

11 Exempel – Flat rate ESF 17 % 1. Material och förnödenheterIcke stödberättigat som verklig kostnad 2. Personalkostander Betalda projektlöner Andelen av semesterkostnader Obligatoriska lönebikostnader 360 000 euro 3. Köp av tjänster Publicitet och publikationer Experttjänster för projektet 300 000 euro 4. ResekostnaderIcke stödberättigat som verklig kostnad 5. Indirekta kostnader (flat rate 17%) 0,17 x 360 000 = 61 200 euro Totala stödberättigade kostnader 721 200 euro 16.10.2014

12 Erfarenheter 2007-2013  Minskar redovisningsbördan av besvärliga allokerade kostnader (t.ex. hyror, städning, IT)  Minskar risken för icke-stödberättigade kostnader i internfakturering (intern vinst)  Försnabbar hantering av utbetalningar  Förenklar revisionen  Kan leda till lägre el. högre stödnivå än verkliga kostnader  Stöder effektivt projektgenomförande – optimerar t.ex. resande 16.10.2014

13 Tack! Frågor och kommentarer? Tilläggsinfo: http://www.rakennerahastot.fi/http://www.rakennerahastot.fi/ Jan Holmberg Finansministeriet - Finland jan.holmberg@vm.fi Gsm: +358-40-8416499 16.10.2014


Ladda ner ppt "Strukturfonderna i Finland – förenkling genom flate rates och indirekta kostnader Jan Holmberg."

Liknande presentationer


Google-annonser