Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Handlingsplanen Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns men med behov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Handlingsplanen Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns men med behov."— Presentationens avskrift:

1 Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Handlingsplanen Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns men med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Kompletterande uppdrag - nolltoleransrutinen Avstämningsmöte Överlämningsmöte

2 Arbetsförmedlingens roll i Rehabiliteringskedjan Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden Dag 1 till 90 Dag 91-180 Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd av Arbetsförmedlingen Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för återgång till någon form av arbete. Dag 181-365

3 Samarbetsformer för anställd Kontaktmöte NYTT Kontaktmöte från dag 91 Försäkringskassan erbjuder den försäkrade ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen Under dag 91 till 180 behåller personen sin sjukpenning Försäkringskassan bokar tid för möte hos Arbetsförmedlingen Mötet ska underlätta för personer att börja söka arbete Arbetsförmedlingen säkerställer att tider finns i den omfattning som krävs. 01234567891011 12 månader Dag 1-90 Dag 181-365Dag 91-180

4 Flöden till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan Enligt Försäkringskassans bedömning 2009 2008 2010 och 2011 Under 2008 från oktober beräknas 6000 personer i ett flöde om ca 2000 per månad Under 2009 beräknas 40 000 i ett flöde om 3000-4000 per månad 2010 och 2011 beräknas jämförbara med 2009

5 Viktigt att tänka på Personer som kommer till Arbetsförmedlingen är medicinskt färdigutredda Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns Arbetsförmedlingen matchar till jobb

6 för att hitta jobbet för att väcka nya tankar och vägleda för att visa på lösningar ackvirering av platser hjälp med CV och ansökningshandlingar använd alla servicevägar – Internet, Kundtjänst, lokalt arbetsförmedlingskontor stöd att kontakta arbetsgivare stöd inför intervjuer Matchning Hur kan vi anpassa matchningen till den här målgruppen?

7 Arbetslöshetskasseregler Reglerat i förordningen om arbetslöshetsförsäkringen §19.1 Ersättning får lämnas till personer som har beviljats tjänstledigt utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå, vare sig till sitt tidigare arbete eller annat arbete hos sin arbetsgivare, under förutsättning att alla rehabiliteringsåtgärder har vidtagits som åligger arbetsgivaren och Försäkringskassan. Intyg från arbetsgivare kan erfordras


Ladda ner ppt "Nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Handlingsplanen Försäkringskassan har bedömt att arbetsförmåga finns men med behov."

Liknande presentationer


Google-annonser