Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

100 % Stolt och Kompetent Kompetensutvecklingsprojekt för att kunna skapa och bibehålla heltidstjänster i Avesta Kommuns Omsorgsförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "100 % Stolt och Kompetent Kompetensutvecklingsprojekt för att kunna skapa och bibehålla heltidstjänster i Avesta Kommuns Omsorgsförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 100 % Stolt och Kompetent Kompetensutvecklingsprojekt för att kunna skapa och bibehålla heltidstjänster i Avesta Kommuns Omsorgsförvaltning

2 100 % Proud and Competent-courses Alla får en tvådagarskurs med helpension ämnen som Det gemensamma uppdraget – det offentliga uppdraget Jag påverkar - hur vill jag bli uppfattad? Vad ska göras? Verksamhet – Ekonomi – Personal– Förändrings arbete – Behovsanpassad verksamhet – framtida efterfrågan – Kvalitet ett medel att konkurrera med! Mål – uppdrag – förväntningar – yrkesroll – roller och krav - tydlighet

3 100 % Proud and Competent-courses Alla får en tvådagarskurs med helpension ämnen som (forts) Kraftfulla tillsammans Strategisk utveckling och förbättring – Organisa- tionens kraftfulla resurser - Hur vill vi att organi- sationen ska uppfattas? - Det gemensamma ansvaret Är alla med? Om inte, varför? - Delaktighet – Hur får vi alla med oss? - Uppdraget – Kommuni- kation - konflikter - Samverkan – Mot samma mål!

4 100 % Proud and Competent-courses Alla får en tvådagarskurs med helpension ämnen som (forts) Verksamhet - ekonomi - personal - Att omsätta mål - skapa uppdrag - verkställa - följa upp – Systematik och metodik (verktyg) - Att arbeta utifrån en ”röd tråd” Vad behöver vi lära oss och varför? Kompetensutveckling Omvärldsbevakning Lära av varandra

5 100 % Stolt och Kompetent Andra utbildningar 6.4 Utbildning Neuropsykiatriska sjukdomar för 100 omvårdnadspersonal Ansvarig: Projektledare. Tidsplan: 1104-1202 6.5 Utbildning psykisk ohälsa för 100 omvårdnads- Personal Ansvarig: Projektledare. 1201-1203 6.6 Utbildning missbruk för 50 omvårdnadspersonal Ansvarig: Projektledare. 1201-1203

6 100 % Stolt och Kompetent Andra utbildningar 6.7 Utbildning Demens för 50 omvårdnadspersonal 6.8 Utbildning motiverande intervjumetodik, MI/samtalsmetodik/svåra samtal för 50 omvårdnads- personal 6.9 Utbildning Grundläggande KBT för 50 omvård- nadspersonal 6.10 Utbildning i Palliativ vård för 50 omvårdnads- personal 6.11 Utbildning i Läkemedel/nya droger/multisjuka äldre för 50 omvårdnadspersonal

7 100 % Stolt och Kompetent Andra utbildningar 6.12 Utbildning för 40 omvårdnadspersonal i tecken och bildkommun. 6.13 Utbildning för 21 enhetschefer för att stärka deras roll i förändringsarbetet. 6.14 Utbildning för 21 processledare för att stärka deras roll i förändringsarbetet. 6.15 Utbildning data specifika Office program för 60 omvårdnadspersonal (”superuser”)

8 100 % Stolt och Kompetent Andra utbildningar 6.16 Egen personal duktiga på grundläggande data, utbildar 200 deltagare under 4 halvdagar i mindre grupper.

9 100 % Stolt och Kompetent Andra utbildningar 7.1 Handledarutbildning 5 personer/ Neuropsykiatriska sjukdomar 7.2 Handledarutbildning 5 personer/Psykisk ohälsa 7.3 Handledarutbildning 5 personer/missbruk 7.4 Handledarutbildning 5 personer/ Demens

10 100 % Stolt och Kompetent Andra utbildningar 7.5 Handledarutbildning 5 personer/ motiverande intervjumetodik, MI/samtalsmetodik/svåra 7.6 Handledarutbildning 5 personer Grundläggande 7.7 Handledarutbildning 5 personer Palliativ vård 7.8 Handledarutbildning 5 personer Läkemedel/nya droger/multisjuka äldre


Ladda ner ppt "100 % Stolt och Kompetent Kompetensutvecklingsprojekt för att kunna skapa och bibehålla heltidstjänster i Avesta Kommuns Omsorgsförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser