Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelsemöte den 10 februari 2010 Projektrapportering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelsemöte den 10 februari 2010 Projektrapportering."— Presentationens avskrift:

1 Styrelsemöte den 10 februari 2010 Projektrapportering

2 Sambruk – styrelsemöte 8 december 20092 Ekonomiskt bistånd  Etapp II avslutad  ’Multifråga’ – FK + CSN  Botkyrka & Sundsvall i drift  Övriga projektdeltagarkommuner planerar införande Q1  Etapp III startad  Steg 1 – fördjupad processanalys, ansökan  Steg 2 – utveckling av e-tjänst, m h a UU  Fortsatt dialog (trögt…) med SKV, AF & A-kassorna  Marknadsföring av ’Multifråga’ mot övriga kommuner  Leverantörsdiskussioner avs integration

3 BITA  Assistenterna kan registrera tid Version ”beta 2” av Tidit Arbetsledning är tillgänglig  Kan registrera brukare/assistenter  Budgetera (inkl registrera/ändra beslut samt koppla detta till budget för en period)  http://www.designprototyp.se/publishing.htm http://www.designprototyp.se/publishing.htm  Planerat arbete  Mobilapplikation, räkning till FK, adapter för schemaexport  Jonas jobbar 8h/vecka och arvoderas från p-medel 850kr/h

4 ÖTP  ÖTP ska stötta proj BITA, EK. bistånd, Innoveta, Elekt.bevar och Generisk ärendehantering  ÖTP v 2 pg. Skall brytas upp i arkitektur linjer resp upphandlingslinjer. Ärendeknutpunkt och ärendehändelse ska infogas.  En roll som katalogbibliotikarie måste definieras  Bör göra ett typdokument för e-arkitektur för kommuner (teknik-/organisationsarkiektur för e- förvaltning intern/externt)  Starta arkitektursamverkan med SkL

5 Öppet verksamhetssystem – skola/förskola  Möte nästa vecka diskutera strategi inför möte med IST och TietoEnator veckan därpå. Bägge företagen vill veta med vilka andra applikation, idag verkliga och imorgon önskvärda, som kommunerna vill integrera med. Detta har deltagande kommuner tagit fram listor på som de ska gå igenom internt först nästa vecka.

6 Nya projekt Förstudie Generisk ärendehantering  Kommer att genomföras våren 2010.  8 Sambrukskommuner (Borlänge, Botkyrka, Järfälla, Jönköping, Luleå, Malmö, Ockelbo och Östra Göinge + ev Umeå) är anmälda i dagsläget.  Projektet förväntas ge vägledning i kommunernas val av ärende- och dokumenthanteringssystem.  Utgångspunkten är generisk vilket innebär en vidare syn på ärendehantering som inte begränsas bara till bara till ärenden och dokument i den traditionella nämndsadministrationen.  Planerad projekttid (4-5 månader) med start 12 febr med tfnmöte och fysiskt möte 8 mars.  Planerad projektbudget / konsulttjänster i huvudsak/ 450-500tkr (Knowit och Definitivus). Pl Bertil Thunberg, Knowit.

7 Elektroniskt bevarande etapp 2  Huvudmål:  att ta fram ett förfrågningsunderlag med en beskrivning av hur ett system för bevarande fungerar och möjlighet att problematisera områden där det inte är klart hur det ska fungera.  Ta fram en kravspecifikation översatt till bör- och skallkrav.  Sidoprojekt:  Risk- och nyttoanalys av införande av system för bevarande och att inte göra det  Juridiska frågor kring digitalt bevarande där vi önskar att SKL/Samrådsgruppen ska komma med rekommendationer. Vi arbetar fram alla frågeställningar i projektet.  Kravspecifikation på verksamhetssystem för export till system för bevarande. Rekommendationer att använda sig av vid upphandling av nya system för att få med funktioner för export. Målsättningen är att den kommer att finnas med i Öppen Teknisk Plattform i framtiden.  RFI – Request For Information. Bjuda in leverantörer för att demonstrera sina produkter och lösningar vad det gäller system för bevarande. Förslagsvis kan det komma in när är färdiga eller har hunnit en bit med förfrågningsunderlaget för att ha tillräckligt med kunskaper att ”ställa leverantörerna mot väggen”.

8 Skola 1:1  Planering för nya möten, ev med specifikt TEMA, enligt föregående idéer Nätverk Informationssäkerhet  Ola H ska träffa MSB  Karlstad gör en interaktiv utb – därefter nytt möte i gruppen med ”demo” av utb.  Deltagarna ska skicka sin säkerhetspolicy för publicering på Sambrukswebben

9 FoU-projekt – INNOVETA  KC-möte ang. affärsmodeller (Sambruk, Jkpg, Jayway) FoU- stöd.  Uppföljning förvaltningskontakter i Jkpg  KCSprintleverans 20/21  Förslag för affärsmodell för Streamflow presenterad  Möte angående E-cirkel Kommande aktiviteter  Styrgruppsmöte 4  Innovetamöte ” ”Förbättring av kommunal verksamhet med hjälp av kundcenter”Sprintleverans 22  Marknadsföringsmöte KC- Streamflow i Jönköping 12/3 Skellefteå 24/3 och i Järfälla 13/4  Deltagande i konf. ”Kundservice i offentlig sektor” 9- 10/3. Streamflow ver 1.0

10  Projektmöte i Sthlm 26 feb  Streamflow i version 1.0 i mars => delprojektet avslutas.  Förhandlingar mellan Sambruk/Jönköping/Järfalla och Jayway pågår för att finna en affärsmodell för fortsatt utveckling av systemet  Marknadsföringsmöten planeras att genomföras under våren  Högskolan Väst och Jönköpings kommun har påbörjat ett samarbete inom delprojektet ”Aktivt FoU-stöd”  Planerad avhandling inom projektets ram har ännu inte påbörjats.Ekonomisk uppföljning för 2009 har initierats INNOVETA, forts

11 Samskop  Stark fokus hittills på verksamhets- & systemutveckling  Nu; processanalys + forskningsrapporter + avhandling  Ny kurs på UU; e-tjänsteutvecking, inkl praktiskt utv.arbete Bossanova  Fortsatt vidareutveckling av SGM  Särsklid fokus på affärsmodeller (IT-produkter + icke-medl.)

12 Tillväxtverket www.verksamt.sewww.verksamt.se  Förslag på ett gemensamt samverkansprojekt med Bolagsverket, Skatteverket, Linköpings universitet och Sambruk. Projektet syftar till att förenkla och stödja företagare vid nyetablering, tillstånd, utveckling och avveckling  Projektförslag: ”Analys av förutsättningar och möjligheter för webbportalen verksamt.se som verktyg i en sammanhållen e-förvaltning för Sveriges företagare” har lämnats till Tillväxtverket av Linköpings universitet/Sambruk. Samverkan även med SKL


Ladda ner ppt "Styrelsemöte den 10 februari 2010 Projektrapportering."

Liknande presentationer


Google-annonser