Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ny ärendehantering För mer detaljering, se även dokumentet ”Öppen inbjudan till informations- och diskussionsträff kring framtida ärende- och dokumenthantering”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ny ärendehantering För mer detaljering, se även dokumentet ”Öppen inbjudan till informations- och diskussionsträff kring framtida ärende- och dokumenthantering”"— Presentationens avskrift:

1 1 Ny ärendehantering För mer detaljering, se även dokumentet ”Öppen inbjudan till informations- och diskussionsträff kring framtida ärende- och dokumenthantering” 2009-10-13 Sven-Håkan Olsson ny_aerendehantering_v1.ppt

2 2 Informations- och diskussionsträff Inbjudan till öppen informations- och diskussionsträff 23:e nov 2009 centralt i Stockholm. Ämne: Framtida ärendehantering

3 3 Varför ska vi bry oss just nu? LEX pensioneras Högre krav på budget och intern effektivitet Högre krav på service till medborgarna S k Innoveta- projektet ger intressanta idéer ”Hängränne”- satsningar görs för t ex Kontaktcenter, Mina Sidor och e-tjänster Frågan om ärendehantering förtjänar att tas tag i nu ! E-strategier och e-arkitekturer utvecklas

4 4 Det vidgade begreppet ärendehantering Diarium Nämndshantering Kontaktcenter-verktyg Ärendeknutpunkt (med mer betoning på service än på diariejuridiken) Information till Mina Sidor, e-tjänster (och till kontaktcenterpersonal) Integration med andra ärendesystem och verksamhetssystem Workflow/processtyrning/checklistor Dokumenthantering/arkiv mm

5 5 Ett exempel på e-arkitektur där ärendehantering har centralrollen Följande sida visar ett tänkbart exempel på ärendehantering och ärendeknutpunkt satta i sammanhang. Bilden visar ärendeflöden/informationsflöden ur verksamhetssynvinkel (och visar samtidigt integrationsbehov)

6 6 Ärendeknutpunkt Modernt ärendesystem Kontakt- center-stöd www.xstad.se Mina Sidor E-tjänst B e-formulär E-tjänst A Verksamhets applikation Förvaltning A Ev. separat huvuddiarium (diarieföring för de juridiska ärendena) Medborgare, ideella org, företag Kontaktcenter- personal Nämnds- stöd Nämnds- hantering Expert- hand- läggare Politiker- e-tjänster Ärendeflöden. Eskalering t expert. Färdigmarkering. EN tänkbar ärende- hanteringsvision

7 7 Info på öppna webben Mina Sidor & e-tjänster Kontakt- center Expert- handläggare hos förvaltning Ärendeknutpunkten har info om medborgares ärendehändelser – till Mina Sidor och till Kontaktcenter Ärendeintegration bl.a. med verk- samhetsapplika- tionerna De alternativa huvudkontaktvägarna till kommunen Ärendeknutpunkt Gärna direkt access

8 8 Efter träffen: Inbjudan till förstudie. Tänkbara leveranspunkter: –Scenarios för framtida ärendehantering –Balansen verksamhetsnytta, medborgarnytta och kostnad –Överblick över vilka lösningar som finns på marknaden –Stor tänkbar målblid, viktigt bestämma ambitionsnivå och avgränsningar, etapper –Föreslå alternativ för påföljande arbete –etc Många kommuner som deltar i förstudien ger mycket låg delad kostnad...

9 9 Välkomna! För info: Hans Haraldsson hans.haraldsson@jonkoping.se 036-10 29 47 hans.haraldsson@jonkoping.se Anmälan: http://www.jonkoping.se/framtida_arende_och_dokumenthanteringssystem


Ladda ner ppt "1 Ny ärendehantering För mer detaljering, se även dokumentet ”Öppen inbjudan till informations- och diskussionsträff kring framtida ärende- och dokumenthantering”"

Liknande presentationer


Google-annonser