Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform 2005-03-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform 2005-03-03."— Presentationens avskrift:

1 Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform 2005-03-03

2 Agenda •11.00 – 12.30Föregående minnesanteckningar •Allmän info om ÖTP/SambrukSHO, JD •Samordningen mot verksamhetsprojektenSHO •ÖTP Version 1.2SHO •Workflow utredning teknisktSHO •Integrationsutredning SHO •12.30 – 13.30Lunch •13.30 – 14.30AnvändarkatalogBOR, BÅB •14.30 – 15.15Open Capital/Source TOG, BÅB •15.15 – 15.30Kaffe •15.30 – 16.15Nya projekt SHO •16.15 – 16.30Sammanfattning av dagen SHO/JD

3 Allmän info om ÖTP/Sambruk •Arbete med avrop av Bistånd fortskrider med två parallella spår (stött av upphandlingskonsult): –Avropsförfrågan från Borlänge mot Infratjänsten (TE/WM) (tilläggstjänsterna MinaSidor, Mottagning, Utskick) Här ingår förvaltning/sw-support huvudsakligen i tjänsten. –Avropsförfrågan från Uddevalla för källkodsutveckling via Informationsförsörjningsramavtalet (ett större antal lev.) Här tänks också förvaltning/sw-support och sedermera drift anordnas. •En spec för icke-funktionella egenskaper skapas

4 Samordningen mot verksamhetsprojekten •Möten hålls/har hållts med alla biträdande projektledare. •Verksamhetsprojekten verkar rulla på. •Ny punkt att avstämma: Saknas spec vad gäller indata, utdata, sökfunktionalitet etc? •Extra tät avstämning sker vad gäller specande av Nyttomeddelanden och Begreppsmodell

5 ÖTP Version 1.2 •V1.2 tänks sammanfatta/innehålla V1.1 och V1.0 •Tänkta tillkommande kapitelrubriker, se nästa sida •Extra intressant är principer för Nyttomeddelanden; –Grund för framtida återanvändning och SOA. –Vi har lärt oss av Bistånds-specen och kan nu bygga vidare på strukturen. –Statskontorets skrift om Standardmeddelanden finns numera också.

6 Tillkommande kapitel ÖTP V1.2 ? •Principer för Nyttomeddelanden •Mönster för tidvis uppdatering •Mönster för workflow •Krav på inloggning •Batch-kontroll •E-post-integration (notifiering etc) •...samt allmän genomgång och redigering

7 E-tjänst Ny webb- applikation Register- hållande myndighet etc e-leg / e-underskr- koll etc Existerande verksamhets- applikation Tidvis uppdatering (”batch”) D : SHS-adaptrar (med exponerat Nyttomeddelande- gränssnitt mitt i) E : SHS- tjänst Ev. framtida online-komm. (Bistånd) = Nyttomeddelanden enligt SOA via Web Services SOA D1 D2 Enkel sändn. av notifierings- e-post (SMTP)

8 Workflow-utredning, tekniskt •Finansiering... •DÄHS-projektet har mycket stor kravmassa, de har måst göra avgränsningar – fokus på nämndsadministration •BarnAn, GymnAn, LokFör verkar behöva vissa DÄHS-funktioner som DÄHS-projektet avgränsat bort •Kan bli bilaga till DÄHS-specen

9 Tre tänkbara WF-nyttigheter för Fempiloten? 1.Rollbaserad inkorg till handläggargrupp för ”dispatch” av inkomna ärenden från e-tjänsten (i det fall inkorg inte sköts av verksamhetssystemet) 2.Kunna ge medborgaröverblick över dennes ärenden hos kommunen, Mina Engagemang. Option: Föda liknande info till Infratjänstens Mina Sidor 3.Hantera “timeouter” t ex att tidsgräns passerat utan att ärende blivit handlagt eller att medborgaren missat inge komplettering. Eller kravrutin – nja, lägg hellre denna funktion där den hör hemma, i kundreskontran i ekonomisystemet?

10 E-tjänst Ny webb- applikation Medborgare Företag Ev handläggare etc Hand läggare Existerande verksam- hets-applikation Inkorg för ”dispatch”? Workflow-motor – DÄHS Hur får man händelse- utlösning vid status- ändr inne i vsh-appl? Alt 1 Meddelande till roll-kö Alt 2 Konfigurationsparameter per kommun kan avgöra ifall händelsen ska till ev DÄHS, vsh-appl (eller båda) Händelsen att ärende inkommer Medborgar- överblick Status SOA. Adapterskikt.

11 E-tjänst Ny webb- applikation Medborgare Företag... Överblick för medborgaren? Meddelande till roll-kö Workflow-motor – DÄHS Alt 1 Alt 2 Händelsen att ärende inkommer Medborgar- överblick Meborgarens ärende- överblick tillgängliggörs direkt eller replikerat i färdig modul till DÄHS- systemet (alternativt i specialgjord modul, eller inkluderat i e-tjänsten) Medborgaröverblick SOA. Adapterskikt. Status

12 E-tjänst Ny webb- applikation Medborgare Företag... Mina Sidor i Infratjänsten? Meddelande till roll-kö Workflow-motor – DÄHS Alt 1 Alt 2 Händelsen att ärende inkommer Medborgar- överblick Alt 3 SOA. Adapterskikt. Status Ifall man önskar visning i Mina Sidor kan det åstadkommas på flera sätt genom att tappa av info. Naturligtvis kan kommunens egna medborgaröverblick – Mina Engagemang också finnas parallellt. Mina Sidor (Sverigegemensam medborgaröverblick)

13 E-tjänst Ny webb- applikation Medborgare Företag... Timeouter? Meddelande till roll-kö Workflow-motor – DÄHS Alt 1 Alt 2 Timeouter kan upptäckas inne i DÄHS och generera meddelande till handläggningsansvarig och/eller till medborgare Kravinfo från kundreskontra kan också tas in. Händelsen att ärende inkommer Medborgar- överblick Medborgaröverblick (Mina Engagemang och/eller Infratjänstens Mina Sidor) Ekonomisystemets kundreskontra – kravrutin Noti- fiering Betalningspåminnelse Fysiskt brev SOA. Adapterskikt. Status

14 Integrationsutredning •Finansiering...

15 Nya projekt/aktiviteter •Börjar bli dags att fundera på fortsättningen •Dels finns ett fortlöpande ÖTP-arbete •Dels specifika kommande ÖTP-aktiviteter •Beroende av vilka verksamhetsprojekt som startas! •Kandidater på aktiviteter från några källor, t ex: –ÖTP:s verksamhetsplan 2005 –Workshop 2004-11-10 –Här och nu! –mm

16 Konkreta leveranser OCH kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst inom Sambruk utvecklas t ex Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Uppsyn

17 Ur ÖTP:s aktivitetsplan 2005 •...fram till 31/3 pågående •Integration V1 •Katalog V2 •Workflow V2 •Kokbok V1 •Se även Word-dok: Verksamhetsplan_2005_OETP_v10.doc

18 Workshop 2004-11-10 Poäng i ”gul-lapps-övning”: 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett

19 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett Specifika aktiviteter 2005... Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005 ? Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005 ?

20 Här och nu! •Diskussion, idéer...

21 Sven-Håkan Olsson Sambruk/Definitivus 0708 – 84 01 34 sven-hakan.olsson@definitivus.se avst_moete2005-03-03_oetp.ppt


Ladda ner ppt "Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform 2005-03-03."

Liknande presentationer


Google-annonser