Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."— Presentationens avskrift:

1 1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

2 2 ÖTP Vad är gjort, var står vi idag?

3 3 Öppen Teknisk Plattform – ÖTP ”snabbrepetition” Behövs riktlinjer och teknisk standardisering för att optimera Fokuserar på att kunna återanvända gjorda investeringar (t ex gamla stuprörsapplikationer) tillsammans med nya delar (t ex webbdelar för e-tjänster) Ska vara öppet och interoperabelt för att kunna samverka med olika kommuners gjorda teknikval Samdriftning (S k ASP-drift) ska vara möjlig för lämpliga delar Baseras på SOA (Service Oriented Architecture) och Web Services Pragmatisk ansats, inget babylontorn

4 4 Konkreta leveranser och kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation + adaptrar Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst... Uppsyn ÖTP-delar... Nuvarande e-tjänster inom Sambruk skapas Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till dessa e-tjänster. Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... ÖTP-förvaltning & ÖTP-vision

5 5 Några gjorda ÖTP-relaterade leveranser ÖTP-specifikation utgåva v1.0 – v1.1 – v1.2 Deltagande i alla verksamhets-piloterna Gemensamt utseende på begreppsmodell för alla bör-processerna. Teknisk utformning av nyttomeddelanden och matchning till dels e-nämndens Standardmeddelanden dels till SHS. Dialog har kommit igång med lev av verksamhets-appl angående förbättrad öppenhet Stöd till upphandling/avrop av Dokument/ärende, Bistånd mfl Säkerhetsklassningsutredning för e-tjänster åt 24- timmarsdelegationen Remiss-arbete t ex: –E-nämndens XML/Standardmeddelandearbete –SAMSETs Vägledning för Elektroniskt informationsutbyte, pågår ÖTP-aspekter under detaljering av affärs- och juridikmodell (prel-utgåva) mm

6 6 Vart går vi nu? Hittills har ÖTP fokuserat på externa e- tjänster. Ska vi inleda med kommunintern IT också?

7 7 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 1 Långsiktigt –Successiva ÖTP-spec-utgåvor –Remiss-arbeten, bevaka intressen inom myndighetssfären –Delta i Vinnova-projektet ( e-tjänstehandbok mm ) –Affärs/juridisk modell kontra ÖTP. Ev Open Source. –Förvalta tidigare erhållna resultat, vidmakthålla arkitekturvision, bevaka omvärld och teknikutveckling, aktiviteter för att försöka påverka omvärlden enligt Sambruks syn på nyttigheter samt missionera inom Sambruk för ÖTP (för att minska risken för ”not- invented-here”-syndromet och därmed spretighet) –...

8 8 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 2 Konkreta e-tjänsteprojekt –Delta i upphandlingsprojekt m ÖTP-aspekten –Delta i införandeprojekt m ÖTP-aspekten –Yt-integration, WSRP (webb-integration) –Workflow –Katalog –Bevaka Begrepps/nyttomeddelande-modell –Kravställning till Sambruks ”projektplats” –Ökad konkretisering och detaljering i ÖTP –Konkretisera förvaltningsbara/driftbar SOA/WS –Mall för hur man pekar ut delar i ”smörgåsbordet” i ÖTP-specen –Skapa generell upphandlingsbilaga för icke-funktionella krav –...

9 9 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 3 Konkreta kommuninterna Sambruksprojekt –Delta i nya verksamhets-projekt, t ex Fast3000 LSS/LASS (även extern del?) KOMpiere –Metakataloglösningar –Integrationslösningar (EAI, Decapus/TEIS, BizTalk och alternativen) –Rollhantering/rättigheter/sekretess/infoklassning –...

10 10 ÖTP-kandidater Fler förslag? Diskussion Hur går vi vidare?

11 11

12 12 Paneldiskussion - Rickard Öberg, Senselogic (huvudaspekt Java, Open Source) - Douglas Hamilton, Microsoft (huvudaspekt Microsoft-teknik) Följande tre bilder var skickade till Öberg/Hamilton i förväg som tänkbara diskussionsämnen :

13 13 Underlag paneldiskussion 1 Hur ska vi kunna få en enhetlig upplevelse för medborgarna av kommunens webbdelar? Givet att det: - inte kommer att vara rimligt kostnadsmässigt att nyutveckla alla användargränssnitt för någon speciell teknikmiljö - man kommer att vilja köpa färdiga webbapplikationer från ett antal leverantörer med olika teknikmiljöer Aspekter som: - Sammanhållen look&feel - Single SignOn - Gemensam användarkatalog - Anpassning för funktionshindrade (WAI) - Fungerande interoperabilitet mellan olika portalteknologier (WSRP etc)

14 14 Underlag paneldiskussion 2 Köpa mjukvarulösningar som tjänst istället för produktlicens? T ex köpa MS Office som tjänst? Köpa supportad Openoffice som tjänst? Aspekter som: - Totalkostnad jämfört med nu - Uptime/tillförlitlighet - Occasionally connected clients (bärbara, PDA:er) - Via Internet eller via hyrt nät med SLA?

15 15 Underlag paneldiskussion 3 Affärsmodeller för leverantörer till kommuner Kommuner vill vanligen kunna budgetera isolerade år och med tydliga kostnadstak Vad ser ni framför er för modeller, t ex: - Tjänst per tick - Tjänst per månad/år - Produktlicens med kombinationer av startavgift och ev månatlig/årlig nyttjandeavgift och eller supportavgift - Ägande och förvaltningsansvar av egenutvecklad programvara (inom en kommun eller inom Sambruk) - "Normal" Open source för programvara (t ex Linux, Compiere, Openoffice) - "Sambruksstyrd" Open source för egenutvecklad programvara

16 16 Några noteringar från faktisk paneldiskussion; MS: Inre industrialisering inom plattformarna MS´ affärsmodell: –Sälj intellektuellt kapital (IC) som licens –Ej inne på att ge bort IC och istället ta betalt för införande/support –För tidigt att uttala sig om att ta betalt för Office som tjänst på Nätet Ex: Vallentuna, 70% kostn handlade om underhåll av IT. Efter införande av MSKD blev det 30%...

17 17 Några noteringar från faktisk paneldiskussion; Java/OSS: OpenWSRP bör kunna bli klart i första leverans om 0,5 – 1 år. Episerver har jobbat ett bra tag med WSRP också Rickards gäng: Religiösa internt (Java etc) men ateister externt (integrera med whatever) Senselogic är idag inte WSRP Producer (slav) utan bara WSRP Consumer (master)

18 18 Det ”tvåskiktade smörgåsbordet” för att kunna plocka ihop nya lösningar - återanvändning! Webb-yta mot browser WSRP-snitt Webb-applikation SOA (Web Services) Nyttomeddelanden Adapter Verksamhets-applEAI-Adapter? AndraparterAndraparter Smörgåsbord 2 Smörgåsbord 1

19 19 Idén om en ”WSRP-proxy” Webb-yta mot browser T ex Content Mgmgt-verktyg WSRP-snitt OpenWSRP (slags WSRP-proxy) Webb-applikation ASP.NET, Java, php mfl Mot verksamhetslogik Mot systemövervakning Mot säkerhet, inloggning

20 20 Sammfattande om kommande ÖTP-aktiviteter

21 21 ”Gul-lapps-övning” 2004: Kandidater till aktiviteter inom ÖTP 2005 34Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO Poäng:21+0+13+0 16Integrationsstrategi/lösningar 0+5+11+0 13Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 1+5+3+4 11Workflow 8+0+3+0 6Medborgarportal 5+1+0+0 8Web Services 0+0+3+5 3E-blankett 0+3+0+0

22 22 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett

23 23 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett Specifika aktiviteter 2005 Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005 Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005

24 24 ÖTP-kandidater Fler förslag? Diskussion Hur går vi vidare?

25 25 Lista över tänkbara kandidater till ÖTP-aktiviteter 1 Ställa krav på produkter/tjänster m a p yt-integration: ”God” html och/eller stöd för WSRP Nationell katalog/riksbefolkningsregister. Katalog och aviseringslösning eller metakatalog Ställa krav på användning av extern katalog i produkter/tjänster Ev stödja open source-projektet OpenWSRP Utföra interop-tester för webblösningar för att kolla att de funkar interoperabelt bakom WSRP (t ex Episerver och Sitevision) Skapa kravbilagor/mallar som kan användas vid olika upphandlingar

26 26 Lista över tänkbara kandidater till ÖTP-aktiviteter 2 Erfarenhetsutbyte kring kataloglösningar och metakataloglösningar (drift, kompatibilitet, adaptrar mm) Skapa optimal katalog/metakatalog-struktur. Definiera begreppen metakatalog etc. Fånga upp kommuninterna IS/IT-projekt som kan sambrukas (ev metodik från Goldkuhl) Förvaltningsmodell. Frö från Norrköping/Botkyrka/Jönköping/”På”? Inkl ansvarsdefinitioner, SLA etc Utgå från BITS, ITIL? Pragmatik? ITIL-profiler för olika kommunstorlekar? Kolla ITIL V3?

27 27 Skiss från diskussionen IT-infrastruktur, drift Verksamhet Applikationer E-tjänster Besvärligt glapp! Ramverk? Hittills har ÖTP mest fokuserat här Ev. nya kandidater till ÖTP-aktiviteter

28 28 Hur går vi framåt? Halvårsplanering bör nu göras för ÖTP (till 29/5 2006) Åsikter och kommentarer tas mycket gärna emot till Janne eller Sven-Håkan Vi planerar en enkät till medlemmarna för att få underlag kring val av kandidater till ÖTP-aktiviteter framöver.

29 29 Sven-Håkan Olsson Sambruk / Definitivus 0708 – 84 01 34 sven-hakan.olsson@definitivus.se Sambruk_S-talje_OETP_spaar_nov05_v10.ppt Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster


Ladda ner ppt "1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser