Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertälje-konferens & 29 Sambruk – ÖTP-spåret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertälje-konferens & 29 Sambruk – ÖTP-spåret"— Presentationens avskrift:

1 Södertälje-konferens 2005-11-28 & 29 Sambruk – ÖTP-spåret
Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

2 ÖTP Vad är gjort, var står vi idag?

3 Öppen Teknisk Plattform – ÖTP ”snabbrepetition”
Behövs riktlinjer och teknisk standardisering för att optimera Fokuserar på att kunna återanvända gjorda investeringar (t ex gamla stuprörsapplikationer) tillsammans med nya delar (t ex webbdelar för e-tjänster) Ska vara öppet och interoperabelt för att kunna samverka med olika kommuners gjorda teknikval Samdriftning (S k ASP-drift) ska vara möjlig för lämpliga delar Baseras på SOA (Service Oriented Architecture) och Web Services Pragmatisk ansats, inget babylontorn

4 Konkreta leveranser och kontinuitet
Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation + adaptrar Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. ÖTP-delar ... Nuvarande e-tjänster inom Sambruk skapas Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till dessa e-tjänster. Nästa e-tjänst ... Nästa e-tjänst ... Uppsyn ÖTP-förvaltning & ÖTP-vision tid Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter.

5 Några gjorda ÖTP-relaterade leveranser
ÖTP-specifikation utgåva v1.0 – v1.1 – v1.2 Deltagande i alla verksamhets-piloterna Gemensamt utseende på begreppsmodell för alla bör-processerna. Teknisk utformning av nyttomeddelanden och matchning till dels e-nämndens Standardmeddelanden dels till SHS. Dialog har kommit igång med lev av verksamhets-appl angående förbättrad öppenhet Stöd till upphandling/avrop av Dokument/ärende, Bistånd mfl Säkerhetsklassningsutredning för e-tjänster åt 24- timmarsdelegationen Remiss-arbete t ex: E-nämndens XML/Standardmeddelandearbete SAMSETs Vägledning för Elektroniskt informationsutbyte, pågår ÖTP-aspekter under detaljering av affärs- och juridikmodell (prel-utgåva) mm

6 Vart går vi nu? Hittills har ÖTP fokuserat på externa e-tjänster. Ska vi inleda med kommunintern IT också?

7 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 1
Långsiktigt Successiva ÖTP-spec-utgåvor Remiss-arbeten, bevaka intressen inom myndighetssfären Delta i Vinnova-projektet (e-tjänstehandbok mm) Affärs/juridisk modell kontra ÖTP. Ev Open Source. Förvalta tidigare erhållna resultat, vidmakthålla arkitekturvision, bevaka omvärld och teknikutveckling, aktiviteter för att försöka påverka omvärlden enligt Sambruks syn på nyttigheter samt missionera inom Sambruk för ÖTP (för att minska risken för ”not-invented-here”-syndromet och därmed spretighet) . . .

8 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 2
Konkreta e-tjänsteprojekt Delta i upphandlingsprojekt m ÖTP-aspekten Delta i införandeprojekt m ÖTP-aspekten Yt-integration, WSRP (webb-integration) Workflow Katalog Bevaka Begrepps/nyttomeddelande-modell Kravställning till Sambruks ”projektplats” Ökad konkretisering och detaljering i ÖTP Konkretisera förvaltningsbara/driftbar SOA/WS Mall för hur man pekar ut delar i ”smörgåsbordet” i ÖTP-specen Skapa generell upphandlingsbilaga för icke-funktionella krav . . .

9 Kandidater till kommande ÖTP-arbete? 3
Konkreta kommuninterna Sambruksprojekt Delta i nya verksamhets-projekt, t ex Fast3000 LSS/LASS (även extern del?) KOMpiere Metakataloglösningar Integrationslösningar (EAI, Decapus/TEIS, BizTalk och alternativen) Rollhantering/rättigheter/sekretess/infoklassning . . .

10 ÖTP-kandidater Fler förslag? Diskussion Hur går vi vidare?

11

12 Paneldiskussion - Rickard Öberg, Senselogic
Paneldiskussion - Rickard Öberg, Senselogic (huvudaspekt Java, Open Source) - Douglas Hamilton, Microsoft (huvudaspekt Microsoft-teknik) Följande tre bilder var skickade till Öberg/Hamilton i förväg som tänkbara diskussionsämnen :

13 Underlag paneldiskussion 1
Hur ska vi kunna få en enhetlig upplevelse för medborgarna av kommunens webbdelar? Givet att det: - inte kommer att vara rimligt kostnadsmässigt att nyutveckla alla användargränssnitt för någon speciell teknikmiljö - man kommer att vilja köpa färdiga webbapplikationer från ett antal leverantörer med olika teknikmiljöer Aspekter som: - Sammanhållen look&feel - Single SignOn - Gemensam användarkatalog - Anpassning för funktionshindrade (WAI) - Fungerande interoperabilitet mellan olika portalteknologier (WSRP etc)

14 Underlag paneldiskussion 2
Köpa mjukvarulösningar som tjänst istället för produktlicens? T ex köpa MS Office som tjänst? Köpa supportad Openoffice som tjänst? Aspekter som: - Totalkostnad jämfört med nu - Uptime/tillförlitlighet - Occasionally connected clients (bärbara, PDA:er) - Via Internet eller via hyrt nät med SLA?

15 Underlag paneldiskussion 3
Affärsmodeller för leverantörer till kommuner Kommuner vill vanligen kunna budgetera isolerade år och med tydliga kostnadstak Vad ser ni framför er för modeller, t ex: - Tjänst per tick - Tjänst per månad/år - Produktlicens med kombinationer av startavgift och ev månatlig/årlig nyttjandeavgift och eller supportavgift - Ägande och förvaltningsansvar av egenutvecklad programvara (inom en kommun eller inom Sambruk) - "Normal" Open source för programvara (t ex Linux, Compiere, Openoffice) - "Sambruksstyrd" Open source för egenutvecklad programvara

16 Några noteringar från faktisk paneldiskussion; MS:
Inre industrialisering inom plattformarna MS´ affärsmodell: Sälj intellektuellt kapital (IC) som licens Ej inne på att ge bort IC och istället ta betalt för införande/support För tidigt att uttala sig om att ta betalt för Office som tjänst på Nätet Ex: Vallentuna, 70% kostn handlade om underhåll av IT. Efter införande av MSKD blev det 30%...

17 Några noteringar från faktisk paneldiskussion; Java/OSS:
OpenWSRP bör kunna bli klart i första leverans om 0,5 – 1 år. Episerver har jobbat ett bra tag med WSRP också Rickards gäng: Religiösa internt (Java etc) men ateister externt (integrera med whatever) Senselogic är idag inte WSRP Producer (slav) utan bara WSRP Consumer (master)

18 SOA (Web Services) Nyttomeddelanden
Det ”tvåskiktade smörgåsbordet” för att kunna plocka ihop nya lösningar - återanvändning! Webb-yta mot browser Smörgåsbord 1 WSRP-snitt Webb-applikation Smörgåsbord 2 A n d r a p a r t e r SOA (Web Services) Nyttomeddelanden Adapter Verksamhets-appl EAI-Adapter?

19 Idén om en ”WSRP-proxy”
Webb-yta mot browser T ex Content Mgmgt-verktyg WSRP-snitt Mot verksamhetslogik OpenWSRP (slags WSRP-proxy) Mot systemövervakning Mot säkerhet, inloggning Webb-applikation ASP.NET, Java, php mfl

20 Sammfattande om kommande ÖTP-aktiviteter

21 ”Gul-lapps-övning” 2004: Kandidater till aktiviteter inom ÖTP 2005
34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO Poäng: 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett

22 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen
34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett

23 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen
Specifika aktiviteter 2005 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005 Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005

24 ÖTP-kandidater Fler förslag? Diskussion Hur går vi vidare?

25 Lista över tänkbara kandidater till ÖTP-aktiviteter 1
Ställa krav på produkter/tjänster m a p yt-integration: ”God” html och/eller stöd för WSRP Nationell katalog/riksbefolkningsregister. Katalog och aviseringslösning eller metakatalog Ställa krav på användning av extern katalog i produkter/tjänster Ev stödja open source-projektet OpenWSRP Utföra interop-tester för webblösningar för att kolla att de funkar interoperabelt bakom WSRP (t ex Episerver och Sitevision) Skapa kravbilagor/mallar som kan användas vid olika upphandlingar

26 Lista över tänkbara kandidater till ÖTP-aktiviteter 2
Erfarenhetsutbyte kring kataloglösningar och metakataloglösningar (drift, kompatibilitet, adaptrar mm) Skapa optimal katalog/metakatalog-struktur. Definiera begreppen metakatalog etc. Fånga upp kommuninterna IS/IT-projekt som kan sambrukas (ev metodik från Goldkuhl) Förvaltningsmodell. Frö från Norrköping/Botkyrka/Jönköping/”På”? Inkl ansvarsdefinitioner, SLA etc Utgå från BITS, ITIL? Pragmatik? ITIL-profiler för olika kommunstorlekar? Kolla ITIL V3?

27 Skiss från diskussionen
Ramverk? E-tjänster Hittills har ÖTP mest fokuserat här Verksamhet Applikationer Besvärligt glapp! Ev. nya kandidater till ÖTP-aktiviteter IT-infrastruktur, drift

28 Hur går vi framåt? Halvårsplanering bör nu göras för ÖTP (till 29/5 2006) Åsikter och kommentarer tas mycket gärna emot till Janne eller Sven-Håkan Vi planerar en enkät till medlemmarna för att få underlag kring val av kandidater till ÖTP-aktiviteter framöver.

29 Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster
Sven-Håkan Olsson Sambruk / Definitivus 0708 – Sambruk_S-talje_OETP_spaar_nov05_v10.ppt Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster


Ladda ner ppt "Södertälje-konferens & 29 Sambruk – ÖTP-spåret"

Liknande presentationer


Google-annonser