Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upptaktsmöte ÖTP Sambruksplattformen Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-11-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upptaktsmöte ÖTP Sambruksplattformen Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-11-10."— Presentationens avskrift:

1 Upptaktsmöte ÖTP Sambruksplattformen Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-11-10

2 Programpunkter Närliggande process 2004 Repetition av bakgrund till ÖTP ”Kandidater” till arbetsuppgifter inom ÖTP år 2005 och framåt Specifika krav som 5-piloten ställer 2005

3 Närliggande process 2004 10 nov: Detta upptaktsmöte Efter 10 nov: Arbeta fram verksamhetsplan för ÖTP för 2005 Ramen för ÖTP är en budget på 500 kKr för 2005. Dec: Fastslående av planer för Sambruk 2005

4 Programpunkter Närliggande process 2004 Repetition av bakgrund till ÖTP ”Kandidater” till arbetsuppgifter inom ÖTP år 2005 och framåt Specifika krav som 5-piloten ställer 2005

5 Lite repetition, ÖTP:s syfte Övergripande att möjliggöra och stödja ett optimalt sambruk av e-tjänster för kommuner. Tillhandahålla en arkitektur för återanvändbara mjukvarukomponenter som förenklar och förbilligar att skapa e-tjänster Tillhandahålla tekniska specifikationer, arkitekturinformation mm som grund för upphandling av e-tjänster Skapa kvalitet och långsiktighet genom uppsyn över projekt inom Sambruksplattformen m a p arkitektur etc.

6 Konkreta leveranser OCH kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Uppsyn

7 Konkreta leveranser OCH kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst inom Sambruk utvecklas t ex Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Uppsyn

8 Långsiktighet vs konkreta resultat Minska risk för teoretiskt och dyrt stabsprojekt som har dålig kontakt med verklig behovsbild Minska risk för snålhet när skapande av ÖTP-delar förestår (ÖTP har ju bara indirekt verksamhetsnytta - men är samtidigt helt nödvändig) Behövs parallellt ett långsiktigt arkitektur- och förvaltningssarbete relativt visionen med ÖTP och Sambruk som helhet.

9 E-tjänst Ny webb- applikation Register- hållande myndighet etc e-leg / e-underskr- koll etc Existerande verksamhets- applikation Vad som upphandlas (anordnas) IT-infrastruktur måste väljas Integrationsskikt i Öppen teknisk plattform

10 Programpunkter Närliggande process 2004 Repetition av bakgrund till ÖTP ”Kandidater” till arbetsuppgifter inom ÖTP år 2005 och framåt Specifika krav som 5-piloten ställer 2005

11 Från ÖTP-utredningen 2003: Rörläggning A.Definiera exakt vilka varianter av Web Services – SOAP/http(s) som ska användas Anm: Delvis gjort redan i Bistånds-specen B.Förtydliga mönster för långa transaktioner C.Förtydliga mönster för asynkron meddelandeförmedling D.Förtydliga integrationsmöjligheter med EAI-motorer.

12 Från ÖTP-utredningen 2003: Nyttomeddelanden A.Definiera regelverket för definition av nyttomeddelanden Ex: Namnsättning av Web Services, spårbarhet för dessa, parametertyper mm. Anm: Delvis gjort redan i Bistånds-specen. B.Skapa exempel på nyttomeddelanden definierade på detta sätt. Anm: Delvis gjort redan i Bistånds-specen.

13 Från ÖTP-utredningen 2003: Regler och konventioner A.Regler och konventioner behöver beskrivas. B.Ett antal kommunikationsprofiler behöver beskrivas Ex: Latenstidskrav, Genomströmningskrav, Tillgänglighetskrav, Säkerhetsnivåkrav, Aktualitetskrav, Asynkron/synkron, Transaktionshantering C.Kokbok ska skapas

14 Från ÖTP-utredningen 2003: Teknikadministrativa delar A.Definiera teknikadminstrativa delar som aktivitetsloggning, felhantering mm Anm: Vissa delar finns redan i Know IT:s Bistånds-offert. B.Skapa några mönster för hur intrångsskydd, brandväggar mm kan användas C.Definiera teknikmeddelanden för inloggning, roller mm

15 Tänkbara kandidater för ÖTP över tiden? Idélistan från mars 04... Samdriftbarhet (”ASP” typ Infratjänsten) E-blankettflöden inkl mottagning/utskick Webb-blankettsystem Ärendemotor Teknikadministrativa delar –Användarhantering (användar- katalog, roller, flera inloggningsnivåer mm) –Undantagshantering –Loggar –mm IT-infrastruktur, t ex: –Apache-Tomcat (webb, Java) –JBoss (avanc. Javamotor) –LAMP (Linux-Apache-MySQL-Php) –Micorosft Dotnet EAI (integrationsmotor) Medborgarportal Mottagning/utskick Stora asynkrona flöden (”batchfiler”) Mönster för “långa transaktioner” Kommande Sverige- eller EU-krav? ???

16 Mer allmänna kandidater Delta i utveckling av metoder (processutveckl. mm) Utveckling av tekniska mönster, metoder och ”Sambruks- standarder” Ha uppsyn över ett antal konkreta delprojekt över tiden för att skapa komponenter, dels ett kontinuerligt arkitekt- och missionerings-arbete för återanvändbarhet och standarder Samordnad upphandling Arbeta med kvalitetsfrågor hos: Upphandling av färdiga lösningar, upphandling av systemutveckling, upphandling/anordning av drift

17 Några extra viktiga? Användarkatalog Integrationslösningar Workflow E-blankett vs interaktiv webb-appl....

18 Några extra viktiga? Användarkatalog Medborgare, ev även kommunanställda Olika identifieringsgrader (eID, lösenord...) Roller/rättigheter (förälder, barn, firmatecknare...) Single signon (gentemot flera e-tjänster) Ev metakatalog (kopplar ihop ett antal användarkataloger)

19 Några extra viktiga? Integrationslösningar Enterprise Application Integration – EAI Back-end eller front-end Mönster för Sambruks användning av SHS Filöverföring, köer, online etc Sambruks förhållningssätt till Decapus mfl

20 Workflow Ärendeflödeshantering Samverkan med dokumenthantering Samverkan med ärendehantering/diarie Backend (ofta applikation-till-applikation) Frontend (ofta människa-till-applikation) Öppna standarder såsom BPEL

21 Några extra viktiga? E-blankett vs interaktiv webb-appl. Utveckling av mönster för Sambruk för de två huvudvarianterna av e-tjänster: –E-blankett Ex: www.kontakten.se (nu nerlagd), tjänster i Infratjänsten, vissa av SignOn:s tjänster –Interaktiv webb-applikation Ex: www.foretagsregistrering.se (delvis), www.nacka24.nacka.se, internetbankerna, försäkringsbolagen, webb-butiker

22 Programpunkter Närliggande process 2004 Repetition av bakgrund till ÖTP ”Kandidater” till arbetsuppgifter inom ÖTP år 2005 och framåt Specifika krav som 5-piloten ställer 2005

23 Specifika krav som 5-piloten ställer 2005: Barnomsorg Här handlar 5-piloten främst om framtagning av en bör- process ÖTP bör delta i någon mindre grad (för att visa på teknikmöjligheter och även teknikens begränsningar)

24 Specifika krav som 5-piloten ställer 2005: Lokalbokn/För.bidr. Här handlar 5-piloten främst om framtagning av en bör- process ÖTP bör delta i någon mindre grad (för att visa på teknikmöjligheter och även teknikens begränsningar)

25 Specifika krav som 5-piloten ställer 2005: Gymnasieval Här handlar 5-piloten främst om framtagning av en bör- process ÖTP bör delta i någon mindre grad (för att visa på teknikmöjligheter och även teknikens begränsningar)

26 Specifika krav som 5-piloten ställer 2005: Medborgarassistent Här handlar 5-piloten främst om gemensam upphandling och om ev gemensamt utnyttjande av fråge/svar-databas ÖTP bör delta i någon mindre grad (för att visa på möjligheter/ begränsningar med ev gemensamt utnyttjande av fråge/svar-databas) ÖTP kan ev även stödja med teknisk kvalitetssäkring

27 Specifika krav som 5-piloten ställer 2005: Bistånd Här handlar 5-piloten främst om upphandling av utveckling av en interaktiv webb-applikation samt anpassningslogik Denna pilot är första egentliga användningen/avnämaren av ÖTP Biståndspiloten har fördelen av att funktionskraven gett relativt enkel arkitektur – samtidigt exemplifieras många ÖTP-delar ÖTP bör delta i hög grad: –för att tillföra teknisk upphandlingskompetens –för att motverka ”spretighet” –för att säkerställa framtida återanvändbarhet –för att kvalitetssäkra resultatet tekniskt –för att särskilt arbeta med ”det möjligas konst” vad gäller adaptrar till verksamhetsapplikationerna (Sofia, WM-Omsorg, Procapita etc) –för att visa på teknikmöjligheter och även teknikens begränsningar

28 ...närliggande process 2004 10 nov: Detta upptaktsmöte Efter 10 nov: Arbeta fram verksamhetsplan för ÖTP för 2005 Ramen för ÖTP är en budget på 500 kKr för 2005. Dec: Fastslående av planer för Sambruk 2005


Ladda ner ppt "Upptaktsmöte ÖTP Sambruksplattformen Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-11-10."

Liknande presentationer


Google-annonser