Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad hände i Östersund, kommer vi ihåg? Norrtings regionträff för Folktandvårdens chefer och staber 2010-03-24 -25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad hände i Östersund, kommer vi ihåg? Norrtings regionträff för Folktandvårdens chefer och staber 2010-03-24 -25."— Presentationens avskrift:

1 Vad hände i Östersund, kommer vi ihåg? Norrtings regionträff för Folktandvårdens chefer och staber 2010-03-24 -25

2 Bikupe-dialoger Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Hur får vi delaktighet på ”golvet”.

3 Bikupe-dialoger

4 Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut –Hur ska vi hantera våra friska patienter? –Hur tar vi hand om/prioriterar nya och ”icke” patienter/kunder?

5  Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Vad kom vi fram till i bikuporna?

6  Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Vad kom vi fram till i bikuporna? 1. Förankra riskgrupp - revisionsintervall 2. Nya patienter ska tas emot direkt 3. Hjälpa varandra 4. Chefen styr!

7  Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Vad kom vi fram till i bikuporna? 1. Förankra riskgrupp-revisionsintervall HUR? VAR? Medarbetare; öka kunskapen och förståelsen av vad det betyder för resursåtgången att förlänga revisions -intervall hos lägre riskgrupper. Våga lita på sin riskbedömning Patient; ta tid till samtalet, öka kunskapen om i vilken omfattning patienten behöver kontakt med tandvården, positiva budskap om patientens hälsa och möjlighet till att själv ta initiativ till besök vid akuta behov Defaultvärde ≥ 24 månader Uppföljning på behandlarnivå, stickprov! Återkoppla!

8  Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Vad kom vi fram till i bikuporna? 2. Nya patienter ska tas emot direkt Riskbedömas och prioriteras efter individens behov (Ansvar enligt tandvårdslagen – att prioritera efter behov) Kvalitetssäkra revisionslistor, förseningar

9  Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Vad kom vi fram till i bikuporna? 3. Hjälpa varandra Vi hjälper varandra efter behov, inte bara i eget VO Vänorter

10  Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Vad kom vi fram till i bikuporna? 4. Chefen styr! …leder till andra bikupe - dialogen…….. Hur får vi delaktighet på ”golvet” ?

11  Hur kan vi säkerställa att vi prioriterar efter behov, resurser och beslut Vad kom vi fram till i bikuporna? 4. Chefen styr! …leder till andra bikupe - dialogen…….. Hur får vi delaktighet på ”golvet” ?

12 Hur får vi delaktighet på ”golvet” Vad kom vi fram till i bikuporna?

13 Hur får vi delaktighet på ”golvet” 1. V-plan/mål/beslut tillsammans med medarbetarna 2. Uppföljning 3. Låta vägen vara olika, bara vi når målet (tydligt) Vad kom vi fram till i bikuporna?

14 Hur får vi delaktighet på ”golvet” 1. V-plan/mål/beslut tillsammans med medarbetarna 2. Uppföljning 3. Låta vägen vara olika, bara vi når målet (tydligt) Viktigaste frågan först på APT Uthållighet som ledare Lyssna, lyssna Våga ändra ”felaktiga beslut” Hur ser medarbetaren på uppdraget? samtal, uppföljning Team-delaktighet Info för medarbetarna, mån.brev alt/vidarebefod. maila/apt Nyheter måste vara tillgängliga men alla måste inte få den Sovra info som går ut Kommunikation måste få ta tid. Vad kom vi fram till i bikuporna?

15 1. Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Vad hände i Östersund, kommer vi ihåg? Norrtings regionträff för Folktandvårdens chefer och staber 2010-03-24 -25."

Liknande presentationer


Google-annonser