Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teamarbete och delegerat ansvar ger LEAN på MAVA Maritha Claesson/Irene Hilding Medicinska Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teamarbete och delegerat ansvar ger LEAN på MAVA Maritha Claesson/Irene Hilding Medicinska Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Teamarbete och delegerat ansvar ger LEAN på MAVA Maritha Claesson/Irene Hilding Medicinska Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping

2 Medicinska akutkliniken (MEA) 25 vpl (akut internmedicin), varav 5 intermediärvårdplatser Endast akuta inläggningar 1. Ca 25% från Akutmottagningen 2. Drygt 60% av alla internmedicinska inläggningar på US Oplanerat intag dygnet runt, året runt Medelvårdtid ca 2,7/dygn Ca 3000 patienter per år Majoriteten färdigvårdas på MEA Omsätter mellan 30-50% av patienterna/dygn, motsvarar 2-3 utskrivningar/modul

3 Teamarbete Alla yrkeskategorier arbetar tillsammans på en gemensam expedition Dialog, delaktighet, kunskapsöverföring - förutsättningar för ett optimerat patientomhändertagande Individualiserad rond - avstämningar i teamen och att ”göra rätt sak först ”

4 Reflekterande team Hela arbetsteamet Dokumentation kring uppfyllelse; arbetsmål och arbetsmiljö Rapport vid LEAN- tavelmöte Uppföljning vid; Samverkansmöte och APT GröntRött Rött ange orsak Kommunikation Stress Alla pålästa inför avstämning Mål 100% Avstämning kl.9.00 eller av teamet, överenskommen tid Mål 100% Prioritering/pluppar uppsatta på modultavla inför avstämning Mål 100% Genomgågna ordinationslistor Mål 100% Riskbedömningar Mål 100% på pat.>75 år Utskrivna patienter före kl.12 Mål 1/ team av utskrivningsningsklar patient

5 Undersköterskans viktigaste roll Huvuddelen av Landstingets undersköterskor arbetar i det direkta omvårdnadsarbetet och nära patienten. Här finns de allra mest värdefulla uppgifterna!

6 Befattningsutveckling Spetsfunktioner/specialuppdrag Tydligt uppdrag och ansvar Tid och lön Samordnad vårdplanerare, huvudhandledare, mentor, avvikelseansvar

7 Social samordnare på MAVA Start 2002 Mål för uppdraget: Optimera patientprocess och flöden Säkert patientomhändertagande - trygg patient Säkra övergångar mellan vårdgivare Skapa hög kunskap inom området

8 Social samordnare på MAVA Hämtar social bakgrund Kontakter med kommunen och anhöriga Meddix Samråd vårdteamet Vårdplanering

9 Social samordnare på MAVA Ett inspirerande arbete med många kontakter och ett stort eget ansvar. Bidra till att patienten får den rätta och förhoppningsvis bästa hjälpen när dom lämnar vår avdelning!!!

10 Medicinska akutkliniken Tack för oss!


Ladda ner ppt "Teamarbete och delegerat ansvar ger LEAN på MAVA Maritha Claesson/Irene Hilding Medicinska Akutkliniken Universitetssjukhuset i Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser