Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Kronisk myelomonocytleukemi Lars Möllgård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Kronisk myelomonocytleukemi Lars Möllgård."— Presentationens avskrift:

1 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Kronisk myelomonocytleukemi Lars Möllgård

2 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML WHO 2008 klassificering av MDS/MPN  Kronisk Myelomonocytisk Leukemi (KMML)  Atypisk kronisk myeloisk leukemi, BCR/ABL1-negativ (aKML)  Juvenil myelomonocytisk leukemi JMML  Myelodysplastisk/myeloproliferativ malignitet oklassificerbar (MDS/MPN)  Refraktär anemi med ringsideroblaster förknippade med markant trombocytos (RARS-T) (temporärt begrepp)

3 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Diagnoskriterier enligt WHO 2008 Klonal stamcellssjukdom med följande kriterier: 1.Monocytos i perifert blod > 1 x 10 9 /L 2.Ingen BCR/ABL1 fusionsgen 3.Ingen rearrangering av PDGFRα eller PDGFRβ (vid eosinofili) 4.<20% blaster i blod och benmärg (myeloblaster, monoblaster och promonocyter) 5.Dysplasi i en eller flera myeloida cellinjer (ej obligat)

4 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Diagnoskriterier enligt WHO 2008 Om dysplasier saknas eller är minimala kan diagnosen ändå ställas om:  Förekomst av klonal karyotyp eller molekylär förändring  Monocytosen kvarstår >3 månader utan annan bakomliggande orsak.

5 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Förekomst  Incidens 3/100.000/år i en population >60 år  Medianålder vid insjuknande 65-75 år  Fördelning män/kvinnor 2:1  20-30% progredierar till AML

6 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Svenska MDS-registret 2009-20012  1228 patienter  209 MDS/MPN varav 166 KMML  MDS/MPN-gruppen  27% hade abnorm karyotyp (cytogenetik på 70% av patienterna)  27% transfusionskrävande anemi  2-årsöverlevnad 50%  KMML  0,5/100.000/år  2,5/100.000/år ≥65 år

7 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Symtom  Cytopenier  Hb < 100 (36%)  TPK <100(38%)  Leukocytos  LPK ≥13(40%)  Monocytos  Hepatomegali  Splenomegali  Fatigue  Nattliga svettningar  Viktnedgång

8 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Undergrupper enligt WHO UndergruppAndel5-årsöverlevnad KMML-1(86%)34%  <5% blaster I perifert blod  <10% blaster I benmärgen) KMML-2 (14%)12%  5-19% blaster i perifert blod  10-19% blaster i benmärgen Swerdlow et al 2008

9 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Överlevnad  339 patienter mellan1975-2005  266 KMML 1  73 KMML 2  KMML 2 högre risk för AML  Medianöverlevnad KMML 1  20 månader KMML 2  15 månader Germing et al 2007

10 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML MDS - överlevnad enligt IPSS-R Greenberg et al 2012

11 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML MDS - överlevnad enligt IPSS-R Greenberg et al 2012 Medianöverlevnad  KMML1 20 månader  KMML215 månader 5-årsöverlevnad  KMML134%  KMML212%

12 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Undergrupper enligt FAB UndergruppAndel KMML-MD(61%)  LPK <13 x 10 9 /L KMML-MP(39%)  LPK ≥13 x 10 9 /L IPSS inkluderar endast KMML med LPK ≤12 Förekomsten av mutationer skiljer sig i dessa grupper och kan ev påverka framtida klassifikation (Cervera et al 2014).

13 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Cytogenetik (n=414)  Normal karyotyp73,4%  Trisomi 87,2%  Isolerad –Y4,3%  Komplex karyotyp (≥3 kromosomförändringar)2,9%  Förändringar på kromosom 71,4%  Övriga kromosomförändringar10,6% Such et al 2011

14 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Cytogenetisk riskgruppering (n=414) IPSS  Låg-risk (isolerad del5q, del20q,-Y och normal)79%  Intermediär (Övriga)16%  Hög-risk (komplex, kromosom 7 förändringar)5% KMML-specifik riskgruppering  Låg-risk (normal och -Y)78%  Intermediär (övriga)10%  Hög-risk (+8, komplex, kromosom 7 förändringar12% Such et al 2011

15 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Cytogenetisk riskgruppering Such et al 2011 (A) KMML-specifik och (B) IPSS risk klassificering

16 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML 90% har mutationer Itzykson et al 2013

17 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Prognostisk modell med ASXL1 1.Ålder >65 år2 poäng 2.LPK >15x10 9 /L3 poäng 3.Anemi2 poäng 4.Trombocyter <100x10 9 /L2 poäng 5.Mutation ASXL12 poäng Lågrisk0-4 poäng Intermediärrisk5-7 poäng Högrisk8-11 poäng Itzykson et al 2013

18 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Prognostisk modell med ASXL1 Itzykson et al 2013

19 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Prognostiska modeller Prognostisk faktor  Hemoglobin  Trombocyter  Blaster i benmärgen  Blaster i perifert blod  LPK  Monocytos  Cytogenetik  ASXL1 mutation  Ålder  LD  Lymfocyter (>2,5) MDAPS Dusseldorf CPSS GFM Mayo

20 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Behandling Understödjande behandling  Transfusioner  Erytropoietin  Hydroxyurea  Infektionsprofylax och behandling  Järnkelering Specifik behandling  Hypometylerande behandling (azacitidin, decitabin)  Induktionsbehandling  Allogen stamcellstransplantation

21 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Azacitidin och MDS Fenaux et al 2009 Endast 16 patienter med KMML

22 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Hypometylerande behandling av KMML  Azacitidin godkänt i Europa och USA  Decitabin endast godkänt för AML i Europa  Fas III studie med azacitidin saknas  Flera Fas II studier  Respons 25-70%  Medianöverlevnad 12-37 månader

23 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Behandling med azacitidin  76 patienter(40 obehandlade)  45% KMML-2  55% med splenomegali och /eller LPK>13x10 9 /L  Median antal givna cykler var 6  43% hade en respons enligt IWG 2006 kriterier  13 uppnådde komplett remission(17%).  Medianöverlevnad 29 månader  Blastökning (>10% i BM) och palpabel mjälte hade prognostisk betydelse  Randomiserade studier behövs Adès et al 2013

24 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML “Treatment of CMML remains a clinical challenge, with no drug demonstrating clear clinical benefit. Even if azacitidine is approved in the treatment of CMML, its role remains disputed.” Adès et al 2013

25 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Allogen SCT  73 patienter mellan1992-2009  Medianålder 53 (27-66)  WHO-klassifikation  CMML-1 61%  CMML-2 39%  Tidigare behandling  Hypometylerande6  AML-liknande26  Hydroxyurea eller VP1618  Interferon3  Ingen behandling20  41 HLA-identiskt syskon, 31 obesläktad, 1 haplo  30 myeloablativ och 43 reducerad konditionering Park et al 2013

26 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Resultat allogen SCT Park et al 2013 Overall survival Cumulative incidence of non-relapse mortality Event-free survival Cumulative incidence of relapse

27 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Splenomegali och allogen SCT Park et al 2013 Overall survival according to presence of palpable splenomegaly at allogeneic stem cell transplantation.

28 M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Behandling Itzkson et al 2013 Poor prognostic factors: Complex karyotype, severe cytopenias, extramedullary Disease and mutations in ASXL1


Ladda ner ppt "M E E T T H E E X P E R T L I N K Ö P I N G 2 0 1 4 KMML Kronisk myelomonocytleukemi Lars Möllgård."

Liknande presentationer


Google-annonser