Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anemi Eva Hesse-Sundin. Anemi Definition WHO Kvinnor Hb<120 Kvinnor Hb<120 Män Hb<130 Män Hb<130.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anemi Eva Hesse-Sundin. Anemi Definition WHO Kvinnor Hb<120 Kvinnor Hb<120 Män Hb<130 Män Hb<130."— Presentationens avskrift:

1 Anemi Eva Hesse-Sundin

2 Anemi Definition WHO Kvinnor Hb<120 Kvinnor Hb<120 Män Hb<130 Män Hb<130

3 Grundorsaker Blödning Blödning Hemolys Hemolys Bristsjukdom Bristsjukdom Benmärgssjukdom Benmärgssjukdom Sekundär anemi Sekundär anemi

4 Anemi- påverkad patient Uttalad trötthet Uttalad trötthet Hjärtklappning Hjärtklappning Angina Angina Hjärtsvikt Hjärtsvikt Lågt blodtryck Lågt blodtryck Beställ 2 E erytrocytkoncentrat Om oklar anemi, tag hemolysprover före transfusion.

5 Akut Hb-sänkning Påverkad patient/ pulsstegring hypotension Blödning Blödning Hemolys Hemolys

6 Anemiutredning Anamnes Tidigare, nuvarande sjukdomar Tidigare, nuvarande sjukdomar Blödning-GI, gyn, urin, näsblödning Blödning-GI, gyn, urin, näsblödning Ikterus Ikterus B-symtom: viktnedgång, svettningar, feber B-symtom: viktnedgång, svettningar, feber Problem från GI, sveda i munnen Problem från GI, sveda i munnen Ärftlighet Ärftlighet Läkemedel Läkemedel

7 Anemiutredning Status Status AT:påverkad, vikt, temp, ikterus AT:påverkad, vikt, temp, ikterus MoS MoS Lgl Lgl Thyroidea Thyroidea Mammae Mammae Hjärta, lungor Hjärta, lungor Buk:lever, mjälte, patologiska resistanser Buk:lever, mjälte, patologiska resistanser PR:malignitet, prostatapalp PR:malignitet, prostatapalp

8 Lab, primärt Hb Hb Leukocyter-diff Leukocyter-diff Trombocyter Trombocyter MCV MCV Reticulocyter Reticulocyter SR, CRP SR, CRP Därefter riktad utredning

9 Blödning GI, gyn, urinvägar, näsblödning GI, gyn, urinvägar, näsblödning Inre blödningar, retroperitonealt, buk Inre blödningar, retroperitonealt, buk Lab:grundlab+ Lab:grundlab+ F-hb x 3-6 urinsticka (retikulocyter, järnstatus)

10 Hemolys Tidigare blodtransfusion Tidigare blodtransfusion Graviditeter Graviditeter Klaffop Klaffop Labgrundlab+ LD, bilirubin, haptoglobin, DAT Manuell diff: Schistocyter? Sfärocyter? Elfores RA, ANF, ser CMV, EB, HIV, Mycoplasma (parvovirus) koagulationsstatus Fe, B12, folat Lungrtg Uljud buk: mjält-leverförstoring, paraaortala körtlar

11 Brist Malabsorption, kost Malabsorption, kost Blödning Blödning Labgrundlab+ Labgrundlab+ MCV-högt el. lågt? Fe, TIBC, ferritin F- Hb x3-6 B12, folat (B6) (Homocystein) LD, bilirubin Transglutaminas, IgA-AK (glutenintolerans)

12 Anemi Om oklar anemi eller suspekt benmärgssjukdom: Om oklar anemi eller suspekt benmärgssjukdom: Utför benmärgspunktion/ (biopsi)

13 Primär benmärgssjukdom Akut leukemi Akut leukemi Myeloproliferativ sjukdom Myeloproliferativ sjukdom Fibros Fibros Lymfoproliferativ sjukdom Lymfoproliferativ sjukdom –Myelom, lymfom MDS MDS (brist) (brist) Labgrundlab+ (elfores serum/ urin ytmarköranalyscytogenitik)

14 Sekundär anemi Inflammation Inflammation Infektion Infektion Malignitet Malignitet Thyroideasjukdom Thyroideasjukdom Binjurebarkssjukdom Binjurebarkssjukdom Lever Lever Njursjukdom Njursjukdom Läkemedelspåverkan Läkemedelspåverkan Alkoholmissbruk Alkoholmissbruk

15 Sekundär anemi LabSR, CRP, elfores Fe, TIBC, ferritin, MCV (transferinreceptor) Krea, Na, K ev. erytropoetin Leverstatus T4, TSH Benmärgreaktiv bild? maligna celler? granulom?


Ladda ner ppt "Anemi Eva Hesse-Sundin. Anemi Definition WHO Kvinnor Hb<120 Kvinnor Hb<120 Män Hb<130 Män Hb<130."

Liknande presentationer


Google-annonser