Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Giglio Anemi & antianemimedel Daniel Giglio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Giglio Anemi & antianemimedel Daniel Giglio."— Presentationens avskrift:

1 Daniel Giglio Anemi & antianemimedel Daniel Giglio

2 Erytrocyten Lever i ca 120 dagar 200 miljarder bildas varje dag av benmärgen Erytrocyten innehåller hemoglobin (Hb) Normalt Hb: Mannen 132-163 g/L Kvinnan 116-148 g/L

3 Anemi Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l

4 Symptom Beroende ffa av två faktorer: Kompensationsmekanismer: Ökad hjärt-/resp. frekvens Högerförskjutning av syrgasmättnadskurvan medierat av ökad mängd 2,3-difosfoglycerat 1) hur lång tid anemin utvecklats på 2) Hur stor Hb-sänkningen är

5 Symptom och tecken Trötthet och orkeslöshet Hjärtklappning Andfåddhet Muskelsvaghet Blekhet i hud och slemhinnor Anemi + hjärtsjukdom: ökad kärlkramp hjärtsvikt  benödem och/eller lungstas Inga symptom alls

6 ANEMI ÄR ETT SYMPTOM!

7 Orsaker Minskad produktion: Defekt hemoglobinsyntes (järnbrist & hemoglobinopati) Defekt erytrocytmognad (vitamin B12-brist, folatbrist) Okänd mekanism (anemi vid kronisk sjukdom) Stamcellsdefekt Balans råder mellan produktion och celldöd av erytrocyter under normala betingelser

8 Orsaker Förkortad erytrocytöverlevnadstid: Medfödd abnormitet i membran, hemoglobin eller metabolism Förvärvad abnormitet (ex v antikroppar mot kroppsegna erytrocyter) Balans råder mellan produktion och celldöd av erytrocyter under normala betingelser Blödning

9 Labb Hb-värdet Storlek på erytrocyten: Mikrocytär: <7  m Normocytär Makrocytär > 9  m

10 Järnbrist Världens vanligaste orsak till anemi Orsakar mycket lidande i världen 2/3 av allt järn i kroppen finns i erytrocyterna; övrigt i ffa ferritin Dålig kost vanligaste orsaken i världen Blödning vanligaste orsaken i Sverige Järn förloras dagligen; kvinnor mer pga menstruation Alltså:Kvinnor löper störst risk att utveckla järnbrist och sekundärt också anemi

11 Järnbrist Mikrocytos 30 % av svenska kvinnor har låga eller tömda depåer av järn Järnbrist hos män är ovanligt Orsaker till järnbrist: Menstruationsstörningar Blödning från mag-tarmkanalen Blödning från urinvägar Övrig blodförlust: operation, blodgivning

12 Behandling mot järnbrist Per oral Fe 2+ samtidigt matintag Parenteral Fe 3+ (Blodtransfusion) Biverkningar: magsmärtor, illamående & förstoppning Tetracykliner, kaffe och te (tanniner) förhindrar upptaget C-vitamin ökar upptaget

13 Vitamin B 12 -brist Makrocytos och megaloblaster Vitamin B 12 är viktig vid DNA-syntes Orsak sällan kosten-stort förråd i levern Perniciös anemi vanligaste orsaken

14 Orsaker till vitamin B 12 - brist Minskat upptag: Perniciös anemi, celiaki, intestinal cancersjukdom Ökat behov: Graviditet, cancersjukdom, hypertyreoidism Försämrad användning: enzymdefekter

15 Intrinsic Factor (IF) Syntetiseras av parietalceller Viktig för upptaget av vitamin B 12 Komplexet förs till tunntarmen där vitamin B 12 tas upp

16 Perniciös anemi Kronisk atrofisk gastrit  Antalet parietalceller minskar   HCl och IF Autoimmun genes Långsam utveckling (decennier)

17 Symptom vid perniciös anemi Anemisymptom Påverkan på CNS och PNS Kan leda till känselstörningar, demens, depression, psykos etc

18 Behandling av perniciös anemi Hydroxykobalamin (im) Cyanokobalamin (po) Blodtransfusion (erytrocytkoncentrat)

19 Ventrikelresektion Äldre individer Delar eller hela magsäcken har blivit bortopererad Vitamin B 12 -substitution

20 Folatbrist (folsyrebrist) Kortare latens än för vitamin B 12 - brist Viktig vid DNA-syntes Makrocytos och Megaloblaster Anemisymptom Dock ingen påverkan på CNS/PNS som vid vitamin B 12 - brist

21 Orsaker till folatbrist och behandling Celiaki Malnutrition Ibland i kombination med alkoholism Behandling med vissa läkemedel folsyra per os i hög koncentration Behandling

22 Anemi och njursvikt Njursvikt   erytropoietin Erytropoesen minskar Normocytära erytrocyter Erytropoietin (rekombinant teknik) Behandling

23 Aplastisk anemi Defekt stamcellsfunktion Hereditär kongenital form Förvärvad form Blodbild: normocytära erytrocyter Påverkan på andra cellinjer Anemisymtom, blödningar, infektionskänslighet

24 Diagnos Aplastisk anemi Behandling Laboratorievärden Undersökning av benmärg Benmärgstransplantation Immunsuppression Blodtransfusion

25 Några ”kom ihåg” Anemi är ett symptom Äldre kan både ha vitamin B 12 -, folat- och järnbrist Orsaken till anemin kan vara multifaktoriell Det viktigaste är inte alltid Hb- värdet i sig utan hur stor sänkningen är och under hur lång tid sänkningen skett


Ladda ner ppt "Daniel Giglio Anemi & antianemimedel Daniel Giglio."

Liknande presentationer


Google-annonser