Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myelom – Demografi, epidemiologi, prognos

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myelom – Demografi, epidemiologi, prognos"— Presentationens avskrift:

1 Myelom – Demografi, epidemiologi, prognos
Bo Björkstrand, 2014

2 Incidens, könsskillnader
Drygt 600 nya fall per år i Sverige (6,8/ invånare)

3 Prevalens Ca 260 per miljon invånare (USA)
Motsvarar ca 2500 myelompatienter i Sverige

4

5 Incidens ras 2-3x vanligare hos svarta jämfört med vita och asiater

6

7 Typ av plasmacellssjukdom
SJUKDOMSTYP INCIDENS (%) Symtomatiskt myelom 76 Asymtomatiskt myelom 18 Solitärt skelettplasmocytom 3 Solitärt extraskelettalt plasmocytom 2 Plasmacellsleukemi 1 Källa Nationell myelomrapport

8 Typ av plasmacellssjukdom
Källa Nationell myelomrapport

9 Myelom över tid - 5-årsöverlevnad
Källa Cancer Research UK

10 Myelom över tid – 10-årsöverlevnad
Källa Cancer Research UK

11 Myelom 5-årsöverlevnad 2005-2009, ålder vid diagnos
Källa Cancer Research UK

12 Källa Nationell myelomrapport 2008-2011

13 Källa Nationell myelomrapport 2008-2011

14 Källa Nationell myelomrapport 2008-2011

15 Källa Nationell myelomrapport 2008-2011

16 Källa Nationell myelomrapport 2008-2011

17 ROTI/CRAB vid symtomatiskt myelom
Kriterium Andel av patienter (%) Njurfunktionsnedsättning S-krea >173 18 S-krea >110 35 Skelettdestruktioner 61 Osteopeni, kotkompressioner 15 Anemi (Hb <100) 33 Hypercalcemi 21 76%

18 Sammanfattning Myelom i Sverige ca 600 nya fall per år
75% symtomatiskt 18% asymtomatiskt Prevalens ca 2500 personer i Sverige 5-årsöverlevnad 30-70%, beroende på bl a ålder Överlevnad blir allt bättre över tid pga bättre och fler behandlingar


Ladda ner ppt "Myelom – Demografi, epidemiologi, prognos"

Liknande presentationer


Google-annonser