Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anemi & antianemimedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anemi & antianemimedel"— Presentationens avskrift:

1 Anemi & antianemimedel
Jonas Melke VT-07

2 Anemi Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l

3 Symptom Beroende ffa av två faktorer: Kompensationsmekanismer:
1) hur lång tid anemin utvecklats på 2) Hur stor Hb-sänkningen är Kompensationsmekanismer: Ökad hjärt-/resp. frekvens Mer syre släpps av från erytrocyterna till vävnaderna

4 Symptom och tecken Orsakas av syrebrist i vävnader Ex.
Trötthet och orkeslöshet Hjärtklappning Andfåddhet Muskelsvaghet Blekhet i hud och slemhinnor

5 ANEMI ÄR ETT SYMPTOM!

6 Erytrocyten Lever i ca 120 dagar
200 miljarder bildas varje dag av benmärgen Transporterar syre till vävnader Innehåller hemoglobin (Hb) Bildning av erytrocyter kräver: Järn, Vitamin B12, Folsyra Innehåller 2/3 av kroppens järn

7 Orsaker till anemi Minskad produktion:
Defekt hemoglobinsyntes Defekt erytrocytmognad Stamcellsdefekt Förkortad erytrocytöverlevnadstid: Medfödd abnormitet i membran, hemoglobin eller metabolism Förvärvad abnormitet (ex biverkan av lkm) Blödning

8 Labb Hb-värdet Storlek på erytrocyten Antal erytrocyter

9 Morfologisk klassificering
Olika former av anemi kan identifieras genom att studera erytrocyternas storlek och form Mikrocytär: <7 m Makrocytär >8µm Normocytär 7-8µm

10 Järnbrist Microcytär anemi Vanligaste orsaken till anemi Dålig kost vanligaste orsaken i världen Blödning vanligaste orsaken i Sverige Järn förloras dagligen; kvinnor mer pga menstruation Alltså: Kvinnor löper störst risk att utveckla järnbrist och sekundärt också anemi Järnbrist ovanligt hos män

11 Behandling mot järnbrist
Per oral Fe2+ samtidigt matintag Parenteral Fe3+ (Blodtransfusion) Biverkningar: Magsmärtor, illamående & förstoppning Tetracykliner, kaffe och te (tanniner) förhindrar upptaget

12 Vitamin B12-brist Makrocytär anemi
Vitamin B12 är viktig vid DNA-syntes Orsak sällan kosten – stort förråd i levern Minskat upptag vanligaste orsaken: Perniciös anemi, celiaki, intestinal cancersjukdom

13 Perniciös anemi Intrinsic Factor (IF) Syntetiseras av parietalceller
Viktig för upptaget av vitamin B12 Komplexet förs till tunntarmen där vitamin B12 tas upp

14 Perniciös anemi Kronisk inflammation i magslemhinnan 
Antalet parietalceller minskar   HCl och IF  Autoimmun genes Långsam utveckling (decennier)

15 Symptom vid perniciös anemi
Anemisymptom Påverkan på CNS och PNS Kan leda till känselstörningar, demens, depression, psykos etc

16 Behandling av perniciös anemi
Hydroxykobalamin (im) Cyanokobalamin (po) (kobalamin = Vit B12) Blodtransfusion (erytrocytkoncentrat)

17 Folatbrist (folsyrabrist)
Makrocytär anemi: samma blodbild som vid vitamin B12-brist Viktig vid DNA-syntes Anemisymptom Dock mindre påverkan på CNS/PNS än vid vitamin B12-brist

18 Orsaker till folatbrist och behandling
Minskat upptag (ex. glutenintolerans) Malnutrition Graviditet (ökat behov) Alkoholism Behandling med vissa läkemedel Behandling Folsyra peroralt, inga biverkningar

19 Anemi och njursvikt Njursvikt   erytropoietin Erytropoesen minskar
Normocytära erytrocyter Behandling Erytropoietin

20 Aplastisk anemi Defekt stamcellsfunktion Hereditär kongenital form
Förvärvad form Blodbild: normocytära erytrocyter Anemisymtom, blödningar, infektionskänslighet

21 Aplastisk anemi Diagnos Behandling Laboratorievärden
Undersökning av benmärg Behandling Benmärgstransplantation Immunsuppression Blodtransfusion

22 Några ”kom ihåg” Anemi är inte en sjukdom utan ett symptom
Det viktigaste är inte alltid Hb-värdet i sig utan hur stor sänkningen är och under hur lång tid sänkningen skett Orsaken till anemin kan vara multifaktoriell Äldre kan både ha vitamin B12-, folat- och järnbrist


Ladda ner ppt "Anemi & antianemimedel"

Liknande presentationer


Google-annonser