Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anemi & antianemimedel Jonas Melke VT-07. Anemi Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anemi & antianemimedel Jonas Melke VT-07. Anemi Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l."— Presentationens avskrift:

1 Anemi & antianemimedel Jonas Melke VT-07

2 Anemi Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l

3 Symptom Beroende ffa av två faktorer: Kompensationsmekanismer: Ökad hjärt-/resp. frekvens Mer syre släpps av från erytrocyterna till vävnaderna 1) hur lång tid anemin utvecklats på 2) Hur stor Hb-sänkningen är

4 Symptom och tecken Ex. Trötthet och orkeslöshet Hjärtklappning Andfåddhet Muskelsvaghet Blekhet i hud och slemhinnor Orsakas av syrebrist i vävnader

5 ANEMI ÄR ETT SYMPTOM!

6 Erytrocyten  Lever i ca 120 dagar  200 miljarder bildas varje dag av benmärgen  Transporterar syre till vävnader  Innehåller hemoglobin (Hb)  Bildning av erytrocyter kräver: Järn, Vitamin B12, Folsyra  Innehåller 2/3 av kroppens järn

7 Orsaker till anemi Minskad produktion:  Defekt hemoglobinsyntes  Defekt erytrocytmognad  Stamcellsdefekt Förkortad erytrocytöverlevnadstid:  Medfödd abnormitet i membran, hemoglobin eller metabolism  Förvärvad abnormitet (ex biverkan av lkm) Blödning

8 Labb  Hb-värdet  Storlek på erytrocyten  Antal erytrocyter

9 Morfologisk klassificering Olika former av anemi kan identifieras genom att studera erytrocyternas storlek och form Mikrocytär: <7  m Normocytär 7-8µmMakrocytär >8µm

10 Järnbrist  Microcytär anemi  Vanligaste orsaken till anemi  Dålig kost vanligaste orsaken i världen  Blödning vanligaste orsaken i Sverige  Järn förloras dagligen; kvinnor mer pga menstruation Alltså:Kvinnor löper störst risk att utveckla järnbrist och sekundärt också anemi Järnbrist ovanligt hos män

11 Behandling mot järnbrist  Per oral Fe 2+ samtidigt matintag  Parenteral Fe 3+  (Blodtransfusion) Biverkningar:  Magsmärtor, illamående & förstoppning  Tetracykliner, kaffe och te (tanniner) förhindrar upptaget

12 Vitamin B 12 -brist  Makrocytär anemi  Vitamin B 12 är viktig vid DNA-syntes  Orsak sällan kosten – stort förråd i levern  Minskat upptag vanligaste orsaken: Perniciös anemi, celiaki, intestinal cancersjukdom

13 Intrinsic Factor (IF)  Syntetiseras av parietalceller  Viktig för upptaget av vitamin B 12  Komplexet förs till tunntarmen där vitamin B 12 tas upp Perniciös anemi

14 Kronisk inflammation i magslemhinnan  Antalet parietalceller minskar   HCl och IF   Autoimmun genes  Långsam utveckling (decennier)

15 Symptom vid perniciös anemi  Anemisymptom  Påverkan på CNS och PNS  Kan leda till känselstörningar, demens, depression, psykos etc

16 Behandling av perniciös anemi  Hydroxykobalamin (im)  Cyanokobalamin (po)  (kobalamin = Vit B 12 )  Blodtransfusion (erytrocytkoncentrat)

17 Folatbrist (folsyrabrist)  Makrocytär anemi: samma blodbild som vid vitamin B 12 -brist  Viktig vid DNA-syntes  Anemisymptom  Dock mindre påverkan på CNS/PNS än vid vitamin B 12 -brist

18 Orsaker till folatbrist och behandling  Minskat upptag (ex. glutenintolerans)  Malnutrition  Graviditet (ökat behov)  Alkoholism  Behandling med vissa läkemedel Behandling  Folsyra peroralt, inga biverkningar

19 Anemi och njursvikt  Njursvikt   erytropoietin  Erytropoesen minskar  Normocytära erytrocyter Behandling  Erytropoietin

20 Aplastisk anemi  Defekt stamcellsfunktion  Hereditär kongenital form  Förvärvad form  Blodbild: normocytära erytrocyter  Anemisymtom, blödningar, infektionskänslighet

21  Diagnos  Laboratorievärden  Undersökning av benmärg Aplastisk anemi Behandling  Benmärgstransplantation  Immunsuppression  Blodtransfusion

22 Några ”kom ihåg”  Anemi är inte en sjukdom utan ett symptom  Äldre kan både ha vitamin B 12 -, folat- och järnbrist  Orsaken till anemin kan vara multifaktoriell  Det viktigaste är inte alltid Hb-värdet i sig utan hur stor sänkningen är och under hur lång tid sänkningen skett


Ladda ner ppt "Anemi & antianemimedel Jonas Melke VT-07. Anemi Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l."

Liknande presentationer


Google-annonser