Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Måndag 29 oktober 10:00 Samling på Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm 09:00 Välkomstkaffe 10:00 MYN hälsar välkomna Kaj Persson, ordf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Måndag 29 oktober 10:00 Samling på Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm 09:00 Välkomstkaffe 10:00 MYN hälsar välkomna Kaj Persson, ordf."— Presentationens avskrift:

1

2 Program Måndag 29 oktober 10:00 Samling på Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm 09:00 Välkomstkaffe 10:00 MYN hälsar välkomna Kaj Persson, ordf. MYN 10:10 Utbildning till målare – från målarelev till gesäll! Jonas Lindberg 10:40 Liber informerar om det nya läromedlet Börje Pettersson, Sture Sahlström 11:20 Rast 11:30 Gymnasiearbetet och Skolverkets projekt med Lotta Naglitsch, Skolverket kvalitet i yrkesutbildning (KYRK) 12:30 Lunch 13:30 Google och den digitala revolutionen Andreas Ekström 15:00 Kaffe 15:30 Föreläsning fortsätter Andreas Ekström 16:30 Incheckning hotell Amaranten 18:00 Middag och samkväm Kaj Persson

3 Från målarelev till gesäll
Hur ser måleriutbildningen ut idag?

4 Måleriyrket är populärt!
Yrket är Bygg- och Anläggningsprogrammets näst största Många skolor utbildar målare! MYN tycker att det är positivt att intresset från elever och skolor är så stort!

5 Hur många elever finns idag på Bygg- och Anläggningsprogrammet?
Elever i ÅK 3. Specialutformat program och IV ej inräknade. Källa: Skolverket

6 Hur många elever finns idag på måleriinriktningen?
Elever i ÅK 3. Specialutformat program och IV ej inräknade. Källa: Skolverket

7 Måleribranschen lockar fortfarande tjejerna, men inte lika många!
I ÅK 3 på måleriinriktningen är 36% tjejer (2011). Snittet för hela BA är samma år 9,2%! Färre tjejer söker BA än tidigare. Bland utlärda målare är idag 19,5% tjejer!

8 Hur stora är förändringarna?
Byggprogrammet har, i princip, behållit sitt attraktionsvärde Antalet elever på BA har på 3 år inte förändrats mer än någon enstaka %. Antalet elever på måleriinriktningen har däremot sjunkit med 14%.

9 Vilka orsaker finns? Minskande elevkullar GY 11 och högskolebehörighet
Spelar konkurrensen mellan skolorna in? Spelar betygskraven in? Praktikplatser? Måleri är fortfarande Bygg- och Anläggningsprogrammets näst största yrke!

10 Gymnasiala lärlingar Gymnasiala lärlingar per inriktning* Antal elever ÅK 1 ( ) Anläggningsfordon 10 Husbyggnad 212 Mark och Anläggning 43 Måleri 119 Plåtslageri 26 Gymnasiala lärlingar totalt ÅK 1 410 * Enl. Skolverket är statistiken något osäker pga. bristfällig rapportering från skolorna.

11 IV- och Introduktionsprogrammet med bygginriktning

12 Hur många lärlingar kan branschen ta emot?

13 MYN:s betygskrav vid lärlingsanställning
Gamla gymnasieskolan (t o m VT 2013): 2200 poäng med minst betyget G GY 11: 2500 poäng med minst betyget E

14 Är det många elever som misslyckas med betygskraven?
Hittills endast ett fåtal från Bygg/måleri som inte nått upp till 2200 poäng. Fler från andra program som inte når upp till 2500 poäng. Nästa år får vi en bild av hur utfallet blir från GY 11. Ingen har hittills kompletterat sina betyg!

15 Nytt gesällprov för måleriyrket!

16 Gesällprovet idag Starkare koppling till det måleri som sker i produktionen Stor vikt vid marknadens krav Inte samma bredd som tidigare Trovärdighet för kunder, lärlingar och gesäller

17 Teoriprov införs 2013 I avtalstexten sedan 2010.
Skall genomföras, MYN överens om att detta sker först då digitala utbildningsboken medger detta. Frågebank som slumpar fram prov Lärlingen kan skriva flera gånger tills godkänd Automatisk rapportering till MYN

18 Arbetsgivarens ansvar
Ta fram lämpligt objekt Anmäla till MYN (minst 2 veckor i förväg!) Samverka med granskare avseende objektet Förbesiktning Målerifakta AB kontaktas Arbetsbeskrivning och material Närvara vid granskningstillfället – representant ok

19 Målerifakta AB Mätare skall mäta objektet i samband med provet
Mätaren ska informera lärlingen om de aktuella förutsättningarna och hur en mätning går till

20 Objektet Lägenhet motsv. - minst rum, kök, badrum och hall
Som nybyggnads-, ombyggnads- eller reparationsarbete Arbetsbeskrivning: sådana behandlingsserier att ett förstklassigt arbete möjliggörs fullgod grund för provets bedömning

21 Moment som objektet ska omfatta:
Underbehandling på snickerier Färdigbehandling på snickerier Underbehandling (bredspackling) för målning på mur eller på plattor av papp, träfiber eller gips Färdigmålning (slätstrykning) på mur eller på plattor av papp, träfiber eller gips Underbehandling för tapet, väv e.d. Uppsättning av tapet, väv e.d. Denna bör dock vara mönstrad. Ett utrymme skall sättas kant i kant.

22 Change is the law of life
Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. John F. Kennedy


Ladda ner ppt "Program Måndag 29 oktober 10:00 Samling på Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm 09:00 Välkomstkaffe 10:00 MYN hälsar välkomna Kaj Persson, ordf."

Liknande presentationer


Google-annonser