Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

URINPROTEINFRAKTIONER Sammanställning av jämförelse mellan elfores/biuret och immunkemi/totalprotein 1 april – 1 juni, 331 prover.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "URINPROTEINFRAKTIONER Sammanställning av jämförelse mellan elfores/biuret och immunkemi/totalprotein 1 april – 1 juni, 331 prover."— Presentationens avskrift:

1 URINPROTEINFRAKTIONER Sammanställning av jämförelse mellan elfores/biuret och immunkemi/totalprotein 1 april – 1 juni, 331 prover

2 Bakgrund I Falun bedöms storleken på Bence Jones/Urin-M-komponenter med hjälp av visuell uppskattning av bandet på en vanlig elektrofores tillsammans med koncentrationsbestämning av U-Albumin och relativt manuell mätning av U- totalprotein (biuretmetoden). Med biuret kan man mäta protein från 200 mg/L och uppåt.

3 Bakgrund…i kappsäcken Manuell metod vs Immunkemi

4 Hålla rätt fokus Vi får inte glömma av varför vi håller på med elforeser. Det är för patienternas skull!

5 Man född 1929 Bor hemma utan hemtjänst. Vårdar och tar om hand om sin dementa hustru. Normocytär anemi, mild trombocytopeni, kreatininökning, trög mage, eventuellt svart avföring, ont i ett revben M-komponent i PLASMA, IgG 25 g/L

6 Man född 1929 Bor hemma utan hemtjänst. Vårdar och tar om hand om sin dementa hustru. Normocytär anemi, mild trombocytopeni, kreatininökning, trög mage, eventuellt svart avföring, ont i ett revben M-komponent i PLASMA, IgG 25 g/L Efter ett par dagar urinelfores…10,9 g/L lambdakedjor. Inga skelettdestruktioner

7 Velcade dexametason MP-kur Velcade dexametason

8 Teori för projektet Urinelektroforesesanalysen kan tas bort eftersom urin-M-komponenter (Bence Jones)kan upptäckas och följas upp med mätning av U-Kappa, U-Lambda samt kvoten mellan dessa. Den manuella biuretmetoden (totalprotein) kan läggas ner för storleksuppskattningen av Bence Jones Eventuellt måste man mäta U-totalprotein för att upptäcka fall av hookeffekt, men detta U- protein kan mätas på kemiinstrument.

9 Teoretiska vinster med metodbytet Inga U-elforeser, endast U-immunfixation Bence Jones kan beräknas automatiskt i det datoriserade beslutstödet, dvs tolkningen av U-Proteinfraktioner blir automatisk. Bättre standardisering av Bence Jones- mätningen.

10 Teoretiska förutsättningar U-Kappa och U-Lambda mäter endast ner till 10 mg/L. Kappa/Lambda-kvoten hos friska är mellan 1 och 3. Reagenserna för immunkemimätningarna är relativt dyra. Immunfixation är relativt dyrt. Ett eventuellt byte från U-elforeser till immunkemimätningar måste kunna fungera logistiskt och rationellt (en annan sektion på Kemlab i Falun utför proteinanalyserna).

11 Den manuella biuretmetoden fungerar lika bra som de på kemiinstrumentet

12 U-Protein fungerar utmärkt för att uppskatta proteinuri

13 Slutsats 1 U-totalproteinmetoden fungerar utmärkt på kemiinstrumentet

14 6 st M-komp har 1,0 i kappa/lambda-kvot 2/6 av dessa syns ”tydligt” på elforesen. 5 st M-komp har mellan 1-3 i kvot 3/5 syns ”tydligt” på elforesen

15 Slutsats 2 Kappa/Lambda-kvot mellan 1 och 3, som enda sållningsmekanism, ger för dålig känslighet.

16 Men..

17 Mätning av kappa och lambda ger en bra uppskattning av M-komponentens storlek

18 Slutsats 3 Kappa och Lambda fungerar utmärkt på att följa upp M-komponenter med.

19 Uppdaterad teori Genom att kombinera kappa/lambda- kvoten med de uppmätta koncentrationerna av kappa resp. lambda samt U-totalprotein kan man finna beslutsgränser för när man skall göra immunfixation. ”Onödiga” immunfixationer bör minimeras. ”M-komponenten kan endast anas” kanske är onödigt noggrant.

20 Begrepp som förekommer Restprotein –U-totalprotein minus U-Albumin Bence Jones gammal –Enligt nuvarande metod, i mg –”5or” ( 5 mg/L) är sådana M-komponenter som på plattan ”endast kan anas”/”spår av M- komponent”

21 Begrepp som förekommer Falskt negativa –De som har normal K/L-kvot, kedjor (K eller L) och restprotein, men som eg är patologiska (enl Bence Jones gammal) Sant negativa –De som har normal K/L-kvot, kedjor (K eller L) och restprotein, och som är friska (enl Bence Jones gammal)

22 Begrepp som förekommer Sant positiva –De som faller utanför normalgränserna på en eller flera av K/L-kvot, kedjor, restprotein och som är patologiska (enl Bence Jones gammal) Falskt positiva –De som faller utanför normalgränserna på en eller flera av K/L-kvot, kedjor, restprotein men som eg är friska (enl Bence Jones gammal)

23 Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <70 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 134113247 A+CB+DN 136195331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)54 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 133126259 A+CB+DN 134197331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)51 % Normalgränser (ändrad restproteingräns): K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <75 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138109247 A+CB+DN 140191331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)56 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138121259 A+CB+DN 139192331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)53 %

24 Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <70 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 134113247 A+CB+DN 136195331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)54 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 133126259 A+CB+DN 134197331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)51 % Normalgränser (ändrad restproteingräns): K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <75 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138109247 A+CB+DN 140191331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)56 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138121259 A+CB+DN 139192331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)53 %

25 Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <70 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 134113247 A+CB+DN 136195331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)54 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 133126259 A+CB+DN 134197331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)51 % Normalgränser (ändrad restproteingräns): K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <75 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138109247 A+CB+DN 140191331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)56 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138121259 A+CB+DN 139192331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)53 %

26 Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <70 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 134113247 A+CB+DN 136195331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)54 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 133126259 A+CB+DN 134197331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)51 % Normalgränser (ändrad restproteingräns): K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Restprotein <75 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 28284 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138109247 A+CB+DN 140191331 Sensitivitet B/(A+B)98 % Specificitet C/(C+D)56 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 17172 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 138121259 A+CB+DN 139192331 Sensitivitet B/(A+B)99 % Specificitet C/(C+D)53 %

27 109 respektive 113 av 331 patienter blev ”falskt positva”, dvs att ungefär 30 % av alla U-elforeser skulle immunfixas om vi använde dessa sållningsregler. Det skulle innebära 660 immunfixar om året. Med vår nuvarande rutin gjordes 16 immunfixar på urin under projekttiden.

28 Så…… Slutsats 4: Totalprotein kan inte användas i screening efter M-komponent. Slutsats 5: Något måste göras åt kappa/lambda-kvoten

29 RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 97584 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19948247 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)89 % Specificitet C/(C+D)81 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 46872 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20455259 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)94 % Specificitet C/(C+D)79 % RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser (ändrad kvot-gräns): K/L-kvot1-1,75 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 77784 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19651247 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)92 % Specificitet C/(C+D)79 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 27072 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20158259 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)97 % Specificitet C/(C+D)78 %

30 RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 97584 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19948247 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)89 % Specificitet C/(C+D)81 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 46872 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20455259 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)94 % Specificitet C/(C+D)79 % RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser (ändrad kvot-gräns): K/L-kvot1-1,75 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 77784 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19651247 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)92 % Specificitet C/(C+D)79 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 27072 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20158259 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)97 % Specificitet C/(C+D)78 %

31 RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 97584 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19948247 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)89 % Specificitet C/(C+D)81 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 46872 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20455259 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)94 % Specificitet C/(C+D)79 % RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser (ändrad kvot-gräns): K/L-kvot1-1,75 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 77784 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19651247 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)92 % Specificitet C/(C+D)79 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 27072 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20158259 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)97 % Specificitet C/(C+D)78 %

32 RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser: K/L-kvot1-3 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 97584 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19948247 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)89 % Specificitet C/(C+D)81 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 46872 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20455259 A+CB+DN 208123331 Sensitivitet B/(A+B)94 % Specificitet C/(C+D)79 % RESTPROTEIN BORTRÄKNAT Normalgränser (ändrad kvot-gräns): K/L-kvot1-1,75 Kedjor (K eller L) <20 Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 77784 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 19651247 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)92 % Specificitet C/(C+D)79 % "5or" (12 st) blev "0or" Analysresultat negativtpositivt Sjukdom finns falskt negativt Asant positivt BA+B 27072 saknas sant negativt Cfalskt positivt DC+D 20158259 A+CB+DN 203128331 Sensitivitet B/(A+B)97 % Specificitet C/(C+D)78 %

33 Hur ser elforeserna man missar med kappa/lambda ut?

34 Man f. -34, lambda U-Alb 126 mg/L U-protein 231 mg/L U-kappa <10 U-lambda <10 U-kappa/lambda: går ej att beräkna, alt 1,0 U-Kreatinin 10 589

35 Man f. -34, lambda

36 <10 U-Alb 126 mg/L

37 Man f. -31, lambda U-Alb 96 mg/L U-protein 204 mg/L U-kappa 17,7 U-lambda <10 U-kappa/lambda: går ej att beräkna, alt 1,77 U-Kreatinin 10 990

38 Man f. -31, lambda

39 <10 U-Alb 96 mg/L

40 Man f. -32 U-Alb 8 mg/L U-protein <68 mg/L U-kappa <10 U-lambda <10 U-kappa/lambda: går ej att beräkna, alt 1,0 U-Kreatinin 4 764

41 Man f. -32

42 <10 U-Alb 8 mg/L

43 Slutsats 6: Vi ser små M-komponenter i urinen som inte når upp till detektionsgränsen, 10 mg/L, vid immunkemimätningen.

44 Kan man modifiera ”ingen M-komponent”? M-komponent/Bence Jones < 10 mg/L Ingen signifikant M-komponent/Bence Jones Ingen M-komponent (immunfixation utförd)

45 Möjliga lösningar Screening efter Bence Jones med U- elfores, efterbeställning av immunkemi (och immunfix vid nyupptäckta). Screening med immunkemi och efterbeställning av immunfixation (ca 350 st per år i Falun). ”Screening” efter Bence Jones med hjälp av tidigare elforeser på samma patient.

46 Hur många av 331 var uppföljningspatienter? 8 st på två månader är nyupptäckta Urin-M- komponenter/Bence Jones.

47 Alla de tre små M-komponenterna i urinen där vi mätte < 10 mg/L hade M-komponent i plasma också.

48 Om vi immunfixerar urinen på alla nyupptäckta M-komponenter i plasma missar vi inte någon Bence Jones på dessa patienter Redan idag immunfixerar vi ju plasman på alla som har nyupptäckt Bence Jones i urinen.. Slutsats 7:

49 Sammanfattning Screening med U-kappa och U-lambda duger gott för att hitta och är bra på att följa Bence Jones proteinuri. Förutsättningen för att få tillräcklig känslighet är dels att man hittar en lämplig cut-off för K/L- kvoten samt att man även gör immunfix på de patienter som har stor risk att ha Bence Jones, t ex de med M-komponent i plasma.

50 Amyloidos.. Alltid immunfix? Fria lätta kedjor i serum?

51 Västerås – Falun, kappa

52

53

54 Västerås – Falun, lambda

55

56 Västerås-Falun, kappa/lambda-kvot

57 Kappa/lambda-kvot Eftersom vi använder olika metoder för kappa- och lambdamätning, måste varje lab fastställa sina egna, metodspecifika cut-off-nivåer på kappa/lambda-kvoten om vi skall kunna bedöma lika i regionen.

58 Senaste EQUALIS-utskicket Fall C Remissinformation: 60-årig kvinna med nattliga svettningar och ökad infektionsbenägenhet. Frågeställning: Myelom? Kommentar: Kvantifiering av kappa- och lambdakedjor i urin hade CV på 13 respektive 16% vilket är bättre än i många andra utskick. Något förvånande är att kvoten har ett CV på närmare 30% men det beror sannolikt på att kappanivåerna låg nära detektionsgränsen.

59 Övrig proteinuri Det finns olika strategier som fungerar i respektive Landsting/Region Elfores med njurprofil som kan beställas Elfores med njurprofil som alltid ingår Elfores helt utan njurmarkörer förutom albumin (protein HC och U-IgG beställs som separata, enskilda analyser)

60 Övrig proteinuri Gradering ? Tubulär ( 100 ?) Glomerulär ( 4 g/L?) Selektiv/oselektiv (IgG-gränser?) Blandbild (gränser?)

61 Övrig proteinuri Kan vi komma överens om något?

62 Tidigare biklonal

63

64 Väldigt katodala proteiner. M- komponent?

65 Sämre separation på immunfix..

66 Det blev inte bättre av att man satte på provet högre upp…


Ladda ner ppt "URINPROTEINFRAKTIONER Sammanställning av jämförelse mellan elfores/biuret och immunkemi/totalprotein 1 april – 1 juni, 331 prover."

Liknande presentationer


Google-annonser