Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund ► Livlig debatt om LCC sedan många år ► Många, välutvecklade, verktyg för LCC-kalkylering ► Liten praktisk användning (?) ► Byggkostnadsforum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund ► Livlig debatt om LCC sedan många år ► Många, välutvecklade, verktyg för LCC-kalkylering ► Liten praktisk användning (?) ► Byggkostnadsforum."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund ► Livlig debatt om LCC sedan många år ► Många, välutvecklade, verktyg för LCC-kalkylering ► Liten praktisk användning (?) ► Byggkostnadsforum vänder sig till BYGGHERRARNA och Sveriges arkitekter som upppmanas söka projektanslag ► Gemensam ansökan genom BYGGHERRARNA ► Finansiering, genom Boverket, 350.000 kr

2 Syfte ► Ge underlag för en diskussion om hur bygg- och förvaltningsprocessen ska organiseras för att LCC- beräkningar ska bli ett naturligt och effektivt verktyg att öka ett byggprojekts ekologiska hållbarhet.

3 Mål ► Översiktlig kartläggning av användningen av LCC- beräkningar ► Processbeskrivning som belyser hur LCC-beräkningar bör utformas för att fungera som beslutsunderlag i byggprocessen ► Var i byggprocessen LCC-beräkningar kan användas som beslutsunderlag ► På vilken systemnivå (komponent/helhet) som LCC- beräkningar är användbara

4 Organisation ► Utredare ► Per Levin, Projektengagemang AB ► Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult ► Stefan Sandesten, BYGGHERRARNA ► Projektgrupp ► Ovanstående ► Urban Holm, Locum ► Jonas Gräslund, Skanska Fastigheter ► Högskolor - Christer Sjöström/Göran Lindberg/Jutta Schade ► Referensgrupp – ca 30 branschföreträdare

5 Tidplan, arbetsläge ► Projektet påbörjades årsskiftet 2006/2007 ► Ska var klart vid årsskiftet 2007/2008 ► Enkät om LCC-användning, augusti 2007 ► 3 seminarier ► 11 juni 07 ► 16 oktober 07 ► … december 07 ► Rapportskrivning pågår, 1:a utkast till 16 oktober

6 Användning av resultatet (prel.) ► Inom Byggherrarna – en del i arbetet att utveckla rollen ”Kvalificerad Byggherre” ► En del generella rutiner för projektstyrning ► Underlag för fortsatt utveckling – t ex kvalitetssäkring av indata


Ladda ner ppt "Bakgrund ► Livlig debatt om LCC sedan många år ► Många, välutvecklade, verktyg för LCC-kalkylering ► Liten praktisk användning (?) ► Byggkostnadsforum."

Liknande presentationer


Google-annonser