Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Livlig debatt om LCC sedan många år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Livlig debatt om LCC sedan många år"— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Livlig debatt om LCC sedan många år
Många, välutvecklade, verktyg för LCC-kalkylering Liten praktisk användning (?) Byggkostnadsforum vänder sig till BYGGHERRARNA och Sveriges arkitekter som upppmanas söka projektanslag Gemensam ansökan genom BYGGHERRARNA Finansiering, genom Boverket, kr

2 Syfte Ge underlag för en diskussion om hur bygg- och förvaltningsprocessen ska organiseras för att LCC-beräkningar ska bli ett naturligt och effektivt verktyg att öka ett byggprojekts ekologiska hållbarhet.

3 Mål Översiktlig kartläggning av användningen av LCC-beräkningar
Processbeskrivning som belyser hur LCC-beräkningar bör utformas för att fungera som beslutsunderlag i byggprocessen Var i byggprocessen LCC-beräkningar kan användas som beslutsunderlag På vilken systemnivå (komponent/helhet) som LCC-beräkningar är användbara

4 Organisation Utredare Per Levin, Projektengagemang AB
Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, BYGGHERRARNA Projektgrupp Ovanstående Urban Holm, Locum Jonas Gräslund, Skanska Fastigheter Högskolor - Christer Sjöström/Göran Lindberg/Jutta Schade Referensgrupp – ca 30 branschföreträdare

5 Tidplan, arbetsläge Projektet påbörjades årsskiftet 2006/2007
Ska var klart vid årsskiftet 2007/2008 Enkät om LCC-användning, augusti 2007 3 seminarier 11 juni 07 16 oktober 07 … december 07 Rapportskrivning pågår, 1:a utkast till 16 oktober

6 Användning av resultatet (prel.)
Inom Byggherrarna – en del i arbetet att utveckla rollen ”Kvalificerad Byggherre” En del generella rutiner för projektstyrning Underlag för fortsatt utveckling – t ex kvalitetssäkring av indata


Ladda ner ppt "Bakgrund Livlig debatt om LCC sedan många år"

Liknande presentationer


Google-annonser