Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte"— Presentationens avskrift:

1 Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte
Måndagen 11/3 Kl 19-21 Dalarö skola

2 Program

3

4 Ortofoto

5 Bakgrund och nuläge Behov av lägenheter och fler gästplatser för båtar på Dalarö, Ortsanalys Dalarö Intresserad byggherre: Veidekke bostäder Utredning av ny gästhamn, kontakt med Promarina Uppdrag från politikerna (Ht2012):Bostäder, lokaler och gästhamn Veidekke ansvarar för parallellt uppdrag: White Arkitekter, ÅWL Arkitekter och Brunnberg Forshed Arkitektkontor Kulturmiljöutredning på gång (AIX arkitekter)

6 Preliminär tidplan

7 Frågor att utreda Bostäder: -Omfattning, utformning Gästhamnen:
-Hur anpassa till kulturmiljön? -Hur få in parkeringsplatser? (Parkeringsutredning) - Buller från Ornöfärjan och bussparkering måste utredas. Gästhamnen: - Inom eller utom detaljplan? Läge, omfattning och innehåll MKB krävs Nyttjanderättsavtal finns för kajplatser Riksintressen: För Kulturmiljövården (kulturmiljöutredning krävs) För den samlade kultur- och naturmiljön (landskapsanalys) För turismen och det rörliga friluftslivet Strandskydd Upphävt strandskydd på land återinträder, dispens ska sökas på nytt Strandskyddsdispens måste sökas för gästhamnen

8 Medborgardialog i form av gåturer
Gåturer: 18/3, 19/3 och 20/3 kl Samling vid hotellbryggan 1 tur/person Anmälan direkt ikväll eller till eller Resultatet sammanställs och läggs ut på hemsidan:www.haninge.se/strand Resultatet från gåturerna blir underlag till parallellt uppdrag.

9 Information och dokumentation
Allt material läggs ut på:


Ladda ner ppt "Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser