Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte Måndagen 11/3 Kl 19-21 Dalarö skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte Måndagen 11/3 Kl 19-21 Dalarö skola."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte Måndagen 11/3 Kl 19-21 Dalarö skola

2 Program

3

4 Ortofoto

5 Bakgrund och nuläge •Behov av lägenheter och fler gästplatser för båtar på Dalarö, Ortsanalys Dalarö •Intresserad byggherre: Veidekke bostäder •Utredning av ny gästhamn, kontakt med Promarina •Uppdrag från politikerna (Ht2012):Bostäder, lokaler och gästhamn •Veidekke ansvarar för parallellt uppdrag: White Arkitekter, ÅWL Arkitekter och Brunnberg Forshed Arkitektkontor •Kulturmiljöutredning på gång (AIX arkitekter)

6 Preliminär tidplan

7 Frågor att utreda Bostäder: - Omfattning, utformning -Hur anpassa till kulturmiljön? -Hur få in parkeringsplatser? (Parkeringsutredning) - Buller från Ornöfärjan och bussparkering måste utredas. Gästhamnen: - Inom eller utom detaljplan? –Läge, omfattning och innehåll –MKB krävs –Nyttjanderättsavtal finns för kajplatser Riksintressen: -För Kulturmiljövården (kulturmiljöutredning krävs) -För den samlade kultur- och naturmiljön (landskapsanalys) -För turismen och det rörliga friluftslivet Strandskydd -Upphävt strandskydd på land återinträder, dispens ska sökas på nytt -Strandskyddsdispens måste sökas för gästhamnen

8 Medborgardialog i form av gåturer •Gåturer: 18/3, 19/3 och 20/3 kl 17-19.30 •Samling vid hotellbryggan •1 tur/person •Anmälan direkt ikväll eller till anna.hall@haninge.se eller 08-6068684 anna.hall@haninge.se •Resultatet sammanställs och läggs ut på hemsidan:www.haninge.se/strand •Resultatet från gåturerna blir underlag till parallellt uppdrag.

9 Information och dokumentation Allt material läggs ut på: www.haninge.se/strand


Ladda ner ppt "Vad händer med Strand hotell? Välkomna till informationsmöte Måndagen 11/3 Kl 19-21 Dalarö skola."

Liknande presentationer


Google-annonser