Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenmöte i Rydsnäs 24/3 2011 2011-03-24. Exempel på åtgärder..halva jobbet gjort…… Före…..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenmöte i Rydsnäs 24/3 2011 2011-03-24. Exempel på åtgärder..halva jobbet gjort…… Före….."— Presentationens avskrift:

1 Vattenmöte i Rydsnäs 24/3 2011 2011-03-24

2 Exempel på åtgärder..halva jobbet gjort…… Före…..

3 Exempel på omlöp

4 Hydrologi Fysisk påverkan Vandringshinder Biologi Handlingsplan Öringens vandringsmönster Sedimenttransport (inkl lekgrusets förflyttningar) Vattenkemi

5 Hydrologi Fysisk påverkan Vandringshinder Biologi Handlingsplan Öringens vandringsmönster Sedimenttransport (inkl lekgrusets förflyttningar) Kartanalyser, förenklade hydrologiska analyser, info om reglering med mera Åskådliggörs mkt enkelt med GIS. Nästa all data finns hos Lst -Finsediment: tillförsel+dess flöde genom systemet -Grus: förflyttningar, tillskott, o s v Fisk och övrig biologi finns delvis beskrivet. Bör vägas in främst vid prioritering av åtgärder. Vattenkemi Finns beskrivet bl a hos Lst

6 Exempel på upplägg och struktur i en handlingsplan: (1) Översiktlig prioritering av åtgärder Kan baseras på biotopkarteringsdata, naturvårdsprogram, statusklassningar m m. (2) Lista på kunskapsluckor (3) Konkret plan för ett antal utvalda, högprioriterade vattendrag Kan baseras på biotopkarteringsdata kombinerat med enstaka fältbesök. Planen bör baseras på information om sediment, hydrologi, biologi, fiskens vandringsmönster, vattenkemi samt information om vandringshinder och fysisk påverkan. (4) Kostnadsuppskattningar (5) Lista på effekter på miljökvalitetsnormer

7 Mycket information finns redan. Till exempel vandrings- hinder, rensningar, uppväxtmiljöer för öring med mera kan åskådliggöras i GIS.

8 Exempel på hur data från biotopkarteringarna kan underlätta prioritering av åtgärdande av vandringshinder

9

10

11 Tack för att ni lyssnade! peter@ekologi.nu


Ladda ner ppt "Vattenmöte i Rydsnäs 24/3 2011 2011-03-24. Exempel på åtgärder..halva jobbet gjort…… Före….."

Liknande presentationer


Google-annonser