Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Richard Nilsson Sekreterare Ringsjöns vattenråd www.ringsjon.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Richard Nilsson Sekreterare Ringsjöns vattenråd www.ringsjon.se."— Presentationens avskrift:

1 Richard Nilsson Sekreterare Ringsjöns vattenråd www.ringsjon.se

2 Våtmarksinventering 2007 Lokalisera lämpliga platser för restaureringsåtgärder som främst syftar till att minska näringstransporten till Ringsjön. Ta fram ett planeringsunderlag där översiktlig status på tillrinnande vattendrag i Ringsjöns avrinningsområde ska framgå. Potentiella projekt ska listas i en GIS-databas. Göra en översiktlig undersökning av möjligheterna till anläggning av polerdammar vid reningsverken vid Ormanäs (Höör) och Lyby (Hörby)

3 Våtmarksinventering 2007 Kartstudier Historiska kartor Fastighetskartan Ortofoton Fältbesök Skapande av GIS-skikt Avrinningsområden Våtmarksobjekt Befintliga våtmarker Genomförandet

4 Våtmarksinventering 2007

5 Våtmarker 2008 Kontakta berörda fastighetsägare Informera om den potentiella våtmarken på fastigheten och dess inneboende värde för den biologiska mångfalden samt om nyttan den innebär för minskandet av näringstillförsel till Ringsjön, men även om möjligheterna till ekonomisk ersättning och praktisk hjälp med genomförandet. I arbetet ingår, för de markägare som visar intresse, en förenklad höjdinmätning för att definitivt avgöra förutsättningarna för åtgärden. Resultatet av arbetet blir en sammanfattande beskrivning av utformning, etc.

6 Urval 2008 Prioriterade våtmarkslägen med stor miljönytta och kostnadseffektivitet samt betydande våtmarksareal

7 Snogeröd Hörby Höör Våtmarksprojekten

8 Lyby mosse

9 Våtmarker 2008


Ladda ner ppt "Richard Nilsson Sekreterare Ringsjöns vattenråd www.ringsjon.se."

Liknande presentationer


Google-annonser