Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EHälsa och nya kommunikationsvägar Brukardialogberedning 3 Kunskapssammanträde 29 oktober 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EHälsa och nya kommunikationsvägar Brukardialogberedning 3 Kunskapssammanträde 29 oktober 2014."— Presentationens avskrift:

1 eHälsa och nya kommunikationsvägar Brukardialogberedning 3 Kunskapssammanträde 29 oktober 2014

2 Brukardialogberedning 3 Reza Zarenoe, ordf. (FP) Rebecca Hägg, vice ordf. (S) Jens Lindell (MP) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Viola Ingvarsson (M) Kerstin Nordenberg (M)Karin Starkhammar (KD)Charlotte Sand, tjänstemannastöd

3 eHälsa ett nationellt utvecklingsområde

4 Vad är invånartjänster? Kvalitetssäkrad information och möjlighet till fördjupad kunskap om hälsa, vård och omsorg Vägledning till vård, tandvård och omsorg Personliga råd om hälsa, vård och omsorg Personliga tjänster och journalen Internetbaserad behandling

5 Mål i nationella handlingsplanen

6 Strategier eHälsa i Landstinget i Östergötland Öka kontakterna med invånarna via digitala kanaler Flytta över manuella ärenden till digitala kanaler där det finns en stor patient- och verksamhetsnytta Erbjuda kvalitetssäkrade råd om vård och hälsa via 1177.se Öka kännedomen om 1177.se och e-tjänster / Mina vårdkontakter

7 Inledande kunskapsuppbyggnad Verksamhetsföreträdare Kommunikationsenheten IT-centrum Allergimottagningen Lambohov VC Lyckornas VC Psykiatriska kliniken Ungdomsmottagning Föreningsföreträdare Internationella kvinnoföreningen HSO Astma och allergiförbundet PRO SPF

8 Frågeområden Möjligheter och risker Vilka tjänster känner man till och använder Patientjournalen på nätet Rapportering av egna mätvärden Hur värderas information på nätet Hur vill man kommunicera med hälso- och sjukvården Forskningsenkäter

9 Dialoger Fokus- grupp Antal deltagare Gruppsammansättning 17SPF 29IFS 32PRO 42HBTQ-personer 57Vuxenelever – Vård- och omsorgsprogrammet 68Gymnasieelever – Vård- och omsorgsprogrammet 75SFI-elever 86Tonåringar 94HSO (representanter från totalt 5 föreningar) 107Småbarnsföräldrar 112Personer som bor och lever i sluten klostermiljö 126Arbetsplatsträff - lagerpersonal

10 Vad tycker medborgarna? NULÄGE FRAMTID STYRKORSVAGHETER MÖJLIGHETERHOT SWOT

11 STYRKOR Hög tillit till 1177 och UMO.se Tidseffektivt Alternativa kontaktvägar Lättillgängligt Delaktighet Överblick över sin vård Information på olika språk Kvalitetsgranskad information Bekvämt och enkelt Frigör tid för personalen Informationsfönster mot hela världen Ökad insikt om symtom och sjukdomar

12 SVAGHETER Särskilda grupper riskerar att hamna utanför Stort eget ansvar för patienten Risk för missförstånd, läkarspråk Utbudet motsvarar inte förväntningar Medarbetares inställning till nya arbetssätt Svårt hitta kontaktuppgifter på 1177.se IT-system som inte pratar med varandra Ökad belastning för patient­ organisationerna efter att landstingskatalogen togs bort

13 HOT Särskilda gruppers olika behov och förutsättningar Språksvårigheter, dyslexi, afasi, annat modersmål Verksamhetens inställning till utveckling och utbud av eHälsotjänster Obehöriga kan läsa min journal Minskad fysisk kontakt med vården IT-säkerhet Ökad onödig oro Risk för felbehandling vid distanskommunikation

14 MÖJLIGHETER Ombudsfunktion, utöver småbarnsföräldrar Appar för olika målgrupper PMO.se Kvalitetssäkrade patientberättelser Distansbehandling Läkemedelsgenomgångar Uppföljning via videolänk Teknikdrivande Mailkontakt med vården Egenrapportering

15 1177.se och UMO.se är jättebra. Där finns information om allt möjligt som man vill veta, men inte vågar fråga om. Det ska vara säkert också! Tänk om man har läst journalen på mobilen och mobilen blir stulen… Vad då eHälsa? Blir man doktor själv på nätet, eller vad är det? Jag fick medicin av doktorn, men kom inte ihåg vad han sa. Då skulle man kunna läsa i sin journal, det är bra. Men för mycket information kan också göra att man blir orolig. Den personliga kontakten är också viktig!

16 Att Landstinget i Östergötland ska verka för en gemensam nationell informationskampanj om eHälsa 2016. Rekommendation från BDB 3


Ladda ner ppt "EHälsa och nya kommunikationsvägar Brukardialogberedning 3 Kunskapssammanträde 29 oktober 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser