Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid"— Presentationens avskrift:

1 Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid
Gösta Bucht Talesperson för vård och omsorg Ni kommer att klara er rätt bra långt upp i åren för ni är friska länge, mycket länger än tidigare generationer, men förr eller senare behöver vi vård och omsorg. SPFs vision för ett gott liv, en god omsorg kräver en god sjukvård, både kommunal och från landsting. Det går liksom inte att separera dessa begrepp. Alla aktörer måste samverka inom huvudmännen och emellan. Boendet inte minst. En vision är bra att ha men man behöver operationalisera! Var lite mer konkret, ta fram en verktygslåda Hur och vad ska vi satsa på, för att nå visionen? Annars kan det gå som de gick för min vän Fred som idag är 84 år och … I vår verktygslåda finns … ----- Mötesanteckningar ( ) ----- Kongressens beslut. vem? Förbund, distrikt, KPR/LPR, förening, medlem? När kort lång sikt?

2 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för
Vård och omsorg i en ny tid SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa att alla som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens, förståelse och insikt i att arbeta i team och att de som leder verksamheten utbildas och förbättras i sitt ledarskap att forskningen inom äldreområdet prioriteras och att finansiella medel för det öronmärks  att anhörigstödet förbättras, skillnader mellan kommuner arbetas bort och att villkoren för att klara av att vara anhörigvårdare är lika oavsett ålder

3 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för (forts.)
Vård och omsorg i en ny tid SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för (forts.) att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra att behovet av speciella insatser inom vård och omsorg för äldre personer med särskilda behov, såsom invandrare, hbtq-personer uppmärksammas och åtgärdas

4 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening Vem gör vad? Förbundet funderar och diskuterar. Kommer med rekommendationer. Vuxenskolan

5 Det kombinerat med att ålderism och att attityder inte är de bästa ställer till en del problem för oss. ----- Mötesanteckningar ( ) ----- så ser samhället på oss, eller? vad kan vi göra åt det?

6 Kanske den österländska inställningen är något vi borde ta efter
Kanske den österländska inställningen är något vi borde ta efter? Så länge den nu varar.

7 Hur ser det ut idag? Vågar jag bli gammal?
Mediabild - positiv eller negativ? Samverkan eller stuprör? Personcentrerad vård, integritet, självbestämmande – värdegrund? Kompetensen i äldreomsorgen? IT- verktyg – hjälp eller stjälp? Några exempel –har vi något vi bör rätta till snarast? Kommer tillbaka till det Vattentäta skott - Fred Attityder Negativa rapporter Söker efter det – tänk om media var lika engagerade i att söka efter goda exempel Hur kan vi veta att vi har personcentread vård och att värdegrunden är mer än pappret den står på<? Journaler – många – gigantisk datalagring Många system – även inom samma it- verksamhet Kan inte tala med varandra, olika Totalt ointelligenta. Slösar resurser DL 40% av tiden

8 Varför har det blivit som det blev?
Ättestupa Fattigvård Fattigauktion/fattighus Ålderdomshem Rösträtt 1945 Särskilda boenden Generationsseparering Ålderism/Attityder! Många äldre – ej produktivt, köttberg, samhällets oro Fattigauktion idag? Underbud i anbudsförfarandet. Kan vi vända på detta? Äldrevården har en del bagage att släpa på.

9 Ålderism i vård och omsorg
Åldersgränser Mammografi, PSA, operationer Forskning Sämre med forskningsmedel Läkemedelsbehandling för mycket, för lite, olämplig dålig kunskap, för lite forskning De allra mest sjuka Organen behandlas, inte hela människan

10 Ålderism i vård och omsorg
Socialförsäkringen Sjukersättning upphör vid 65 Rehabersättning upphör vid 65 Handikappersättning, handikappet måste ha uppstått före 65 Bilstöd upphör vid 65 Lagen om särskilt stöd (LSS) – funktionsnedsättningen måste ha uppstått före 65

11 Demografisk förändring ökad överlevnad minskad sjuklighet
compression of morbidity Fries 1983 Den dramatiska överlevnadskurvan. Hur går det med sjukligheten de sista levnadsåren? Somatisk sjukdomar verkar minska, demenssjukdomarna ökar dock, bl a pga bättre vård

12 Demografin Från pyramid till muffin
Befolkningspyramiden har sakta försvunnit och är nu mer en ”muffin” med allt fler äldre, snart 25% pensionärer. – 2030 blir nog dramatiska år om vi inte redan nu börjar planera för alla 80+. Vi äldre ”jäser ut”

13 Demografisk förändring
Befolkningspyramiden har sakta försvunnit och är nu mer en och pyramiden har blivit nästan upp och ner.

14 Åldrandets effekter – tvärsnittsstudier ( jämför grupper i olika åldrar vid samma tidpunkt)
Kroppslängd minskar Vikten går ner Intellektet blir långsammare Muskelstyrkan minskar Lungkapaciteten minskar Konditionen avtar Sociala nätverket minskar Bara röda ”siffror” om man jämför Olika åldersgrupper vid samma tillfälle. Ingen rolig läsning

15 Åldrandets effekter – kohort (jämför grupper födda vid olika tidpunkter )
Ökande kroppsvikt Ökande livslängd Bättre intellekt Rikare socialt liv Bättre tänder Mindre magsår, gallsjukdom, reumatism Minskande bentäthet, fler frakturer, fler med demenssjukdom När vi jämför samma åldersgrupp över tid blir det mindre rött. Mer positivt Men allt är inte rosenrött!

16

17 Muskelstyrka/Muskelkraft/Kondition

18 Minne/Intelligens Erfarenhet? Inlärt material Problemlösning Ålder
Vad händer då med hjärnans funktioner? Intelligens t ex Crystallized - bygger på inlärt material, kunskap, ordförråd Fluid – problemlösning Men erfarenhet, svårmätt, gör att vi fungerar på en högre nivå än om man bara tittar på problemlösning. Erfarenheterna gör att vi kan reagera snabbt då vi blir bättre på att förutse vad som håller på att hända Ålder Ålder 60 80

19 Demens Depression Frakturer pga Osteoporos
Vi blir allt friskare! men en del sjukdomar ökar och åldrandets gissel är fr a Demens Depression Frakturer pga Osteoporos Allt friskare – en 70 åring idag är som en 50 åring för femtio år sedan. Men allt är inte rosenrött!! Gissel

20 Demens Stabil minnesstörning Personlighetsförändring Försämrat omdöme
Planeringssvårigheter Orienteringssvårigheter

21 Depression Socialt stigma Kroppslig sjukdom Maskerat uttryck
Somatisering Samtidig demens Samtidig medicinering

22 Osteoporos

23 Den tredje åldern Laslett 1989
Första åldern: beroende, socialisering, omognad och utbildning Andra åldern: oberoende, mognad, ansvar, förtjänst och sparande TREDJE ÅLDERN: PERSONLIG FULLBORDAN Fjärde åldern: slutligt beroende Effekten av högre medelålder – fler friska pensionärer – tredje åldern. Vad använda tredje åldern till? Pension Bismarck > 70 år medel ålder 45 år Idag som ni såg i Sverige år och medel ålder drygt 80år Går liksom inte ihop Hur beskrivs min övergång till pensionär – bara personlig fullbordan?

24 Faktorer viktiga för ett aktivt åldrande
Känslan av att vara behövd Fysisk och psykisk aktivitet - träning Ett bra socialt nätverk Näringsriktig kost – trivsamma måltider Skadeförebyggande insatser Respekt för alkoholen Rökslut Rätt användning av läkemedel Mycker forskning om ett akivt åldrandet

25 Minnesträning Associera Visualisera Placera
Roligt, förenat med känslor, i samband med fysisk aktivitet Googla på – ca träffar

26 Fysisk aktivitet Stå upp för hälsan! Promenad 10 km/vecka
DNA påverkas av måttlig fysisk aktivitet Promenad 10 km/vecka

27 Styrketräning

28 Och hur vill jag ha det om ohälsan slår till
Då vill jag vara med och bestämma hur mina behov ska tillgodoses Och kan jag inte bestämma själv så ska min ställföreträdare göra det Hur vill va ha det om vi behöver vård och omsorg? Barbro Westerholm uttrycker det Barbro Westerholm

29 Och är jag så sjuk att jag måste bo i vård- och omsorgsboende
Då vill jag bo i ett boende där jag får träffa andra intresserade av samma saker som jag Då vill jag ha ett rum som passar mina möbler och ett mysigt badrum Då vill jag stiga upp när jag vill och äta frukost på mitt rum om jag vill Då ska måltiderna vara höjdpunkter i dagen Det ska finnas djur i boendet Det ska finnas varierat kulturellt utbud – ideella organisationer har en given plats här Vården och omsorgen ska bara fungera det måste finnas tid för annat trevligt Barbro Westerholm

30 SPFs enkät till ett representativt urval av 18 – 79 åriga män och kvinnor
Tror du att kvaliteten vad gäller vård och omsorg av äldre kommer bli bättre eller sämre om 10 år? yngre 51 % Varannan tror att kvaliteten på vård och omsorg av äldre kommer bibehållas eller bli bättre eller om 10 år. Men 40% tror att det blir sämre! Signifikanta skillnader Bättre 18-29 år 40% Sämre Kvinnor 44% 50-64 år 46% Norrland 52% Kvinnor Norrland BAS: Allmänheten (n=1009)

31 Oavsett om hemtjänst eller äldreboende drivs i privat eller kommunal regi finansieras den med skattemedel. Tycker du att man ska satsa mer eller mindre offentliga medel/skattemedel på framtidens äldrevård? Kvinnor Norrland Drygt 8 av 10 tycker att man ska satsa mer skattemedel på framtidens äldrevård. Signifikanta skillnader Mer Kvinnor 87% Norrland 92% BAS: Allmänheten (n=1009)

32 BAS: Ej de som redan är ålderspensionär (n=822)
Vad oroar du dig mest för inför att bli ålderspensionär? Kvinnor Kvinnor/unga Män/unga Flest oroar sig över hälsan och ekonomin inför att bli ålderspensionär. Signifikanta skillnader Min ekonomi Kvinnor 58% Mitt boende Kvinnor 26% 18-29 år 28% Min familjesituation 18-29 år 15% Mitt sociala liv Män 24% 18-29 år 32% BAS: Ej de som redan är ålderspensionär (n=822)

33 Vad vill du kunna önska av din äldreomsorg i framtiden
Vad vill du kunna önska av din äldreomsorg i framtiden? Max 3 svarsalternativ möjliga. Majoriteten önskar att få bo tillsammans med sin partner när det gäller äldreomsorgen i framtiden. Signifikanta skillnader Att få bo tillsammans med min partner 18-29 år 69%, år 60% Val av boendeform 50-64 år 52%, år 58% Hög personaltäthet på ett äldreboende Kvinnor 29% Hög personalkontinuitet i hemtjänsten Kvinnor 37%, Stockholm 38% Utflykter/aktiviteter som passar Kvinnor 21%, år 26%, Möjlighet till ett glas vin eller öl Män 17% Internetuppkoppling och val av tv-kanaler Män 14% Att bo tillsammans med mitt husdjur Kvinnor 12% Att kunna välja läkare/sjuksköterska 65-79 år 16% Andel som svarat: 1 alternativ – 2% 2 alternativ – 6% 3 alternativ – 92% BAS: Allmänheten (n=1009)

34 Januari 2014 > 18 år, >1000 deltagare
SVT:s undersökning Januari 2014 > 18 år, >1000 deltagare Jag känner mig trygg med att åldras i Sverige: 67 % stämmer ganska dåligt eller inte alls Vad tycker du om utvecklingen av äldreomsorgen sedan valet 2010? 50 % sämre eller mycket sämre 24 % varken bättre eller sämre eller något bättre Äldreomsorgen generellt fungerar: 33 % mycket eller ganska bra 37 % ganska dåligt 10 % mycket dåligt Har fått en hel del kritik för att den har stora felmarginaler, men den tyder ändå på en dålig tillit till äldreomsorgen från de svarande som till största delen ännu inte inte har kommit in i.

35 Humanas undersökning (Utförd av Novus)
Maj 2013, 55 – 65 åringar, 1200 intervjuer Känner du oro över att inte få den äldreomsorg du behöver när du blir gammal? 36 % stor oro 50 % viss oro 13 % ingen oro Tror du att dina anhöriga kommer att behöva hjälpa till för att du ska få den omsorg du behöver? 66 % Ja 15 % nej Lite andra frågeställningar men även här en och tro att den framtida äldreomsorgen inte kommer att räcka till.

36 Hur skall vi nå en vision av en god äldrevård och omsorg?
En rad utmaningar Önskemål och krav 80+ Sjuklighet? - Demenssjuka ökar, fall/benbrott ökar, depression fortfarande vanligt Kostnader? Kompetent personal? Friska pensionärer, utmaning och positivt Attityder/Ålderism Ökande krav, 40-talisterna. 80+ ökar fler ”krämpor” att ta hand om. Antalet sjuka ökar, fler äldre. Vi kan göra mer i sjukvården – paradoxen. Personalsituationen osäker om inget görs. Närande eller tärande pensionärer? Vårdskandaler - demensvården

37 Bostadsrapporten Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början Anpassa, seniorboenden Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt RUT avdrag, hemtjänst och hemsjukvård Efter 90 senior eller särskilt boende utan biståndsprövning

38 Bostadsrapporten Särk stödet för att bygga trygghetsboenden
Permanenta stödet, ta inte bort det Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras Sänk flyttskatten Bra boenden för de allra mest behövande de demenssjuka, de mest sjuka

39 Organisation och ansvar
Vård och omsorg i en ny tid Organisation och ansvar Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen bör genomarbetas och skrivas samman i en gemensam lag En huvudman - landstingen avvecklas Finansiering för jämlik vård – kommunen ansvarar En huvudman, en lag, en kassa Vad kan vi då göra för att få en bättre vård och omsorg i framtiden? För ett fullständigt ansvarstagande av kommunen för en sammanhållen vård och omsorg av äldre bör även läkare kunna anställas av kommunen, kopplad till en landstingsanställning? ändra i t ex HSL och SoL så att den äldre lyfts fram tydligare och prioriteras i en del lagar och föreskrifter?

40 Individanpassning och samverkan
Vård och omsorg i en ny tid Individanpassning och samverkan Äldres vård och omsorg måste prioriteras Höjd status –forskning och utveckling Samverkan utifrån individens behov Gemensamma vård- och omsorgsteam Gemensamma journaler – följer individen (chip, ”moln”) Interaktiva verktyg – intelligenta! Hur kan vi nå detta? Vård- och omsorgsteam med alla relevanta kompetenser samt kommunen som huvudman och ledare bör inrättas. De ska skapas efter de förutsättningar som finns tillgängliga för att se helheten för individens vård och omsorg. ”dynamiska” dvs anpassas för de behov som den enskilda patienten har

41 Vård och omsorg i en ny tid
Ökad kompetens Bättre förutsättningar för arbete med vård och omsorg för äldre Geriatrisk kompetens hos alla som möter äldre personer, fortbildning Äldrepsykiatrisk kompetens Prioritera forskning, utveckling och utbildning Ledarskap högprioriterat Personal inom svensk äldrevård och äldreomsorg samt anhöriga måste få tillräckliga förutsättningar för att kunna göra en högkvalitativ insats. All personal som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens. Äldrepsykiatrin i Sverige måste utvecklas inte avvecklas. Utbildningen av de yrkesgrupper som ska verka i vård och omsorg för äldre personer måste samordnas. Prioritera forsknings- och utvecklingsarbete, utbildning och ledarskap för äldres vård och omsorg. Utbildningen i ledarskap är för dålig idag. Man tar t ex inte vara på IT-system i tillräcklig grad. Personalen är i stort behov av stöd och handledning. En nordisk studie från 2008 visar att väldigt få (6%) i vård- och omsorgspersonalen på särskilt boende eller hemtjänst träffar närmaste chef dagligen medan desto fler (83%) träffade sin chef en gång i månaden eller mer sällan

42 Vård och omsorg i en ny tid
Stöd till anhöriga Stöd till anhöriga ska tillhandahållas genom utbildning, avlösning och psykosocialt stöd – gärna i kombination. Information om vilka rättigheter till anhörigstöd som finns måste ges av kommunen. Anhörigstödet måste vara flexibelt och individanpassat, IT. Huvuddelen, minst 75 %, av de insatser som görs till äldre i behov av hjälp, vare sig det rör sig om vård eller omsorg utförs av anhöriga. Sedan mitten av juli 2009 gäller att kommunerna, enligt SoL 5 kap. 10 §, är skyldiga att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som ger vård och omsorg. Då upprättades även ett Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA. stödet som ska bestå av avlösning, utbildning och psykosocialt stöd. Stödet ska erbjudas tidigt i sjukdomsförloppet alt. i vård- och omsorgsinsatsens början. Stödet ska vara sammanhållet och inte i punktinsatser.

43 Minska behov av vård och omsorg
Vård och omsorg i en ny tid Minska behov av vård och omsorg Främja Aktivitet fysisk och psykisk, goda matvanor, social gemenskap, delaktighet och inflytande, meningsfull sysselsättning, stimulerande boenden Förebygga Ålderism, olämpliga läkemedel, fall, våld och övergrepp, missbruk Behandla det som går att lindra och bota Satsa på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder – det kostar lite i förhållande till mänskliga och ekonomiska vinster för den enskilde och samhället. Uppmärksamma och bekämpa våld och övergrepp mot äldre Främja stimulerande boenden som kan minska omsorgsbehovet Äldre måste ses som en resurs i samhället Äldre måste få delaktighet och inflytande i samhället och i sin egen vardag Kostnadseffektivt att behandla en rad krämpor hos äldre även om man ej kan bota. En liten förbättring kan vara avgörande för om t ex kan bo kvar hemma.

44 Thoursies dikt blir förlegad
Föremål för omsorg Vi gamla är föremål för omsorg Visst är det underbart! Bara vi inte blir föremål i omsorgen Ragnar Thoursie Sånger från äldreomsorgen

45 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för
Vård och omsorg i en ny tid SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa att alla som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens, förståelse och insikt i att arbeta i team och att de som leder verksamheten utbildas och förbättras i sitt ledarskap att forskningen inom äldreområdet prioriteras och att finansiella medel för det öronmärks  att anhörigstödet förbättras, skillnader mellan kommuner arbetas bort och att villkoren för att klara av att vara anhörigvårdare är lika oavsett ålder

46 SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för (forts.)
Vård och omsorg i en ny tid SPFs kongress 2014 beslutade att SPF skall arbeta för (forts.) att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra att behovet av speciella insatser inom vård och omsorg för äldre personer med särskilda behov, såsom invandrare, hbtq-personer uppmärksammas och åtgärdas

47 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att en huvudman ska bli ansvarig för vård och omsorg av äldre – en huvudman en lag, en kassa Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening Vem gör vad? Förbundet funderar och diskuterar. Kommer med rekommendationer. Vuxenskolan

48 Kort sikt Lång sikt Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att alla som möter äldre inom vård och omsorg ska ha geriatrisk kompetens, förståelse och insikt i att arbeta i team och att de som leder verksamheten utbildas och förbättras i sitt ledarskap Vem gör vad och när? Kort sikt Lång sikt Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening

49 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att forskningen inom äldreområdet prioriteras och att finansiella medel för det öronmärks  Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening

50 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att anhörigstödet förbättras, skillnader mellan kommuner arbetas bort och att villkoren för att klara av att vara anhörigvårdare är lika oavsett ålder  Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening

51 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner  Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening

52 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening

53 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att informationstekniken i vården förbättras, e-hälsa utvecklas och att den görs tillgänglig för äldre samt att datajournalerna förbättras, förenklas och görs kompatibla med varandra Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening

54 Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt
att behovet av speciella insatser inom vård och omsorg för äldre personer med särskilda behov, såsom invandrare, hbtq-personer uppmärksammas och åtgärdas Vem gör vad och när? Kort sikt? Lång sikt ? Centralt –förbundet Lokalt KPR/LPR Distrikt förening


Ladda ner ppt "Min framtid som senior - Vård och omsorg i en ny tid"

Liknande presentationer


Google-annonser