Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orsa kommun Förändringsarbete januari 2010. Agenda/Innehåll Att gestalta en vision Ledarens verktyg Olika typer av förändring Förhållningssätt Begrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orsa kommun Förändringsarbete januari 2010. Agenda/Innehåll Att gestalta en vision Ledarens verktyg Olika typer av förändring Förhållningssätt Begrepp."— Presentationens avskrift:

1 Orsa kommun Förändringsarbete januari 2010

2 Agenda/Innehåll Att gestalta en vision Ledarens verktyg Olika typer av förändring Förhållningssätt Begrepp och definitioner Förändringsarbetets faser Arbetsuppgift

3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 3 Förändringsarbete Vad är en vision? En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet. Samtidigt är det en målbild som ger vägledning och inspiration Att gestalta en vision

4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 4 Förändringsarbete Nya perspektiv Det är inte existensen av en vision som har betydelse. Det är dess genomslag i människors tänkande och handlande som ger den betydelse. Alla medarbetare ska ges förutsättningar och känna ansvar för att förverkliga visionen i sitt handlande Vad är syftet med verksamheten? - Vad ska vi åstadkomma? - Vad har jag för roll i det här sammanhanget? Är det mitt problem? Vad förväntas jag bidra med? - Hur ska ett sånt här problem hanteras? Att gestalta en vision

5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 5 Förändringsarbete 4 kvalitetskriterier enligt Nutt &Backoff (1977) MÖJLIGHET en ny och spännande vinkling av något etablerat eller ett nytt sätt att angripa ett gammalt problem, ny inriktning ÖNSKAN att förverkliga visionen, eftersträvansvärt, en god överensstämmelse mellan grundvärderingar och de nya idéerna REALISM på så sätt att människor kan föreställa sig på vilket sätt de har betydelse och vilken roll de har i att skapa det nya KONKRETION i fyndiga slagord och talande bilder Att gestalta en vision

6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 6 Förändringsarbete Varje dags påminnelse Verksamheten ska präglas av värdegrunden Diskussion – Handling Utbildning – Tillämpning Uppföljning - utvärdering Ledaren är förebild Att gestalta en vision

7 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 7 Förändringsarbete Utveckling Förbättring Förändring Kompetens utveckling ProcesserProjektLedningMotstånd Förändringsarbete

8 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 8 Förändringsarbete Organisationen och ledaren Organisationens uppgift - Uppnå mål - Hålla den inre strukturen intakt - Anpassa sig till den yttre miljön Ledarens verktyg - Människor som engagerar sig och gör sitt bästa - Effektiv organisation på lång sikt - Omvärldsanalys - Förändringsarbete Förändringsarbete

9 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 9 Förändringsarbete Människor som engagerar sig och göra sitt bästa - Medarbetaren är aktivt deltagande i processen - Reflektion och diskussion hör till vardagen - Det är tillåtet att lyckas och att vara ”duktig” - Individen har ansvarsområden med frihet att agera och att ta ansvar Förändringsarbete

10 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 10 Förändringsarbete Effektiv organisation på lång sikt - Uppdragen är tydliga - Uppföljning är lika självklart som att sätta mål - Resultat kommuniceras och värderas - Goda prestationer belönas Förändringsarbete

11 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 11 Förändringsarbete Omvärldsanalys Omvärldsspaning och omvärldsanalys är att se vad som behöver hända för att inte hamna i kris. Förändringsarbete

12 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 12 Förändringsarbete När är det dags att starta en förändring? Förebyggande förändring Reaktiv förändring Krisförändring Förändringsarbete

13 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 13 Förändringsarbete Förebyggande förändring Möter motstånd Arthur Schopenhauer: Alla sanningar går genom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara. Förändringsarbete

14 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 14 Förändringsarbete Förebyggande förändring - Kontinuerligt och ständigt pågående - Proaktivt förhållningssätt - Processinriktat – Interaktivt -Kvalitativt bättre Förändringsarbete

15 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 15 Förändringsarbete Förändringsarbete av 1:a eller av 2:a ordningen Förändring av 1:a ordningen Inom systemet Förnyelse och förbättring av det som redan finns Exempel: En ny maskin till en verkstad Nya instruktioner till ledarna Mora, Orsa och Älvdalen utför arbeten åt varandra Förändring av 2:a ordningen Systemet ändras - tankemönster och agerande En ny förståelse av verkligheten Ett nytt agerande Verkligheten ser annorlunda ut Exempel Robotar ersätter personal i verkstaden Ledaruppgiften är att leda genom gemensam vision Från kommuntänk till regiontänk Förändringsarbete

16 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 16 Förändringsarbete Vad kräver en förändring av andra ordningen – av ledaren? En ledare som påverkar medarbetarnas förståelse av sitt arbete En ledare som lägger in reflektion och diskussion i vardagen En ledare som låter andra människor lyckas En ledare som ger individer frihet under ansvar – individen har ansvarsområde med frihet att agera och ta ansvar En ledare som möter förändringsmotstånd utan att bli aggressiv eller fördömande En ledare som vågar vara okunnig En ledare som ställer rätt frågor Förändringsarbete

17 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 17 Förändringsarbete Kompetensutveckling Axel Targama: Kompetensutveckling är att förändra sin förståelse av arbetet till en som kvalitativt sett bättre. Människors förståelse är grunden för den kompetens de utvecklar Sker på enstaka utvecklingsdagar Ibland hoppar man på något som någon annan planerat Ingen tydlig röd tråd eller kontinuitet Ingår i ledarens dagliga arbete En ständig uppdragsdialog Finns i ett tydligt sammanhang Förändringsarbete

18 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 18 Förändringsarbete Lärprocessen Fakta Färdigheter Förståelse Förtrogenhet Förändringsarbete

19 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 19 Förändringsarbete Initialfas – Processfas - Genomförandefas Strategiska mål Mål och tydlighet på alla nivåer Gemensam Värdegrund Medvetandegöra revir och personliga mål Förståelse och Sammanhang Begripliga mål Hanterbara mål Meningsfulla mål Ledarskap Delaktighet Stöd och hjälp Tydliga krav Process Hantera motstånd Ge tid Organisera tid Hävda målen Hävda kraven Uppföljning Utvärdering Successiv uppföljning Justera riktningen Förändringsarbete

20 © 2009 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Det är inte problemet som är problemet. Problemet är hur man hanterar problemet!


Ladda ner ppt "Orsa kommun Förändringsarbete januari 2010. Agenda/Innehåll Att gestalta en vision Ledarens verktyg Olika typer av förändring Förhållningssätt Begrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser