Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Studier för diplomingenjörsexamen i huvudämnet processystemteknik inom det processtekniska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Studier för diplomingenjörsexamen i huvudämnet processystemteknik inom det processtekniska."— Presentationens avskrift:

1 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Studier för diplomingenjörsexamen i huvudämnet processystemteknik inom det processtekniska utbildningsprogrammet vid Åbo Akademis Tekniska Fakultet

2 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Studier för diplomingenjörsexamen 1.Grundmodul i ett biämne, 20 sp 2.Påbyggnadsmodul i biämnet*, 20 sp 3.Fördjupad modul i huvudämnet**, 20 sp 4.Valbara fördjupade studier, 10 sp 5.Fritt valbara studier, 20 sp 6.Diplomarbete, 30 sp * Kan ersättas med ämnesstudier från utbildningsprogrammet **Huvudämnen inom det processtekniska utbildningsprogrammet vid den kemisk-tekniska avdelningen vid TkF är: Processkemi, Processystemteknik och Träförädling

3 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Diplomingenjörsexamen i huvudämnet processystemteknik (PST)* 1.Grundmodul i ett biämne, 20 sp 2.Påbyggnadsmodul i biämnet, 20 sp 3.Fördjupad modul i huvudämnet*, 20 sp 4.Valbara fördjupade studier, 10 sp 5.Fritt valbara studier, 20 sp 6.Diplomarbete, 30 sp * Ingående fackämnen i huvudämnet processystemteknik Anläggnings- och systemteknik (AST) Reglerteknik (RT) Teknisk kemi och reaktionsteknik (TK) Värmeteknik (VT)

4 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 1-2. Biämne med PST som huvudämne I examen ingår en grundmodul och påbyggnadsmodul i biämnet. Den senare kan ersättas med valbara ämnesstudier bland utbildningsprogrammets ämnesstudier. För att få läsa påbyggnadsmodulen bör alla kurser i grundmodulen avläggas. Biämnet väljs bland följande moduler* –Processkemi –Träförädling –Industriell datateknik –Industriell ekonomi –Bioteknik –Fysik –Materialteknik –Molekylmodellering * Modulernas innehåll beskrivs i KT-avdelningens studiehandbok.

5 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 3. Fördjupad modul i huvudämnet PST, 20 sp Obligatorisk kurs: –Försöksplanering, 4 sp Valbara kurser 16 sp av de fördjupade kurserna i fackämnena: –Anläggnings- och systemteknik –Reglerteknik –Teknisk kemi och reaktionsteknik –Värmeteknik

6 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 3.1 Fördjupade kurser i huvudämnet PST Anläggnings- och systemteknik –Bioprocessteknik, 4 sp –Fabriksplanering, 5 sp –Indunstnings- och torkningsteknik, 5 sp –Miljövårdsteknik, 4 sp –Miljövårdstekniska processer, 5 sp –Operationsanalys, 5 sp –Processindustriell energi- och mätteknik, 5 sp –Produktionsoptimering, 6 sp –Projekteringsarbete i miljövårdsteknik, 5 sp –Seminarier i anläggnings- och systemteknik, 2-10 sp –Övningsarbeten i anläggnings- och systemteknik I, 3 sp –Övningsarbeten i anläggnings- och systemteknik II, 2 sp –Övningsarbeten i anläggnings- och systemteknik III, 2 sp Värmeteknik –Advanced Engineering Calculus, 5 sp –Advanced AI-methods in Chem. Eng., 5 sp –Biological Cell Factories, 4 sp –Evolutionary Algorithms, 5 sp –Fermenteringsteknik, 4 sp –Introduktion till CFD modellering, 5 sp –Kylteknik, 4 sp –Matematisk modellering*, 4 sp –Neurala nätverk, 5sp –Optimering, 5 sp –Seminarier i värmeteknik, 2, 5, 10 sp –Teknisk strömningslära, 4 sp –Transportprocesser, 4 sp Reglerteknik –Avancerade reglermetoder, 9 sp –Dynamiska modeller, 5 sp –Laborationskurs i reglerteknik, 5 sp –Modellering och reglering av stokastiska system, 9 sp –Reglering av händelsedrivna system, 5 sp –Reglerstrukturer, 5 sp –Seminarier i reglerteknik, 10 sp –Tillämpad signalbehandling, 5+4 sp Teknisk kemi och reaktionsteknik –Bioreaktionsteknik, 4 sp –Databeräkningar för industriella reaktorer, 8 sp –Kemisk kinetik, 5 sp –Kemisk process- och produktteknologi, 5 sp –Kemiska separationsmetoder, 4 sp –Laborativa forskningsmetoder i teknisk kemi, 4 sp

7 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7 4. Valbara fördjupade studier, 10 sp Kurserna får väljas bland utbildnings- programmets fördjupade studier i –Processkemi –Processystemteknik –Träförädling Valbara fördjupade studier i PST (se 3.1)

8 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8 5. Fritt valbara studier, 20 sp Studierna kan vara studier vid fakulteten, språkstudier eller studier vid andra fakulteter vid Åbo Akademi. Ifall studierna i någon annan modul överskrider det som krävs räknas den övergående delen till fritt valbara studier (även delar av kurser).

9 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6. Diplomarbete, 30 sp Diplomarbetet bör vara en experimentell eller teoretisk undersökning eller behandla en projekteringsuppgift. Diplomarbetet utförs i något av utbildningsprogrammets fackämnen som är: För att göra diplomarbetet i ett fackämne krävs att den studerande har avlagt minst 6 sp i ämnet. Valet av huvudämne begränsar inte de fackämnen som diplomarbetet kan utföras i. Den studerande kontaktar professorn i ämnet och diskuterar möjligheterna att få göra diplomarbetet. Avdelningsrådet godkänner och bedömer studerandes diplomarbete med beaktande av övervakarens utlåtande i skala A (5), B (4), C (3), D (2) eller E (1), där A (5) är det högsta betyget. Analytisk kemi Anläggnings- & systemteknik Bioteknik Datateknik Fiber- och cellulosateknik Fysikalisk kemi Industriell ekonomi Oorganisk kemi Organisk kemi Pappersförädling Reglerteknik Teknisk fysik Teknisk kemi och reaktionsteknik Teknisk polymerkemi Trä- och papperskemi Värmeteknik

10 12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10


Ladda ner ppt "12.12.2014FB/TW AST Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Studier för diplomingenjörsexamen i huvudämnet processystemteknik inom det processtekniska."

Liknande presentationer


Google-annonser