Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk teknik Struktur: Åk 1 – 3: Obligatoriska kurser + kandidatprojekt Åk 4 – 5: Masterprofil + valfira kurser + examensarbete Profiler:  Bildanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk teknik Struktur: Åk 1 – 3: Obligatoriska kurser + kandidatprojekt Åk 4 – 5: Masterprofil + valfira kurser + examensarbete Profiler:  Bildanalys."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk teknik Struktur: Åk 1 – 3: Obligatoriska kurser + kandidatprojekt Åk 4 – 5: Masterprofil + valfira kurser + examensarbete Profiler:  Bildanalys och visualisering  Medicintekniska modeller  Medicintekniska material Profilkrav:  36 – 54 hp  Obligatoriska kurser (inkl. en CDIO-projektkurs) + valfria kurser Även:  6 hp inom Industriell ekonomi eller liknande  6 hp inom Människa, teknik och samhälle, såsom t ex Miljöteknik, Teknik och etik, etc.  Krav på exjobb på engelska el. kurs i engelska

2 Medicinsk teknik – Årskurs 1 Blk1HT11HT22VT12VT2 1 Linjär algebra TATA24, 8 hp Envariabelanalys II TATA42, 6 hp Flervariabelanalys TATA43, 8 hp 2 Envariabelanalys I TATA41, 6 hp Programmering – abstraktion och modellering TDDC74, 8 hp 3 Anatomi och fysiologi TBME11, 4 hp Ingenjörsprojekt TFFY51, 6 hp (fr o m v 38) 4 Matematisk grundkurs TATM79, 6 hp (t o m v 37) Linjär algebra TATA24, 8 hp Vågfysik TFYA59, 8 hp 0 Medicintekniska utblickar TBMT32, 2 hp, v

3 Medicinsk teknik – Årskurs 2 Blk3HT13HT24VT14VT2 1 Vektorananalys TATA44, 4 hp Introduktionskurs i Matlab TSRT04, 2 hp Transformteori TATA57, 4 hp 2 Elektronik och mätteknik TSTE05, 8 hp Biokemi och cellbiologi TBME03, 6 hp Introduktion till biosensorteknik TFYA62 6 hp Material för medicinsk teknik TFYA63, 8 hp 3 Medicinsk teknik TBMTx1, 6 hp Elektronik och mätteknik TSTE05, 8 hp Elektromagnetism – teori och tillämpning TFYA49, 6 hp 4 Mekanik TFYA16, 6 hp Material för medicinsk teknik TFYA63, 8 hp Sannolikhetslära TAMS14, 4 hp 0

4 Medicinsk teknik – Årskurs 3 Blk5HT15HT26VT1 (preliminärt) 6VT2 (preliminärt) 1 Medicinska bilder TSBB31, 6 hp Modern fysik TFYA11, 6 hp Reglerteknik TSRT03, 6 hp 2 Programmering – tillämpning och datastrukturer TDDC76, 8 hp Medicinsk strålningsfysik TXXXX, 8 hp 3 Signaler och system TSDT18, 6 hp 4 Statistisk teori, grk TAMS24, 4 hp Kandidatprojekt 16 hp 0

5 Bildanalys och visualisering – Exempel på kurser 7Ht1 Digital bildbehandling grundkurs Signalteori Tekniska beräkningar 7Ht2 Multidimensionell signalanalys Digital signalbehandling 8Vt1 Neuronnät och lärande system Bildgenererande teknik inom medicin Datorgrafik 8Vt2 Datorseende system Bild- och ljudkodning Datorgrafik 9Ht1 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO VR-teknik Biomedicinsk optik 9Ht2 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Medicinsk bildanalys Vetenskaplig visualisering

6 Medicintekniska modeller – Exempel på kurser 7Ht1 Databaser och bioinformatik Medicinska informationssystem Signalteori 7Ht2 Analys av bioelektriska signaler Biomekanik 8Vt1 Bildgenererande teknik inom medicinen Fysiologiska tryck och flöden Neuronnät och lärande system 8Vt2 Biomedicinsk modellering och simulering Intensivvård och terapeutiska system 9Ht1 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO Multivariat analys Biomedicinsk optik 9Ht2 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO Medicinskt beslutsstöd Medicinsk bildanalys

7 Medicintekniska material – Exempel på kurser 7Ht1 Kemi Nanoteknologi Molekylär fysik 7Ht2 Mjuka material Bioteknisk biokemi Tillämpad optik 8Vt1 Ytvetenskap Organisk elektronik 8Vt2 Moderna sensorsystem Optoelektronik 9Ht1 Projektkurs i fysik, design, tillverkning och test av sensor-chip CDIO Biomedicinsk optik 9Ht2 Projektkurs i fysik, design, tillverkning och test av sensor-chip, CDIO Tillämpad optik Nanofysik


Ladda ner ppt "Medicinsk teknik Struktur: Åk 1 – 3: Obligatoriska kurser + kandidatprojekt Åk 4 – 5: Masterprofil + valfira kurser + examensarbete Profiler:  Bildanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser