Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggnings- och systemteknik 2008 – 2009 Föreläsarna: Mycket bra och inspirerande. Ibland gick det lite onödigt snabbt, men om alla föreläsare skulle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggnings- och systemteknik 2008 – 2009 Föreläsarna: Mycket bra och inspirerande. Ibland gick det lite onödigt snabbt, men om alla föreläsare skulle."— Presentationens avskrift:

1 Anläggnings- och systemteknik 2008 – 2009 Föreläsarna: Mycket bra och inspirerande. Ibland gick det lite onödigt snabbt, men om alla föreläsare skulle hålla samma standard och gott humör som Westerlund skulle det vara bra. Intressanta föreläsningar och bra med förklarande exempel. Tapio är helt huippu, bättre att förklara än de flesta lärare. För motivationens skull, viktigt att dra praktiska exempel. Uppgifterna: Något som skulle ha gjort mig lite gladare är själva texten på räkneövningarna. Det är väldigt svårt att tyda den då den är så kompakt skriven. Lätta upp texten med radbyte och styckeindelning så är det lättare att hitta den informationen man söker efter. Räkneövningsassistenten kunde istället för att svara på samma fråga 15 ggr berätta för hela gruppen då någon ställer en fråga istället för att viska till den enskilde. Väldigt tidskrävande men tangerade bra föreläsningarna. Intressanta och passligt krävande samt omfattande. Otydliga uppgifter, ibland svårt att veta vad som frågas efter. Men det kanske är det som är meningen också. Ibland var början till uppgiften något svår och därför kunde assistenten ge lite fler ledtrådar i början. De var aningen för svåra, sedan när de ofta blir L2 L3 så blir det mycket tidskrävande. T.ex. kunde programmen gås igenom lite på timmarna/övningsuppgiftstillfällena. Tenten: Trots endast två uppgifter räckte inte tiden riktigt till. Tenten var bra men tenttiden räckte inte till att svara på alla uppgifterna. Lite väl lång, hann inte räkna och skriva allt. Svårighet: Lagom svår. Tillräckligt svår för 9 studiepoäng, men inte heller för svår. Helhet: Bra kurs, man kände att man verkligen lärde sig något nyttigt och lärorikt. Den bästa kursen jag gått hittills, allmänbildande och motiverande. Fortsätt samma jobb :]. Övrigt: Räkneövningsassistenten kunde ha varit mera hjälpsam, sällan man hade hjälp honom... Tyvärr. Bra system med att räkneövningar ger extra poäng till tenten, flit skall belönas. Bra kurs överlag, kan man dethär blir man nog en bra processingenjör. Bra kurs, bland dom bästa. Bra kurs, intressant och en av dom som behövs mest i framtiden. Inlämnade svar : 19

2 Apparatteknik I 2008 - 2009 Innehåll. Föreläsarna: Material: Uppgifter: Tenten: Svårighetsgrad: Helhet: Övrigt: En av de intressantaste kurser. Inlämnade svar : 7

3 Apparatteknik II 2008 - 2009 Innehåll. Mindre prat om standarder. Föreläsarna: Borde ta upp mera exempel – mycket mera. Ett stort plus till Kaj Fagervik. Det lyser av honom att han är på riktigt intresserad av ämnet och intresserad att lära ut sina kunskaper. Alldeles för lite exempel genomgicks på timmarna. Kunniga och trevliga men kunde förbereda sig lite bättre inför föreläsningarna. För mycket surfande på internet :D. Föreläsaren råddar allt för mycket och glider lätt in på oväsentliga sidospår så att det som verkligen skulle vara viktigt att gå igenom hinner man aldrig med. Mindre yrande. Material: Allt material som behövs för kursen borde finnas tillgängligt på nätet. Exempel till kompendiet. Kunde ha funnits mera om pumpar och värmeväxlare. För mycket lösa papper. Uppgifter: Borde tas upp räkneövningar med filter, värmeväxlare och pumpar. Speciellt första räkneövningen är tycker jag för komplicerad och svår. Man orkar inte koncentrera sig. Borde ha funnits räkneövning med pumpar och ventiler. Vi fick öva dimensionering av tryckkärl men inte just alls pumpar, värmeväxlare och ventiler. Lite för svåra jämfört med t.ex. tenten. Noggrannare genomgång av uppgifterna, mera exempel. Tenten: Vissa tentfrågor hade inte behandlats tillräckligt under kursen eller i föreläsningsmaterialet. Helhet: Svår eftersom kursmaterialet var otillräckligt och vi hade för lite övningar. Övrigt: Bra allmänbildande kurs. Lite mer övningsexempel skulle jag önska. Inlämnade svar : 12

4 Bioprocessteknik 2008 – 2009 Innehåll. Föreläsarna: Material: Uppgifter: Tenten: Helhet: Övrigt: Inlämnade svar : 3

5 Försöksplanering 2008 – 2009 Innehåll: Föreläsarna: Föreläsaren lämnar ofta saker som han påbörjat på hälft och råddar fram och tillbaka. Han räknar ofta fel. Många av dessa problem skulle elimineras om han på förhand skulle ha klart för sig vad han hade tänkt gå igenom. Material: Eftersom föreläsaren var mycket ostrukturerad under föreläsningarna så blev föreläsningsanteckningarna därefter. Kompendiet var det dock inget fel på förutom en hel del stavfel. Föreläsaren borde räkna igenom fler praktiska exempel. Uppgifter: Konstiga inlämningsuppgifter. Bra uppgifter, passlig svårighetsgrad. Början av kursen och inl.uppg. var helt kräp. Tenten: Svårighet: Helhet: Övrigt: Ahlbeck är bra föreläsare även om han drar lite för mycket bullshit ibland. Inlämnade svar : 9

6 Miljökunskap 2008 - 2009 Innehåll: Skulle vara bra med lite variation på lektionerna, för mycket kärnkraft. Föreläsarna: Otroligt bra föreläsare samt föreläsningar, allmänbildande samt lärorika. Bland de intressantaste föreläsningar jag varit på. Material: Svårt att laga EU lagar intressant. Bland de bästa kursmaterial vi haft. Relativt jobbig och ointressant text gjord intressant. Uppgifter: Fanns det såna? Vilka övningar? Hadde inga övningsuppgifter. Tenten: Svårighetsgrad: Borde kanske ha funnits fler frågor från kompendie och färre från föreläsningarna ifall man inte har möjlighet att delta på alla. Övrigt: Innehållet på förläsningarna verkar variera lite från år till år, vilket gör att det är svårt att skriva tenten ett annat år än man gått kursen. Ämnet är intressant, så det kunde kanske vara mera föreläsningar och utförligare material. Kanske kursen kunde göras större. Tyvärr missade jag över hälften av föreläsningarna p.g.a. krockande engelskakurs så jag tror jag kommer och hör på föreläsningarna nästa år fast jag kommit igenom kursen. Tack för en bra kurs. Dåligt kursmaterial, ett kompendium skulle hjälpa. Svårt att hänga med i vad läraren pratar om man inte har bakgrundskunskap inom ämnet, därför skulle ett kompendium vara bra. För om man inte är närvarande på nån lektion så vet man ej vad som gåtts igenom och det kan mycket väl komma en tentfråga från den lektionen, och man får då inga poäng i den frågan för man har inte vetat att vi har gått igenom sådan fråga på lektionen om man ej varit närvarande. Alla har inte vänner i klassan som dom kan fråga. Inlämnade svar : 18

7 Indunstnings- och torkningsteknik 2008 - 2009 Innehåll. Föreläsarna: Material: Det fanns en del fel som borde/har korrigerats. T.ex. för samma temperatur kunde både T och [theta] användas. Uppgifter: Indunstningsuppgiften var lång och svår att få början på. Tenten: Helt okej, båda uppgifterna kunde kanske ha varit något kortare. Tiden tog slut. Helhet: Övrigt: Inlämnade svar : 4

8 Miljövårdsteknik 2008 - 2009 Innehåll: Kunde ha handlat lite mer om annat än vattenrening. Föreläsarna: Material: Råddigt kompendium utan någon struktur. Redan sidnumrering skulle hjälpa ganska mycket. Man har heller inte så hemskt stor nytta av fina bilagor på tyska när man inte kan språket. Det stod inte i kursbeskrivningen att tyska var ett förhandskrav. Några författarpris vinns nog inte med kompendiet...men det är väl gjort [lite] avsiktligt Uppgifter: Tenten: Svår tent men bra att vi fick komplettera. Helhet: Övrigt: Inlämnade svar :6

9 Miljövårdstekniska processer 2008 – 2009 Innehåll: Föreläsarna: Material: Annars bra utan artiklarna skrivna på tyska. Kompendiet kunde vara bättre ordnat med bättre sidnumrering, svårt att hitta det man söker. Råddigt kompendium. Uppgifter: Tenten: 1.gång: icke-godkänd, 2.gång: icke-godkänd, 3.gång: 5. Svårighetsgraden varierade mycket. Helhet: Övrigt: Om kärnkraft inte behandlas under föreläsningarna, är det svårt att veta om den i tentamen... Inlämnade svar : 6

10 Processindustriell energi- och mätteknik 2008 - 2009 Innehåll: Bra och nyttig kurs. Bra innehåll. Föreläsarna: Båda två föreläsarna är bra. Både Fagervik och Westerlund är bra föreläsare. Material: Bra kompendier. Bra med nya uppdaterade kompendier. Uppgifter: Lite mera anvisningar och tipser skulle man ha kunnat ge genast i början av några räkneövningar. Uppgifterna var ibland för svåra. Rö assistenten borde vara mer kompetent. Kunde ha varit räkneövningar i mätteknikdelen. Räkneövningsassistenten kunde ha varit mer sakkunning. Svåra räkneövningar. Tenten: Vet int ännu. Svårighetsgrad: Helt ok. Bra men ganska krävande kurs. Helhet: Bra. Övrigt: Intressant ämne höjer motivationen,exkursionen var också bra. Inlämnade svar : 11

11 Produktionsoptimering 2008 – 2009 Innehåll. Föreläsarna: Material: Innehållet ok, men ibland samma sak flera gånger. Och inte världens bästa struktur. Uppgifter: Kändes relevanta och speciellt den med lite tävling i var bra. Tenten: Roligt med lite variation på tenterna också. Helhet: Övrigt: Muntlig tentamen har sina fördelar, men det gynnar utantillläsning jämfört med förmågan att lista ut svaret. Det är svårt att fundera under den press, som onekligen uppkommer då någon sitter och tittar på dig. Inlämnade svar : 2

12 Övningsarbete i anläggnings- och systemteknik I 2008 - 2009 Innehåll. Föreläsarna: Material: Uppgifter: Tenten: Helhet: Övrigt: Inlämnade svar : 1

13 Övningsarbeten i anläggnings- och systemteknik II 2008 - 2009 Innehåll. Föreläsarna: Material: Uppgifter: Tenten: Helhet: Övrigt: Inlämnade svar : 1

14 Basics in Process Design 2008 - 2009 Inlämnade svar : 11

15 Process Plant Design 2008 - 2009 Inlämnade svar : 3


Ladda ner ppt "Anläggnings- och systemteknik 2008 – 2009 Föreläsarna: Mycket bra och inspirerande. Ibland gick det lite onödigt snabbt, men om alla föreläsare skulle."

Liknande presentationer


Google-annonser