Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personrätt Några huvuddrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personrätt Några huvuddrag."— Presentationens avskrift:

1 Personrätt Några huvuddrag

2 Personrätt I flertalet rättsordningar: En del av obligationsrättens allmänna del. Ger grunderna för vilka rättsliga befogenheter som exempelvis barn, psykiskt sjuka osv har. I Sverige: Främst en del av familjerätten. Reglerna i FB (bl a). Om de familjerättsliga balkarna.

3 Personrätt, integritetsskydd och rättigheter
Kom ihåg: Basen för rättigheterna i ex. RF och europakonventionen Extremfallen: Rätt slippa t.ex. tortyr eller kränkande behandling Integritetsskydd i andra fall Ett exempel på en konfliktyta: Integritetsskydd/ära resp. tryckfrihet I praktiken fokuserar “personrätten” ofta på rätten att ingå förpliktelser etc.

4 Personrätt. Fysisk person
Uppdelningen fysisk och juridisk person. Vad är en fysisk person? Om personers upphörande: Fysisk (döden), juridisk (konkurs etc.) Om dödförklaring (25 kap ÄB) (Om upphävd dödförklaring)

5 Personrätt. Juridisk person
Vad är en juridisk person? Bolag, föreningar, stiftelser. Offentligrättsliga subjekt. Om personers upphörande: Juridisk person, konkurs etc.

6 Personrätt. Viktiga begrepp
Rättssubjekt: Rätten att kunna ingå i vissa rättsliga relationer, äga egendom etc. Varje fysisk person är ett rättssubjekt. Juridisk person? Rättskapacitet (negativ och positiv). Förmåga att ha rättighet och förpliktelse. Rättshandlingsförmåga. Möjligheten att själv ombesörja sina rättsliga angelägenheter.

7 Personrätt. Begrepp Underårighet: Personer under 18 år
Omyndighet. Saknar full rättshandlingsförmåga Förmyndare. Förordnande av förmyndare, se 10:13 “Omyndighetsförklaring”. Förmyndare och vårdnad, boende, underhåll

8 Omyndigas rättshandlingsförmåga
Utgångspunkten i FB 9:1: Omyndige (u. 18 år) äger inte själv råda över sin egendom eller åtaga sig förpliktelser. Betänk dock tillåtelse. Även implicit! En gradvis överrgång: Ex. inkomst av arbete vid 16 år (9:3) Reglerna i FB 9:6 och 9:7 Omyndige kan ha fullmakt (ex ICA-kassör)

9 Förmyndare Företrädare för ex. Omyndig. FB 12:1
Legal förmyndare (FB 10:2) och särskilt förordnad (se t.ex. 10:8, st. 2) FB 12:3: Tillvarata omyndigs intresse Särskilda regler till skydd för omyndiges egendom (se ex 12:6)

10 God man och förvaltare Typfallet: Gamla, kanske dementa. Men även många andra situationer (ex. frånvarande personer). Kom ihåg: Omyndighetsförklaring finns inte kvar

11 God man God man: Om någon p g a sjukdom m m behöver hjälp för att (1) bevaka sin rätt, (2) förvalta sin egendom eller (3) sörja för sin person, FB 11:4 Betydelse av god mansförordnande: Huvudmannen har kvar sin fulla rättshandlingsförmåga Vem utses till god man? För vem utses god man? Vem utser god man? ÖFM. (11:1)

12 Om överförmyndaren (ÖFM)

13 Förvaltare Om god man otillräcklig (betänk presumtionen): Förvaltare.
Betydelse: Huvudmannen mister sin rättshandlingsförmåga inom ramen för förvaltarskapet. Allvarligt integritetsingrepp. Vem utser? Rätten. (11:7)


Ladda ner ppt "Personrätt Några huvuddrag."

Liknande presentationer


Google-annonser