Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFU inom sjuksköterskeutbildningen en arbetande konferens Jan Florin Rachel Nygren VFU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFU inom sjuksköterskeutbildningen en arbetande konferens Jan Florin Rachel Nygren VFU."— Presentationens avskrift:

1 VFU inom sjuksköterskeutbildningen en arbetande konferens Jan Florin Rachel Nygren VFU

2 ”Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna utgör en av landets bästa utbildningar genom att förbereda studenterna väl för att bli kritiskt reflekterande praktiker som kan arbeta i hälso- och sjukvården och samtidigt ha en god grund för ett livslångt lärande.” Vision: VFU

3 Bakgrund VFU Krav Samarbete Vården

4 Krav HSV Krav Samar bete Vård en Kollegialt, från vården kunskaper och färdigheter inom utbildningens område förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå förmåga att följa kunskapsutvecklingen förmåga att utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. kunskaper och färdigheter inom utbildningens område förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå förmåga att följa kunskapsutvecklingen förmåga att utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Socialstyrelsen EES-avtal TEORI PRAKTIK

5 Vården Ekonomiska förutsättningar Demografi Ny teknik och forskning Specialisering Vårdplatser Vård i hemmet Kommunalisering Hälsoval Patienten som kravställare VFU Krav Samar bete Vård en

6 Samarbete Gemensamt ansvar Högskola, kommun och landsting …. Krav Samar bete Vård en

7 Kompetenser som grund för kvalitet Tillämpa kvalitets- utveckling Ge evidens- baserad vård Använda informatik Förmedla patient- centrerad vård Institute of Medicine 2003

8 Förläggning av vfu idag VFU

9 Vfu idag, utgångspunkter 57-punktslistan Handledningsmodell Använda kompetensen Uppföljning VFU

10 Och nu ska vi tänka vidare…. Hur gör man det? VFU


Ladda ner ppt "VFU inom sjuksköterskeutbildningen en arbetande konferens Jan Florin Rachel Nygren VFU."

Liknande presentationer


Google-annonser