Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskola med eller utan forskningsanknytning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskola med eller utan forskningsanknytning"— Presentationens avskrift:

1 Högskola med eller utan forskningsanknytning
IVA Lars Haikola

2 ”Forskningsanknytningens historia”
Start i Humboldt men ifrågasatt först med H77 o den bredare högskolan. Termen ”forskningsanknytning” syns första gången i direktiven till U68 Med den breda högskolan 77 följer frågan: hur ska de nya utbildningarna (lärar-, vård-, socionom-, journalist-, ingenjörsutbildning, etc) knytas till den gamla högskolans ideal om ett starkt samband forskning – utbildning?

3 Forskningsanknytning – olika betydelser
Gradvis fördjupande - Mike Healeys fyrfältsschema etablerat IVA PM baskriterium: ”förankrad i vetenskaplig metodik och i uppdaterade forskningsresultat” Detta krav ej tillräckligt – Högskolelag o Högskoleförordning ställer högre krav

4 HL 1 kap 8 § Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Inom det område utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka o värdera kunskap på vetenskaplig nivå, ….

5 Den heliga forskningsanknytningen
Det finns inte belägg för att utbildning eller forskning blir bättre av att ske i samma miljö Hattie J & Marsh H W (1996) The Relationship Between Research and Teaching: a Meta-Analysis. Review of Educational Research 66(4) Se på Forskningsinstitut Liberal Education Colleges

6 Alltså Utbildning o forskning kan med framgång bedrivas separat
Men – det är inte kostnadseffektivt Liberal Education är en elitutbildning (små undervisningsgrupper, hög undervisningsintensitet, mycket hög “studentpeng”)

7 Utbildning bör prioriteras tydligare
Ja – men det har vi sagt i femtio år, utan större verkan Men – det finns svaga tecken på förstärkt status i utbildning, nationellt o internationellt Studentens roll som aktiv, rationell o upplyst agent som väljer utbildning efter kvalitet i utbildningen förstärks. Högskolans ekonomi beroende av studentens val o lärosätena satsar på sin utbildning

8 Alltså Satsning på utbildning – ja
Satsning på särskild lärarkarriär – tveksamt

9 Kvalitetssystemet Högskoleverket bör tydliggöra vad forskningsanknytning ska betyda – ja Dock – detta bör anpassas till utbildningens karaktär, enl IVAs PM Obs att Högskoleverket ej mäter forskningsanknytning i nya systemet – bara resultat Men fortsatt relevant i examenstillståndsprövningar

10 Rationell ansvarsfördelning
Resurserna räcker ej till humboldtiansk forskningsanknytning av alla utbildningar vid alla lärosäten IVAs PM start till fördelningsprinciper Torra – våta ämnen Grundnivå – Avancerad nivå Generella utbildningar – professionsutbildningar o fler kriteria kan utvecklas Lärosätena har olika profiler enl sådana principer

11 Dagens kungsfråga En rationell diversifiering av lärosätena är nödvändig Då är frågan om forskningsanknytning avgörande Men vems åtagande?

12 En stark forskningsanknytning
Ett sammanhållet resurstilldelningssystem o sammanhållet utvärderingssystem skulle medföra en mycket starkare koppling utbildning - forskning


Ladda ner ppt "Högskola med eller utan forskningsanknytning"

Liknande presentationer


Google-annonser