Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-031 Högskola med eller utan forskningsanknytning IVA 111130 Lars Haikola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-031 Högskola med eller utan forskningsanknytning IVA 111130 Lars Haikola."— Presentationens avskrift:

1 2014-09-031 Högskola med eller utan forskningsanknytning IVA 111130 Lars Haikola

2 2014-09-032 ”Forskningsanknytningens historia” Start i Humboldt men ifrågasatt först med H77 o den bredare högskolan. Termen ”forskningsanknytning” syns första gången i direktiven till U68 Med den breda högskolan 77 följer frågan: hur ska de nya utbildningarna (lärar-, vård-, socionom-, journalist-, ingenjörsutbildning, etc) knytas till den gamla högskolans ideal om ett starkt samband forskning – utbildning?

3 2014-09-033 Forskningsanknytning – olika betydelser Gradvis fördjupande - Mike Healeys fyrfältsschema etablerat IVA PM baskriterium: ”förankrad i vetenskaplig metodik och i uppdaterade forskningsresultat” Detta krav ej tillräckligt – Högskolelag o Högskoleförordning ställer högre krav

4 2014-09-034 HL 1 kap 8 § Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. … Inom det område utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka o värdera kunskap på vetenskaplig nivå, ….

5 2014-09-035 Den heliga forskningsanknytningen Det finns inte belägg för att utbildning eller forskning blir bättre av att ske i samma miljö Hattie J & Marsh H W (1996) The Relationship Between Research and Teaching: a Meta-Analysis. Review of Educational Research 66(4) Se på –Forskningsinstitut –Liberal Education Colleges

6 2014-09-036 Alltså Utbildning o forskning kan med framgång bedrivas separat Men – det är inte kostnadseffektivt Liberal Education är en elitutbildning (små undervisningsgrupper, hög undervisningsintensitet, mycket hög “studentpeng”)

7 2014-09-037 Utbildning bör prioriteras tydligare Ja – men det har vi sagt i femtio år, utan större verkan Men – det finns svaga tecken på förstärkt status i utbildning, nationellt o internationellt Studentens roll som aktiv, rationell o upplyst agent som väljer utbildning efter kvalitet i utbildningen förstärks. Högskolans ekonomi beroende av studentens val o lärosätena satsar på sin utbildning

8 2014-09-038 Alltså Satsning på utbildning – ja Satsning på särskild lärarkarriär – tveksamt

9 2014-09-039 Kvalitetssystemet Högskoleverket bör tydliggöra vad forskningsanknytning ska betyda – ja Dock – detta bör anpassas till utbildningens karaktär, enl IVAs PM Obs att Högskoleverket ej mäter forskningsanknytning i nya systemet – bara resultat Men fortsatt relevant i examenstillståndsprövningar

10 2014-09-0310 Rationell ansvarsfördelning Resurserna räcker ej till humboldtiansk forskningsanknytning av alla utbildningar vid alla lärosäten IVAs PM start till fördelningsprinciper –Torra – våta ämnen –Grundnivå – Avancerad nivå –Generella utbildningar – professionsutbildningar –o fler kriteria kan utvecklas Lärosätena har olika profiler enl sådana principer

11 2014-09-0311 Dagens kungsfråga En rationell diversifiering av lärosätena är nödvändig Då är frågan om forskningsanknytning avgörande Men vems åtagande?

12 2014-09-0312 En stark forskningsanknytning Ett sammanhållet resurstilldelningssystem o sammanhållet utvärderingssystem skulle medföra en mycket starkare koppling utbildning - forskning


Ladda ner ppt "2014-09-031 Högskola med eller utan forskningsanknytning IVA 111130 Lars Haikola."

Liknande presentationer


Google-annonser