Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egna reflektioner efter kvalitetsutvärderingen inom ingenjörs- och teknikvetenskap Anders Haraldsson Ordförande klustret Data-IT-Medieteknik 2014-04-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egna reflektioner efter kvalitetsutvärderingen inom ingenjörs- och teknikvetenskap Anders Haraldsson Ordförande klustret Data-IT-Medieteknik 2014-04-02."— Presentationens avskrift:

1 Egna reflektioner efter kvalitetsutvärderingen inom ingenjörs- och teknikvetenskap Anders Haraldsson Ordförande klustret Data-IT-Medieteknik 2014-04-02

2 Utvärderingen måste få en legitimitet från högskolor och näringslivet. Resultaten från denna utvärdering gav ingen märkbar reaktion. Fundera igenom måluppfyllelse -> kvalitet. Resultat av utvärderingen måste kunna analyseras. Utvärderingens bedömningsresultat ger ej underlag för att kunna ge en bild om läget för de olika områdena. Innehåll, trender. Borde ha internationell kompetens med. Framtida utvärdering måste ta med fler underlag och mer kunna anpassas till de olika områdenas särart. Teknikutbildningar innehåller ofta stora projekt och andra moment, som ger betydligt mer underlag för bedömning. Det största värde för ett lärosäte vid en utvärdering är troligen förarbetet med självvärdering och att det förhoppningsvis drar igång ett kvalitetsarbetet i efterhand. Positivt att de kommer efterkonferenser, som tar upp saker som lärosätena behöver komma överens om. I maj skall dubbelexamina diskuteras i Örebro. Man skulle även behöva diskutera självständiga arbeten som görs i större grupper, i stort bli överens om benämningar på huvudområden och program.

3 Tankar från utvärderingarna inom Data-IT-Medieteknik. Generellt anser man nog att vi har mycket kvalificerade och hög kvalité på vårautbildningar. Näringslivet är nöjda. Dock får nästan 40% av utbildningarna Bristande kvalité !! Där finner vi renommerade civilingenjörsutbildningar från Lund, KTH och Uppsala?? Chalmers, Linköping, Umeå har civ ing utb med Mycket hög kvalité. Frågan är: Varför uppstår dessa stora skillnader? Vad gör Chalmers som får så bra bedömning? Är det utvärderingen eller finns dessa skillnader i verkligheten? För generella examina är nästan 50% Bristande kvalité. Här får högskolorna i Malmö och Skövde tillsammans 7 av klustrets 15 bedömningar Mycket hög kvalité ? Skövde kan jag personligen nog förstå, men Malmö är för många ganska okända. Det är bara att gratulera resultaten. Vad finns att lära?

4 Tankar från utvärderingarna inom Data-IT-Medieteknik. Problem: Benämningar på huvud- och teknikområdet. Eftersom lärosätet äger benämningen och dess definition är det ej klart att bedömaren vet åt vilket område man skall bedöma arbetet. Datateknik/Informationsteknik(ologi) m fl. Vissa utbildningar har en väsentlig del orienterad mot elektronik och systemteknik. Andra saknar denna del och är mer inriktade mot samhällsvetenskap. Datavetenskap/Programutveckling/Programmering. Vissa utbildningar är baserad på kvalificerad matematik och forsknings- orienterade. Andra är inriktade mot färdigheten/yrkesrollen som programmerare. En bedömare måste veta lärosätets tolkning eller annars måste vi vid bedömningar kunna ha starka åsikter om vad ett område skall innehålla (Industriell ekonomi tog ställning i denna fråga)


Ladda ner ppt "Egna reflektioner efter kvalitetsutvärderingen inom ingenjörs- och teknikvetenskap Anders Haraldsson Ordförande klustret Data-IT-Medieteknik 2014-04-02."

Liknande presentationer


Google-annonser