Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EMU: NÄR OCH HUR? Klas Eklund Malmö, 25 januari 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EMU: NÄR OCH HUR? Klas Eklund Malmö, 25 januari 2002."— Presentationens avskrift:

1 1 EMU: NÄR OCH HUR? Klas Eklund Malmö, 25 januari 2002

2 2 THE SUN: “SWEDEN: A LIMP WILLY”

3 3 PERSSON & BLAIR UK: Formellt undantag –Blair vill ha folkomröstning 1 maj 2003 –Hinder: opinionen, Brown Danmark: Formellt undantag –Fast växelkurs. Folkomröstning efter UK och/eller Sverige. Sverige: Inget formellt undantag –Formellt är vi redan medlemmar! –Men Bryssel vill inte ha in motspänstig medlem –Politik bestämmer beslutstidpunkt Hypotes: Sverige röstar våren 2003, ger draghjälp till UK

4 4 VI NÄRMAR OSS EMU Sverige har klarat sig bra utanför EMU –I hög grad för att vi fört samma politik –Effekterna av fortsatt utanförskap beror på vilken politik som bedrivs –Dock: Risk för företagsflytt vid permanent utanförskap De ekonomiska argumenten för EMU har stärkts –Konjunkturen mer i fas –Calmfors: Sverige klarar av ett inträde –Inflationsmålet, arbetsmarknaden, statsfinanserna Svag krona visar riskerna utanför

5 5 OPINIONEN Psykologi avgörande –Svenska folkets längtan efter trygghet –“Utanför” har blivit mer riskfyllt än “innanför” –Mynt och sedlar viktiga –Pesetas blir euro Men det kan svänga tillbaka –Tysk recession –Budgetdebatt som pekar på tvångströja –LO, buffertfonderna och lönebildningen

6 6 TIDTABELL Riksdagsval sep 2002 Folkomröstning vår (eller höst) 2003 Riksdagsbeslut om medlemsansökan Förhandlingar om ERM med Bryssel och ECB ERM-inträde därefter Rådet behandlar Sveriges ansökan EMU 2005 Sedlar och mynt 2006 Försenad ändring av grundlagen

7 7 ERM- medlemskap ERM- medlemskap ERM- förhandlingar ERM- förhandlingar Informations- kampanj Informations- kampanj Riksdagsval Sep 2002 Riksdagsval Sep 2002 TIDTABELL 200220032004 Utvärdering av regeringen Utvärdering av regeringen EMU- folkomröstning EMU- folkomröstning 2005 1. Synkroniserad ekonomi 2. Lönebildningen 3. ”Buffertfonder” 1. Synkroniserad ekonomi 2. Lönebildningen 3. ”Buffertfonder” EMU medlemskap EMU medlemskap EU utvärderar Sveriges ansökan EU utvärderar Sveriges ansökan

8 8 VÄXELKURSPOLITIKEN Regeringen avgör växelkursregimen, Riksbanken centralkursen Förhandlingar med ECB och den ekonomiska kommittén Vår prognos för knytkurs: EUR/SEK 8.60 och TCW 125 –Svensk Näringsliv vill ha 8.90 –ECB och Finland vill ha starkare krona, men Finland kan ej vetera Riksbanken anpassar knappast ränte- politiken före medlemskap

9 9 VEM FÖRHANDLAR? Riksbank Finans- departementet Finans- departementet ECB 12 finans- ministrar 12 finans- ministrar Ekonomiska och finansiella kommittén Analys från EU-Kommissionen Lars Heikensten, RB Sven Hegelund, Fi-dep

10 10 SEK OCH EUR ECU-peg Stabilitet?

11 11 RIKSBANKENS SYN PÅ KRONANS JÄMVIKTSKURS?

12 12 EUR/SEK Prognos SEB

13 13 RÄNTOR Sverige kommer att uppgraderas till AAA Hur vid ska intra-EMU 10-årsspreaden vara för en liten AAA-ratad medlem? Finland & Österrike 20-25 punkter Viss konvergens kvar - men därefter ligger vi limmade mot Tyskland Större rörlighet för bostads- och företagsobligationer: Kreditanalysen viktigare Varning för 2-åringen...

14 14 ÖVERGÅNGSPROBLEM I dag två konvergenskrav som ej uppfylls –valutastabilitet och Riksbankens ställning Kan inflationen bli problem? Lönebildningen? Hur ska finanspolitiken styras? ERM-perioden knepig –Dubbla penningpolitiska mål –Sverige vill ha kort period, EU lång

15 15 REPORÄNTESPREAD OCH EUR/SEK

16 16 MAKROEFFEKTER PÅ SIKT Ökad handel –Nya studier tyder på starka effekter av valutaunion Ökad transparens and prispress –Lägre inflation –Ökad produktivitet –Minskade marginaler i en del sektorer Ökat omvandlingstryck för exportindustrin –Ej längre möjligt ploga sig fram med depreciering av nationell valuta Ställer krav på rationalisering och strukturomvandling

17 17 EKONOMISK-POLITISKA UTMANINGAR Lägre inflationsmål –men inte för “regionen” Sverige Ingen nationell penningpolitik –realräntan beror på inhemsk inflation –kumulativa effekter: Risk för överhettning i goda tider? Risk för snabba lönestegringar igen? Behov av strukturreformer Finanspolitiken får större vikt - men låses in av stabilitetspakt Ökat tryck på skattepolitiken

18 18 FÖRNUMSTIGA SLUTORD Räkna med svenskt medlemskap 2005 Fast växelkurs halvannat år dessförinnan Många övergångs- och omställnings- problem i politiken Omfattande förberedelser krävs i företagen –system –prisstrategier Räkna med en tuffare konkurrensmiljö Ingen dans på rosor!


Ladda ner ppt "1 EMU: NÄR OCH HUR? Klas Eklund Malmö, 25 januari 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser