Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överlever euron? Lars Calmfors Fores 14/11-2013. Två frågor Klarar sig euron genom den pågående krisen? - Är den minskade oron verkligen befogad? Fungerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överlever euron? Lars Calmfors Fores 14/11-2013. Två frågor Klarar sig euron genom den pågående krisen? - Är den minskade oron verkligen befogad? Fungerar."— Presentationens avskrift:

1 Överlever euron? Lars Calmfors Fores 14/11-2013

2 Två frågor Klarar sig euron genom den pågående krisen? - Är den minskade oron verkligen befogad? Fungerar det reformerade regelsystemet långsiktigt?

3 Kritiken av åtstramningspolitiken Det har hävdats att åtstramningarna i krisländerna försämrar statsfinanserna därför att lägre efterfrågan och lägre produktion i krisländerna leder till lägre skatteintäkter Konsekvent större BNP-fall och mindre minskningar av budgetunderskotten än enligt prognoserna Teoretiskt möjligt att budgetunderskottet ökar men osannolikt med så stora finanspolitiska multiplikatorer De primära budgetsaldona (saldona exklusive räntebetalningar) har förbättrats Men det tar längre tid att vända skuldkvoterna eftersom de tenderar att öka snabbare när BNP faller De primära budgetunderskotten måste vändas till överskott för att bidra till lägre skuldkvoter

4 Figur 4 Förändring av den offentliga sektorns primära finansiella sparande 2010-2012, procent av BNP

5 Figur 1 Den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld, procent av BNP.

6 Åtstramningspolitiken kommer att fungera rent tekniskt om den fullföljs Efterfrågan och produktion kommer att öka igen därför att reala deprecieringar tvingas fram Men detta tar tid och innebär en lång period av hög arbetslöshet eftersom processen inte kan snabbas på genom valutadeprecieringar inom euroområdet

7

8

9 Slutsatser Åtstramningspolitiken i krisländerna fungerar tekniskt - den bör understödjas av en mer expansiv finanspolitik i kärnländerna Men uppoffringarna för medborgarna är alltför stora De innebär att åtstramningarna sannolikt inte fungerar politiskt och därför inte kommer att fullföljas På kort sikt förmodligen utökade stöd Men på lång sikt kommer stödpolitiken förmodligen att avbrytas - stor risk för statsbankrutter i krisländerna och att de lämnar eurosamarbetet - samtidigt stor risk för politisk revolt mot euron i kärnländerna som kan bilda en mindre valutaunion

10 Figur 3 Arbetslöshet, procent av arbetskraften

11 Slutsatser fortsättning Omedelbara skuldnedskrivningar bör göras i flera krisländer - stora kapitalförluster för räddningsfonderna och ECB men mindre än om nedskrivningarna skjuts upp Behov av rekapitalisering av krisländernas banker på europeisk nivå Viktigt återupprätta icke-undsättningsklausulen Det kräver en bankunion med ett system för att hantera bankkriser ESMs uppgift bör vara stöd till banker i krislägen och inte stöd till stater


Ladda ner ppt "Överlever euron? Lars Calmfors Fores 14/11-2013. Två frågor Klarar sig euron genom den pågående krisen? - Är den minskade oron verkligen befogad? Fungerar."

Liknande presentationer


Google-annonser