Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapsfilosofi Kunskap och vetenskap, Ffi 130.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapsfilosofi Kunskap och vetenskap, Ffi 130."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapsfilosofi Kunskap och vetenskap, Ffi 130

2

3 Vad är vetenskapsfilosofi?
Vetenskapsfilosofi är en metavetenskap, eller ingen vetenskap alls. Vetenskapsfilosofin studerar så väl vetenskapliga som metavetenskapliga diskurser.

4 Vad är vetenskap? Begreppet vetenskap kan analyseras och definieras på metodologisk grund, men begreppet vetenskap kan även studeras sociologiskt eller idéhistoriskt.

5 Begreppet vetenskap eller det nuvarande begreppet vetenskap är yngre än själva vetenskapen.

6 Enligt en gammal distinktion mellan historia och filosofi redogör historia för partikulära kunskaper, medan filosofin studerar det allmänna. Enligt den rationalistiska traditionen kan man ha vetskap eller säker kunskap (episteme, scientia) endast om det allmänna.

7 På engelska förstår man med sciense närmast naturvetenskap,
medan humanistiska vetenskaper benämns art.

8 Milstolpar i vetenskapshistorien
Thales ( f.Kr.) Pythagoras ( f.Kr.) Hippokrates ( f.Kr?!) Aristoteles ( f.Kr.) Euklides ( f.Kr.) Archimedes ( f.Kr.) Galilei ( ) Bacon ( )

9 Vad är vetenskap? Enligt en populär föreställning handlar vetenskap om kunskap eller ”fakta” där religion handlar om tro. Vetenskap är ingen världsåskådning, fastän det finns ideologier som gör anspråk på vetenskaplighet.

10 Vad är vetenskap? Vetenskap är dels institutionaliserad, systematiserad kunskap, dels institutionaliserad verksamhet vars mål är systematiserad kunskap.

11 Vetenskap betyder systematiserad kunskap,
men vad är kunskap? Att ha kunskap är att veta, att ha vetskap.

12 Klassisk definition på kunskap
kunskap = sann, välgrundad övertygelse Platon i Theaitetos

13 Begreppet sanning ingår i begreppet kunskap.
korrespondensteorin En sats är sann om den motsvarar verkligheten/ fakta. koherensteorin En sats är sann om den hänger ihop med andra satser. pragmatismen En sats är sann om dess praktiska följder är nyttiga.

14 Vetenskap gör anspråk på sanning,
men alla vetenskapliga satser och teorier är inte sanna eller absolut sanna.


Ladda ner ppt "Vetenskapsfilosofi Kunskap och vetenskap, Ffi 130."

Liknande presentationer


Google-annonser