Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 RELIGIONSFILOSOFI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 RELIGIONSFILOSOFI."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 jan.lif@gu.se RELIGIONSFILOSOFI

2 www.gu.se (b) VAD ÄR FÖRHÅLLANDET MELLAN RELIGION OCH FILOSOFI? Fyra synsätt (1)Religiösa trosföreställningar är radikalt annorlunda från sådana som filosofin och vetenskapen kan studera och är därmed meningslösa (2)Religiösa trosföreställningar är radikalt annorlunda från sådana som filosofin och vetenskapen kan studera, men detta innebär inte att de är meningslösa. Filosofin kan studera och analysera sådana trosföreställningar men inte kritisera dem. (3)Filosofin kan hjälpa eller stjälpa religiösa trosföreställningar genom att bidra med skäl för eller emot dem – det är en filosofiska fråga om religiösa trosföreställningar är sanna eller falska. (4)Religiösa trosföreställningar är inte alltför annorlunda filosofiska sådana, men de kan utgöra en egen kunskapsgrund – det är en teologiska fråga om religiösa trosföreställningar är sanna eller falska.

3 www.gu.se DEN ABRAHAMITISKA TRADITIONEN Judendom - Kristendom - Islam Det finns en Gud som är (1)bortom denna värld (immateriell), (2) skapare av denna värld, och som är (3) allsmäktig, (4) allvetande, (5) allgod, (och därmed 6) värd vår vördnad

4 www.gu.se TVÅ FRÅGOR I CENTRUM FÖR KURSEN (1)Finns Gud? (2)Vad är förhållandet mellan Gud och moral? Tre frågor i centrum för dagens föreläsning (a)Finns det moraliska överväganden som utgör argument för Guds existens? (b)Är moralen beroende eller oberoende av Guds vilja? (c)Är tron på Gud eller religion i allmänhet på något sätt ett hot mot vår moral?

5 www.gu.se (a) Finns det moraliska överväganden som utgör argument för Guds existens? Grundantagande: Någon form av moralisk realism Owens version: Moralen består av kategoriska uppmaningar/lagar som är desamma överallt. Dessa måste komma från en uppmanare/lagstiftare som kan döma över hela universum – vilket är Gud. Kants version: Det är rationellt att postulera Guds existens eftersom det utgör en garant för att vi ska kunna uppnå det högsta goda.

6 www.gu.se (b) Är moralen beroende eller oberoende av Gud? Grundantagande: Moraliskt rätt är samma sak som det som föreskrivs av Gud och/eller önskas ske enligt Gud. Eutyphrons dilemma: Föreskriver Gud det som är moraliskt rätt, eller är det moraliskt rätt för att Gud föreskriver det? Platon (427 – 347 f. kr)

7 www.gu.se (c) Är tron på Gud eller religion i allmänhet på något sätt ett hot mot vår moral? Brian Davies: ”Many parents like their children to receive religious education in school since they think of this as likely to give them a basic grounding in ethics.” (s. 277) Således, ”[m]ight good moral thinking not actually spring from good religious thinking?” (s. 264) Jan Lif: ”Nej.” … men vad säger ni?

8 www.gu.se Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 jan.lif@gu.se RELIGIONSFILOSOFI


Ladda ner ppt "Jan Lif Rum 201, Olof Wijksgatan 6 031 – 786 45 75 RELIGIONSFILOSOFI."

Liknande presentationer


Google-annonser