Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)
Profeten Ibrahim (Abraham) Profeten Musa (Moses) Profeten ’Isa (Jesus) Profeten Muhammad

2 Session 15 Vem kommer ihåg? Hur var ’Isas uppväxt kort sagt?
Under vilken dag fick ’Isa sitt profetskap, vad hände samma natt? Nämn några av de mirakel ’Isa utförde med Allahs vilja? Vilka kom att bli ’Isas främsta fiende och motståndare?

3 Profeten ’Isa Den Himmelska Måltiden Gud (Allah) svarade:
Måltiden som senare kom att ge ’Isa fler anhängare Gud (Allah) svarade: ”Ja, Jag skall låta denna [måltid] sänka sig ned till er, men om efter detta någon av er förnekar [tron] skall Jag låta honom utstå ett straff som ingen i hela världen fått utstå." (Koranen 5:115)

4 Profeten ’Isa Judarna vill döda ’Isa Gud (Allah) säger i koranen:
De judiska översteprästerna planerar att döda ’Isa Islam bekräftar för oss att ’Isa aldrig dödades Gud (Allah) säger i koranen: ”…och för deras ord: "Vi har dödat ’Isa Maseeh, Maryams son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!" Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så… Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 4: )

5 Profeten ’Isa Profeten Muhammad (saws) har sagt:
”Timmen kommer inte fastställas förrän Maryams son ’Isa sänds ned bland er som en rättvis ledare, han kommer förstöra korset, döda grisen…” (Sahih Al – Bukhari)

6 Judarna försökte döda ’Isa! De kristna säger att ’Isa är Allahs son!
Profeten ’Isa SUMMERING Judarna försökte döda ’Isa! De kristna säger att ’Isa är Allahs son!

7 Profeten ’Isa Gud (Allah) skall säga till ’Isa:
”’Isa, son av Maryam! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud?" [’Isa] kommer svara: "Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor.” (Koranen 5:116)

8 Profeten ’Isa Avslutning - Session 15 Gud (Allah) sade:
SÄG: "Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (Koranen 112:1 – 4)

9 Session 15 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Profeten ’Isa (Jesus) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"

Liknande presentationer


Google-annonser