Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapsfilosofi. Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu “kritisk vetenskaplig läskunnighet” 2 – 3 sp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapsfilosofi. Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu “kritisk vetenskaplig läskunnighet” 2 – 3 sp."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapsfilosofi

2 Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu “kritisk vetenskaplig läskunnighet” 2 – 3 sp

3 ti 11.3 kl. 15 - 17 sal 6404 fr 14.3 kl. 15 - 17 sal 6406 on 26.3 kl. 15 - 17 sal 6201 on 2.4 kl. 15 - 17 sal 6201 on 9.4 kl. 15 - 17 sal 6201 to 17.4 kl. 15 - 17 sal 6406 ti 22.4 kl. 15 - 17 sal 6406 ti 6.5 kl. 15-18 sal 6406, sluttent

4 Deltagarna analyserar (populär) vetenskapsdebatt eller debattinlägg.

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Argumenten för varför vetenskap behövs kan inte vara rent vetenskapliga. När en vetenskapsman inför media uttalar sig om betydelsen av ett vetenskapligt rön, får vetenskapligheten ge vika.

14 Vad är vetenskapsfilosofi? Vetenskapsfilosofi är en metavetenskap, eller ingen vetenskap alls. Vetenskapsfilosofi kallas även vetenskapsteori. Vetenskapsfilosofin studerar vetenskap.

15 Vad är vetenskap ? Demarkationsproblemet Begreppet vetenskap kan avgränsas från metafysik, pseudovetenskap och kvacksalveri på metodologisk grund, men begreppet vetenskap kan även studeras sociologiskt eller idéhistoriskt.

16 Vetenskap är dels institutionaliserad, systematiserad kunskap, dels institutionaliserad verksamhet vars mål är systematiserad kunskap. Vetenskap betyder systematiserad kunskap, men vad är kunskap? Att ha kunskap är att veta, att ha vetskap.

17 data information kunskap

18 kunskap = sann, välgrundad trosföreställning Platon i Theaitetos Klassisk definition på kunskap

19 Begreppet sanning ingår i begreppet kunskap. korrespondensteorin En sats är sann om den motsvarar verkligheten/ fakta. koherensteorin En sats är sann om den hänger ihop med andra satser. pragmatismen En sats är sann om dess praktiska följder är nyttiga. Vad är sanning?

20 Begreppet välgrundad ingår i begreppet kunskap. Vad som gör en övertygelse, en (slut)sats eller en teori välgrundad är en epistemologisk (kunskapsteoretisk) och metodologisk fråga. Vad betyder välgrundad?

21 Metodologi Med ”metodologi” kan man mena metod, metodik eller metodologi (metodlära).

22 metod metodik metodologi vetenskapsfilosofi kunskapsteori (epistemologi) ontologi (metafysik) - Vad är verkligt?

23 Allmänna krav på vetenskaplighet offentlig prövbarhet objektivitet värdefrihet frihet från auktoritetsbundenhet systematiskt tillvägagående falsifierbarhet


Ladda ner ppt "Vetenskapsfilosofi. Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu “kritisk vetenskaplig läskunnighet” 2 – 3 sp."

Liknande presentationer


Google-annonser