Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk 2008-2010 Ungdomsdialog 4 februari 2010 DAGENS MENY Info från Porsgrunn Projektet hittills Inspiration IT verktyg Våra tankar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk 2008-2010 Ungdomsdialog 4 februari 2010 DAGENS MENY Info från Porsgrunn Projektet hittills Inspiration IT verktyg Våra tankar."— Presentationens avskrift:

1 Nätverk 2008-2010 Ungdomsdialog 4 februari 2010 DAGENS MENY Info från Porsgrunn Projektet hittills Inspiration IT verktyg Våra tankar

2 Målsättning och syfte KS Beslut 2008-10-09 Utveckla kommunens system och metoder för ungdomars delaktighet och inflytande. Utveckla former där dialogen och resultatet från dessa på ett systematiskt sätt, ingår som en naturlig del i styr- och beslutsprocesser.

3 Varför ungdomsdialog Vi vill bli fler Ungdomsdialog och inflytande är folkhälsa, Tillväxtfaktorn, befolkning Öka attraktionskraften av ovanåkers kommun Dialog och inflytande är folkhälsa Tillväxt Vi vill bli fler! Befolkningsutmaning Öka attraktionskraften

4 Steg i projektet 1.Ta reda på hur ungdomarna vill kommunicera 2. Kommunicera med ungdomarna, pröva olika sätt. 3. Hur får vi in synpunkterna kontinuerligt i systemet? 4. Ungdomsdialog efter projektet…

5 HUR vill ungdomarna kommunicera med beslutsfattarna?

6 Aktiviteter Webbenkät Info affischer på skolan Åk 7-9 + Voxgym 39 respondenter Träff med elevråden Personliga inbjudningar Åk 7-9 + Voxgym 38 deltagare Elevråd- och ungdomsrådutbildning Inbjudan genom rektorerna Åk 7-9 5 deltagare

7 Summering av enkät Majoriteten vet inte vart de vänder sig om de vill påverka. Därefter vänder sig ungdomarna till elevrådet. Majoriteten av svarsrespondenterna upplever att de har små eller inga möjligheter framföra sin åsikt till beslutsfattarna i kommunen. Majoriteten vill * inte vara med och påverka i kommunen MEN man anser att det är viktigt att diskutera samhällsfrågor med ungdomar. Orsaker till att de inte vill påverka: Vet inte hur. Har inte tid. Inte tillräckligt intresserad. Tror inte att det spelar någon roll.

8 Summering av fokusgrupperna Samlade kommentarer Roligt att bli inbjuden Vill vara med och diskutera Vet inte vilka som är kommunens politiker eller vart man vänder sig HUR ska vi ha dialog? Träffar med politikerna Träffar med andra ungdomar från elevråden i kommunen Forum eller chatt

9

10 Inspiration dialogarbete

11 Kort från andra kommuner Skellefteå kommun Ungdomsfullmäktige, mkt framgångsrikt ungdomsarbete Mora Demokratidag Nära relation ungdomsordförande och kommunalråd Lewisham, England Junior Mayor (borgmästare), val och röstning, ökat antal valdeltagande

12 Tips från coachen Det vi fått med oss på resan hittills från SKL träffar I medborgardialog är det viktigt med….. Tydliga spelregler – vad är det som gäller Vara tydlig med vad det är vi bjuder in till! Tillit åt båda hållen - tilltro till ungdomarna/gott rykte Måste vara meningsfullt Tidig dialog Formella och oformella mötesplatser Synliggöra det som ska diskuteras dialog och inflytande bottnar i information. Feedback, vad hände? Det krävs fokus, resurser på medborgardialog Systemen behöver omformas och anpassas regelbundet

13

14 IT verktyg för ökad dialog

15 Nya arenor nya möjligheter nya krav

16 Bild och ljud Youtube mm Mer bilder Mindre text Rörliga bilder Förmedla känsla Nyhetsbrev i filmklipp Rörliga bilder i pdf fil

17

18 Trygghetsvandring, Fysisk planering

19 Medborgarpanel Eskilstuna kommun Medborgarpanel för att förnya formerna för demokrati och delaktighet. Syftet är att få fler medborgare engagerade i lokala frågor. Mål att nå ca 200 deltagare Informationsblad Enkätfrågor via webb och epost

20 E-petitioner Malmö Lämna förslag och synpunkter Synliggör åsikter Alla som vill diskutera, komma med förslag eller följa debatten. Stödja andras initiativ och visa att det finns fler som tycker likadant i en särskild fråga.

21 Det här ska göras 2010 Projekt Ungdomsdialog

22 Ungdomsdialog 2010 LUPP 2010 Enkätundersökning, regionalt samarbete Test av aktivitet Genomföra och utvärdera några av de aktiviteter som ungdomarna föreslagit och det SKL träffarna inspirerat till. Träff med politiker och ungdomar. Elevråden har efterfrågat kontant med politikerna som de träffade på fokusgrupp

23 .. forts Ungdomsdialog 2010 Regional konferens 26 maj - Region Gävleborg Styrgrupps inspirationsdag 25 mars - SKL Regionala nätverket - Ungas inflytande

24 Jan-feb Ungdomsfonden startar Nätverksträffar LUPP-arbetet planeras med kommunerna Kartläggning genusstrukturer Mars-april Elevråds-utb. LUPP-konferens/fortbildning Ungdomsgrupp internationellt Maj-juni Regional ungdomskonferens LUPP-förankring Träff/temadag EU-samordnare Ungas inflytande – Verksamhet 2010 Sept-okt Arrangörsutbildning Elevrådsutbildning LUPP – genomförande Temadagar: Genus Förslag till arbete 2011-2013 Nov–dec LUPP: Analys, rapport till politik, återrapportering ungdomar Mässa ungdomsfonden Utbyte/internationellt möte ungdomsgruppen Utvärdering 2010 Källa: Region Gävleborg

25 Diskussionsförslag på ungdomsdialogarbete utifrån uppdrag och mål Ungdomsdialogarbete 2011 och framåt

26 Våra tankar Fysiska träffar är oslagbart i dialogsammanhang och utgör därmed grunden i dialogarbetet. Vi använder elevråden som ingång i dialogarbetet! Investering, resursbehov Vilka IT verktyg och dialogaktiviter ska vi använda?

27 Återkommande aktiviteter = systematiskt Medborgarpanel Webbenkät 2 gånger per år Lokalvärldsbevakning Matprat Starta varje höst inför kommande dialogarbete med matpratmöte Årliga träffar politiker och ungdomar 2 gånger per år Olika upplägg/metod och plats Tema, vision, specifik fråga.

28 En dörr in (och ut) Upplägg och funktion En tjänst (vuxen), en tjänst för en ungdom under ett år Uppgifter: Ansvar och fokus, experter på dialogarbete Stöd för förvaltningar och nämnder Utför uppdrag från förvaltningar och nämnder Ansvarig för och utförare av återkommande aktiviteter Genomförare av LUPP, ungdomsstyrelsen enkät Förmedla information, feedback

29 Efter projektets slut, 2011 framåt Hur går vi vidare? Hur arbetar vi 2011 och framåt med ungdomsdialog?

30 Frågor? Tips och idéer? Inkomna synpunkter 2010-02-04 Kopplingen politisk organisation 2011 Utbilda elevråden och fånga upp övriga genom fritidsledarna Hur når vi ungdomar i åldern unga vuxna (efter gymnasiet) forum för dem Vilka frågor vill politiker ha reda på - in i processen, koppling till budgeten? Ungdomsråd lägg till som aktivitet (lösning på hur det ska se ut)

31 Information om projektet Ungdomsdialog 4 februari 2010 Pontus Simonsson Micke Johnsson Björn Ingesson Sofia Wetterholm Lisa Johansson Sara Lundman Johanna Carlsson


Ladda ner ppt "Nätverk 2008-2010 Ungdomsdialog 4 februari 2010 DAGENS MENY Info från Porsgrunn Projektet hittills Inspiration IT verktyg Våra tankar."

Liknande presentationer


Google-annonser