Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättningen för personlig assistans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättningen för personlig assistans"— Presentationens avskrift:

1 Ersättningen för personlig assistans
Assistansersättningsutredningen Kommunernas roll som utförare Personlig assistans enligt LSS Kostnadsutveckling Budgetdagarna Peter Sjöquist

2 Personlig assistans En insats med två huvudmän
Personlig assistans enligt SFB FK ansvarar gränsen minst 20 tim/vecka i grundläggande behov Kommunerna medfinansierar första 20 tim/vecka Staten fastställer en schablonersättning Personlig assistans enligt LSS Kommunerna ansvarar gränsen max 20 tim/vecka i grundläggande behov ingen gräns för totalt antal timmar Kommunerna finansierar insatsen

3 Assistansersättningsutredningen gäller personlig assistans enl SFB
Direktiv: Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är anpassad till kostnaden Föreslå hur ersättningen kan utformas Konsekvenserna av att merkostnader för sjuklön omfattas av assistansersättningen Ska ersättning kunna lämnas till brukaren för arbetsledning av egna assistenter

4 Assistansersättningsutredningen gäller personlig assistans enl SFB
Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är anpassad till kostnaden för olika kategorier av utförare Konstruktionen: Schablonersättning kvar Stora skillnader i andel OB tid. Differentiering utifrån andel assistanstid på OB tid, två nivåer. Tre olika förslag på nivåer Förhöjd ersättning kvar (max 12 %)

5 Assistansersättningsutredningen
Beskriva för och nackdelar med nuvarande konstruktion av timersättningen och bedöma om nivån på ersättningen är anpassad till kostnaden för olika kategorier av utförare Ersättningsnivån: Bedömning 20 kr/tim för hög 2013 (ca 7 %) Orsaker: Arbetstidsmått för heltid, skillnad privata och kommunala avtal. För höga uppräkningar i förhållande till faktiska löneökningar under vissa perioder

6 Assistansersättningsutredningen gäller personlig assistans enl SFB
Ersättningsnivån: Olika drivkrafter för utförarkategorierna Basansvaret för utförandet Olika villkor för anställda Hur uppnår man konkurrensneutralitet

7 Assistansersättningsutredningen

8 Assistansersättningsutredningen
Varför är kommunerna så mycket dyrare än andra utförare ? Basansvaret för utförande –Kommunerna kan inte tacka nej till någon brukare Bättre avtal för anställda (centralt och lokalt) Arbetstid 37 tim/vecka mot 40 tim/vecka för privata Jouravtal Hälften jourersättning hälften lön i kommuner endast jourersättning i företag Timkostnadskalkylen bygger på grundlön per timme 3 tim skillnad i arbetstid per vecka sänker timkostnaden med 5 %

9 Assistansersättningsutredningen
Varför är kommunerna så mycket dyrare forts ? Vad styr lönesättning månads- eller timlön Hur ser kopplingen mellan arbetstid och brukartid ut, olika för privata företag, kooperativ och kommuner ? Högre bemanning av arbetsmiljöskäl

10 Assistansersättningsutredningen
Varför är kommunerna så mycket dyrare forts ? Drivkraften att klara verksamheten på schablonersättningen? Kommuner: Assistans kommer från hemtjänst och styrs på liknande sätt, ingen uppföljning per brukare ? Företag: Utgår från ersättningen och önskvärd marginal lönekostnaden ses som rörlig Högre ambitioner gällande heltid och fast anställda (politisk påverkan) hos kommuner och kooperativ

11 Assistansersättningsutredningen
Övriga frågor: Sjukersättningen bör inordnas i schablonen små företag problemet – samma problem för hela arbetsmarknaden, ökad schablon med 2,66 kr/tim Relationen mellan brukaren och utföraren krav på skriftliga avtal, miniminivå för innehållet En brukare ska inte kunna anställas som arbetsledare för egna assistenter

12 Personlig assistans enl SFB
Antal brukare per anordnarkategori Trots högre kostnader förlorar kommunerna marknadsandelar Är möjligheten att skattefinansiera (via kommunen) en hämsko på utvecklingen

13 Personlig assistans enl LSS
Kundval obligatoriskt Kommunen bestämmer ersättningsnivån, skälig ersättning Många använder statliga schablonen Flera kommuner har sänkt ersättningen senaste åren lägsta 208 kr/tim, olika typer på differentiering finns

14 Personlig assistans enl LSS
Viktigt med transparens samma insats som FK beviljar Antalet har ökat sedan en dom 2009 om grundläggande behov, men ingen dramatisk ökning (16 % på 3 år) Ökat timantal medel 36 tim/vecka

15 Personlig assistans Hur agerar kommunerna?
Upphandling av basansvar enligt LOU eller LOV, sänker kostnaden Motverkande effekt i LSS-utjämningen Pressar kostnaderna? Lokala avtal svåra att ändra Individuell redovisning en metod för bättre kontroll- koppling till basansvaret

16 LSS 20 år hur ser utvecklingen ut


Ladda ner ppt "Ersättningen för personlig assistans"

Liknande presentationer


Google-annonser