Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan man vinna? Hälsoekonomi med samverkansperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan man vinna? Hälsoekonomi med samverkansperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Vad kan man vinna? Hälsoekonomi med samverkansperspektiv
Med samlade krafter för en lättare framtid! 6 oktober, 2008 Vad kan man vinna? Hälsoekonomi med samverkansperspektiv Pia Johansson Enheten för hälsoekonomi Centrum för folkhälsa

2 Vad vill ni veta? Vilka insatser bör ni satsa på?
Vad kan ni vinna på att genomföra dessa insatser? Tyvärr, vet inte.

3 Vad jag kan berätta 1 Kostnader för övervikt och fetma bland vuxna år 2003: för hälso- och sjukvården: 3 miljarder kr (ca 2%) i förlorad produktion: 12 miljarder Kommunernas andel av totala samhällskostnaderna: Diabetes: ca 10% Stroke: ca 45% Danmark: Fysiskt inaktiv 30-åring som blir medelaktiv: 3-4 fler levnadsår kr minskade hälso- och sjukvårdskostnader Källor: Landstingsförbundet och IHE (Institutet för hälsoekonomi). Kostnadsutveckling i svensk sjukvård relaterad till övervikt och fetma –några scenarier, 2005. IHE. Indirekta kostnader till följd av sjukdomar relaterade till övervikt och fetma, 2005. SBU. Fetma –problem och åtgärder, 2002. Enheten för hälsoekonomi, SLL. Diabetes i Stockholms län. Kostnader för sjuklighet, 2008. IHE (Ghatnekar mfl). Costs of stroke in Sweden. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2004. Sörensen m fl. Modellering af potentielle sundhedsökonomiske konsekvenser ved öget fysisk aktivitet..., 2005.

4 Vad jag kan berätta 2 Svenska sammanfattningar av studier:
Insatser i skolan minskar fetma och övervikt minst ett år senare, och ökar mängden fysisk aktivitet. Men, ofta paket av insatser, så man vet inte vilken del som är bra. Inga svenska studier. Inga studier på långsiktiga förändringar i samhället. Danmark: 8-10-åringar och 6 år senare: De som cyklar till skolan har bättre kondition Källor: SBU. Förebyggande åtgärder mot fetma, 2004. SBU. Metoder för att främja fysisk aktivitet, 2007. Statens folkhälsoinstitut (Bremberg). Cooper m fl. Longitudinal associations of cycling to school with adolescent fitness. Preventive Medicine, 2008.

5 Vad jag kan berätta 3 En ekonomisk utvärdering av skolbaserat arbete för att förebygga övervikt, från USA: 2 % av 14-åriga flickor undviker övervikt; kostnadseffektivt En skattning av hälsovinster från 13 olika insatser för barn och ungdomar, från Australien: Minskad TV reklam om snask och Operation ger flest DALYs Gående skolbuss och Minskat bilåkande till skolan ger minst DALYs Källor: Wang m fl. Economic analysis of a school-based obesity prevention program. Obesity Research, 2003. Dalziel m fl. Uncertainty in the economic analysis... Obesity, 2006. Haby m fl. A new approach to assessing the health benefit from obesity interventions in children and adolescents.... International Journal of Obesity, 2006.

6 Vad jag kan berätta 4 10-åringar i Stockholm år 1999: 20 % överviktiga
3-4 % feta år 2003 ingen ökning (kanske minskning) Högstadieelever i Stockholm: Feta tonåringar har lägre självkänsla än överviktiga Överviktiga tonåringar har lägre självkänsla än normalviktiga Källor: Centrum för folkhälsa, SLL m fl (Sundblom m fl). Childhood overweight and obesity prevalences levelling off in Stockholm... International Journal of Obesity, 2008. Samhällsmedicin, SLL och Statens Folkhälsoinstitut. Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar (COMPASS), 2004.

7 Mina slutsatser Både kommuner och landsting undviker kostnader om övervikt och fetma bland vuxna minskar. Insatser för barn kan fungera, men för lite studerat. Dessa kan vara kostnadseffektiva, men påverkar kostnader först på mycket lång sikt. På kort sikt påverkas barns och ungdomars livskvalitet. Saknas kunskap! Överväg uppföljningar av ert arbete


Ladda ner ppt "Vad kan man vinna? Hälsoekonomi med samverkansperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser