Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biogena aminer Ulf Bengtsson Maj 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biogena aminer Ulf Bengtsson Maj 2009."— Presentationens avskrift:

1 Biogena aminer Ulf Bengtsson Maj 2009

2 Physiological Functions of histamine
Histamine is a biologically very active substance, its effects are triggered via 4 different receptors H1 colon, smooth muscles, endothelial and T-cells H2 intestinal wall, smooth muscles, endothelial cells H3 CNS H4 small intestine, mast cells Effects of histamine Stimulation of gastric juice Immunomodulation Actions as a neurotransmitter rhythm of sleep / awakeness; control of appetite capability of learning and memory; emotions Ulf Bengtsson Maj 2009

3 Ulf Bengtsson Maj 2009

4 Study – Conclusio A single oral dose of 75mg of pure histamine can provoke immediate or delayed symptoms in at least 50% of healthy volunteers. The observed symptoms resemble those encountered in histamine intolerance. Therefore, it is concluded that histamine is the causative agent in histamine intolerance. Threshold levels for histamine in natural food currently considered as non-toxic ( mg/kg, Diel E et al. Inflamm Res 1997;46:S87-8.) may be too high. However, one has to keep in mind that the conditions of this experimental setting are not physiological, because other components of real food may modify histamine action. Serological data suggest a direct histamine action through gut histamine receptors, possibly without mucosal resorbtion and haematogenic distribution being involved. Ulf Bengtsson Maj 2009

5 Histaminförgiftning Ulf Bengtsson Maj 2009

6 Förtäring av tonfisk kan ge histaminförgiftning
LÄKARTIDNINGEN Viktigt att inte förväxla med fiskallergi Förtäring av tonfisk kan ge histaminförgiftning BO SVENUNGSSON, docent, överläkare BIRGITTA DE JONG, med dr, epidemiolog; båda Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting, Stockholm MARGARETA EDLUND, miljöinspektör, Miljöförvaltningen, Stockholm Ulf Bengtsson Maj 2009

7 Under våren 2007 rapporterades i Stockholm tre utbrott av histaminförgiftning efter förtäring av tonfisk, omfattande ett 20-tal kända fall. Misstänkta utbrott bör telefonanmälas till kommunens miljöförvaltning och Smittskyddsläkaren. Rester av den förtärda fisken bör om möjligt tillvaratas för analys av histamin. Ulf Bengtsson Maj 2009

8 Sammanfattat Histaminförgiftning kan uppträda efter förtäring av fiskprodukter, framför allt från tonfisk och makrill. Om fisken förvaras i för hög temperatur kan bakterier omvandla histidin till histamin, vilket orsakar förgiftningen. Inkubationstiden är några minuter till ett par timmar. Symtomen är rodnad och värmekänsla i huden, huvudvärk, hjärtklappning och ibland andnings- besvär. Ulf Bengtsson Maj 2009

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriet
                                                                                                                Farlige smørfisk 2. juli 2002 Syv gæster i kantinen hos Ledernes Hovedorganisation er blevet dårlige med symptomer på histaminforgiftning efter indtagelse af smørfisk. Smørfisken kaldes Escolar og er af arten Lepidocybium flavobrunneum. Den er solgt i frossen. Symptomerne på histaminforgiftning er en brændende fornemmelse i mund og svælg. Der kan forekomme blærer på læber og tunge og rødmen i ansigtet. Der kan endvidere forekomme hovedpine, kvalme, opkastning og mavesmerter. Ulf Bengtsson Maj 2009

10 Tonfisk- flush, erytem Kvinnlig läkare född –45. Tidigare helt frisk. 24/9-98 restaurangbesök. Åt en tonfisksallad. Under måltiden plötsligt röd på halsen, armarna, svimningskänsla, tryck över bröstet, diffus oro,ingen andnings- påverkan. Fick adrenalin på VC. Förbättrades men efter 15 min åter tryck över bröstet, pirrningar i kroppen. Mer adrenalin och även kortison. Ambulans till Akutintaget SS. I status noterades rodnad över bröstet, överarmar, hals. Diffusa pirrningar i läpparna. Bltr och puls u.a.Förbättrades utan ytterligare behandling. Pricktest: inhalations- och födoämnespanelen negativ. RAST tonfisk neg. Diagnos: Fiskförgiftning orsakad av scombroid? T61.1 Ulf Bengtsson Maj 2009

11 Histamine-Intolerance (HIT)
In Austria, Prof. Dr. Reinhart Jarisch and his team did profound research in the field the first non-scientific book titeled “Histamin-Intoleranz” was published in Thieme-Verlag. In October 2004 the second edition of the book was launched, containing a chapter of state of the art diagnostic. Furthermore interesting aspects of histamine and motion sickness are discussed. Ulf Bengtsson Maj 2009

12 Histamine and histamine intolerance.
Maintz L, Novak N. Am J Clin Nutr May;85(5): Review Ulf Bengtsson Maj 2009

13 Organs Involved diarrhea vomiting Headache Dizziness Congestion
Nose Brain Heart Lung Tachycardia Arrhythmia Hypotension Broncho-constriktion Asthma Pruritus Flush Urticaria Skin Stomach Colon diarrhea vomiting Ulf Bengtsson Maj 2009

14 Symtom vid ökad känslighet mot histamin
Hud: flush, klåda,svullnader Mag-tarm: diarré, kolik, kräkning Luftvägar: nysningar, andnöd Hjärta-kärl: takycardi, hypotension, arytmi, chock CNS: huvudvärk, migrän Ulf Bengtsson Maj 2009

15 Biogena aminer i livsmedel
Lagrade produkter (kött, fisk, mjölk) kan innehålla höga nivåer av biogena aminer (histamin, tyramin, tryptamin, serotonin fenyletylamin) Vin förstärker symtomen pga 1. dess amininnehåll 2. att alkohol hämmar hastigheten av histaminnedbrytningen 3. att alkohol ökar tarmpermeabiliteten Ulf Bengtsson Maj 2009

16 Ulf Bengtsson Maj 2009

17 Histamine in red wine Ulf Bengtsson Maj 2009

18 Histamine in white wine
Ulf Bengtsson Maj 2009

19 Other beverages Ulf Bengtsson Maj 2009

20 Allmänt om ökad känslighet mot biogena aminer
Bygger f.a. på klinisk erfarenhet Ses oftast bland pat som anger intermittent ökad känslighet (jag tål ibland, jag tål inte ibland) Typfall: Pat som äter pizza med ”allt på”, el tonfiskpizza, i kombination med rödvin Pat med negativa IgE-tester kan alltså få allergiliknande symtom p.g.a. ökad känslighet mot biogena aminer (ex histamin, tyramin) Ulf Bengtsson Maj 2009

21 Allmänt om ökad känslighet mot biogena aminer
Vissa livsmedel innehåller mycket biogena aminer Andra livsmedel innehåller födoämnen som har en histaminfrisättande effekt utan att IgE är involverat. Kallas ibland i litteraturen ”pseudoallergi” el histaminintolerans (HIT) Svagt vetenskapligt underlag! Ulf Bengtsson Maj 2009

22 Möjliga orsaker till ökad känslighet mot biogena aminer
Hög koncentration av histamin i föda Kombinerad effekt av histamin och andra aminer (ex. tyramin, serotonin) Brist på enzym (DAO=diaminoxidas) som bryter ned histamin.Finns f.a. i tunntarmen (ileum). DAO blockeras temporärt av bl.a. alkohol, gastroenterit, vissa mediciner. Ulf Bengtsson Maj 2009

23 DAO (diaminoxidas)-brist som orsak till histaminintolerans
Ulf Bengtsson Maj 2009

24 DAO (diaminoxidas) i serum
Låga värden < 40 HDU/ml ”Medellåga” värden 40-80 Normala värden > 80 HDU/ml Ulf Bengtsson Maj 2009

25 Ulf Bengtsson Maj 2009

26 Recurrent urticaria and reduced diamine oxidase activity Lessof MH et al. Clin Exp Allergy Jul;20(4):373-6 ”Those with abdominal symptoms had abnormally low mucosal DAO activity and the subject who was most severely affected had proven episodes of small bowel oedema.” Ulf Bengtsson Maj 2009

27 ”Evidence for reduced histamine degradation capacity in a subgroup of patients with atopic eczema”
Maintz L et al. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: Histaminfri diet leder till symtomförbättring hos patienter med anamnes på histaminintolerans och samtidigt låg diaminoxidasaktivitet. Ulf Bengtsson Maj 2009

28 DAO - Inhibition by Drugs
Patients treated with one of the following drugs should avoid food with high histamine contents, as adverse reactions due to decreased histamine metabolism may occur. . TOP 10 of common drugs blocking DAO activity Acetylcystein e.g. Aeromuc, Pulmovent Ambroxol e.g. Ambrobene, Ambroxol, Broxol, Mucosolvan, Mucospas Aminophyllin e.g. Euphyllin, Mundiphyllin, Myocardon Amitriptylin e.g. Saroten, Tryptizol, Limbritol Chloroquin e.g. Resochin Clavulansäure e.g. Augmentin Isoniazid e.g. Myambutol+INH, Rifoldin+INH, Rimactan+INH Metamizol e.g. Buscopan comp., Inalgon, Novalgin Metoclopramid e.g. Ceolat comp., Paspertase, Paspertin Propafenon e.g. Rhythmocor, Rytmonorma Verapamil e.g. Isoptin Ulf Bengtsson Maj 2009

29 Fall - allergiliknande anfall p.g.a. DAO-brist (?)
Kvinna född Björk- och gräspollenallergisk. Efter graviditet 1999 attacker av illamående, huvudvärk, kräkningar, diarré och flush i ansiktet ca 5 dgr per månad . Värre i samband med mens och ägglossning. Utredning gyn och endokrinologi u.a. Upprepade DAO-analyser har visat mycket låga värden (2-12 HDU/ml). Svarar pos på Betapred. Symtomfri vid regelbunden användning av Camucin (DAO). Recidiverar vid utsättning. Ulf Bengtsson Maj 2009

30 Man född 1985. Iranskt ursprung. Studerar till polis.
Sedan 9 år IBS-liknande besvär f.a. smärta, gaser, uppkördhet, diarréer. Uttalad trötthet. Magbesvären förvärras av mat f.a. baljväxter, ceralier, frukt. Mycket ensidig diet. Ileokoloskopi visar eosinofila infiltrat. Total-eos u.a., ECP 60, SPT standard+ föda neg, ImmunoCAP mix föda neg. Mycket lågt DAO (<2HDU/ml), god effekt av Camucin Ulf Bengtsson Maj 2009

31 Diaminoxidas (DAO) och gastrointestinal födoämnesallergi
Katabolismen av histamin i mag-tarmkanalen kan påverka det allergiska svaret. Vid gastrointestinal födoämnesallergi påvisas minskad nivå av det histaminnedbrytande enzymet diaminoxidas (DAO) i tarmslemhinnan. Ökad halt av histamin i tarmslemhinna kan bero på mastcellsdegranulation men även minskad histaminkatabolism Ulf Bengtsson Maj 2009

32 Förutom elimination av det utlösande födoämnesallergenet.
bör man vid behandling av gastrointestinal födoämnesallergi kanske även beakta patientens intag av: 1. histamininnehållande födoämnen (ex. tonfisk, aromatisk ost såsom Cheddarost, surkål, rödvin) 2. histaminfrisättande födoämnen (jordgubbar, skaldjur, tomater) 3. DAO-inhiberande substanser ex. alkohol, vissa antibiotika, metoklopramid ( Primperan), muskelavslappande medel såsom pankuron (Pavulon). Ulf Bengtsson Maj 2009

33 Framtid: Induktion av DAO är kanske en möjlighet att påverka det allergiska svaret i tarmslemhinnan Raithel M et al. The involvment of the histamine degradation pathway by diamine oxidase in manifest gastrointestinal allergies. Inflammation Res 1999; 48: suppl 1: S75-6 Sattler J et al. Food-induced histaminosis as an epidemiological problem: plasma histamine elevation and haemodynamic alterations after oral histamine administration and blockade of diamine oxidase (DAO). Agents Actions 1988; 23: Lessof MH et al. Recurrent urticaria and reduced diamine oxidase activity. Clin Exp Allergy 1990; 20: Ulf Bengtsson Maj 2009

34 Behandling Reducera histamin i födan Reducera ev andra biogena aminer
Reducera histaminfrisättande födoämnen och mediciner Ev. H1-blockare (antihistaminer) Ev tillägg av H2-blockare Kanske tillförsel av kapslar som innehåller DAO. Dubbelblindstudie pågår i Österrike. Saluförs i Sverige under namnet Camusin i hälsokostaffärer sedan våren 2007. Ulf Bengtsson Maj 2009

35 Mot överkänslighet mot viss mat eller dryck
Mot överkänslighet mot viss mat eller dryck. Naturligt preparat som kan avhjälpa histamin intolerans Vitaminvaruhuset.se                                                                                            Artikelnummer: 5111 Lagerstatus: Omgående leverans Tillverkare: Sciotec GmbH, Österrike 181,00 kr Tillverkare: Sciotec GmbH, Österrike 181,00 kr Ulf Bengtsson Maj 2009

36 Mer på svenska: Förrädisk föda, upplaga 2, AstraZeneca, Sverige: ”Biogena aminer i livsmedel sid ” Ulf Bengtsson Maj 2009


Ladda ner ppt "Biogena aminer Ulf Bengtsson Maj 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser