Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Staffan BoströmInternredovisning 722G761 Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING VÄLKOMMEN! Vad vi ska uppnå! Kursens uppläggning och genomförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Staffan BoströmInternredovisning 722G761 Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING VÄLKOMMEN! Vad vi ska uppnå! Kursens uppläggning och genomförande."— Presentationens avskrift:

1 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G761 Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING VÄLKOMMEN! Vad vi ska uppnå! Kursens uppläggning och genomförande

2 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G762 Att Du som affärsjurist ska kunna använda företagets redovisning för att ”ligga steget ” före” i den ”interna”, alltid lika aktuella dialogen, om den ekonomiska styrningen av ”Ditt” företag; ; tanken är att redovisningen av företagets Kostnader och Intäkter Utbetalningar och Inbetalningar kan ge Dig detta försprång! ( men då måste Du också kunna några olika begrepp och metoder) Det handlar bara om Dig…

3 Per Staffan Boström, PSBInternredovisning 722G763...och verkligheten Per Staffan Boström Civilekonom 1976 (ORU) Forskarutbildning 2004-2005 (ORU, HGU, LiU) Industridoktorand LiU (ABB) SAAB Personbilar, BC + MM RESCO AB, GKAM (ABB) ABB AB, Ledningskonsult

4 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G764 Vad behöver Du veta om Ditt företag? Vad är det för företag? Vad använder man för information för att styra företaget; vilken styrmodell? ”Ex ante” eller ”Ex post” Vad är mest intressant; resultat eller likviditet? Vem är den ”legitime ekonomen”?

5 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G765 Vad är det för företag? Tjänsteföretag? Handelsföretag? Tillverkande? Annan form? Stort, litet? Organisationstanke?

6 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G766 In: K/I Ut: SvK/TB Produkt, funktion Metod: KI-analys In: Internränta Ut: R, ROI Metod: För/efterkalkyl Projekt/investering Effektivitet Metod: Kund/lev- bidrag Metod: BSC/IC In: Intangibles, tyst kunskap/flöde Ut: Q%’ Metod: RT+ Produktivitet Metod: Distrib. Q/Brist Metod: EVITA Metod: ABC Metod: EVA (ELUX) Kompetens- kostnad UT: RT %, Ratio Metod: ROR In: PK, KK Ut: Effektivitet Metod: SIMPLER In: Nuvärde Ut: Livslängd Metod: LCA/LCV Grad av förändring och Nytta (= värdet för resp. målgrupp) Enkelhet/relevans för resp org.-nivå (Marginell intern (Kundnytta, (”Bred” förändring (Förändrade förändring) nytta för Partner)internt) spel/tumregler) Vilken styrmodeller?

7 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G767 Före eller efter? Definition of Ex Ante: Latin for "beforehand". In models where there is uncertainty that is resolved during the course of events, the ex antes values (e.g. of expected gain) are those that are calculated in advance of the resolution of uncertainty. (Econterms) (Econterms) = ekonomisk PLANERING och BUDGET, förkalkyl Definition of Ex Post: Latin for "after the fact". In models where there is uncertainty that is resolved during the course of events, the ex post values (e.g. of expected gain) are those that are calculated after the uncertainty has been resolved. (Econterms) (Econterms) = ekonomisk REDOVISNING och UPPFÖLJNING, efterkalkyl

8 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G768 Vem är den ”legitime ekonomen”? Diskuteras

9 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G769 Den komplexa organisationens ”språk” används för samma mål men utifrån olika intresse! VD Marknadschef Redovisningschef Försäljningschef FOU chef Produktionschef Business controller Forskare Servicechef Jurist

10 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G7610 UPPLÄGGNING och GENOMFÖRANDE

11 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G7611 Begrepp och nivå i företaget Föreläsning 1 (7/3) (Litteratur till idag: Kap 1-3) Ekonomistyrning genom planering och budget Totalanalyser, företagets resultat och likviditet Ekonomisk och finansiell planering Budget som styrmedel Övning; Begrepp och Totalanalys Utdelning uppgifter till 8/3 (a)(b) (Ö1.1 – 1.6)

12 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G7612 VIKTIGT! Resultatpåverkan eller likviditetspåverkan! Resultaträkningen/kalkylering i olika företag ”Självkostnader” – varför och hur? Periodkalkyl – när och hur? Påläggskalkyl – när och hur? Orderkalkyl – när och hur? Kapitel 5 – 8 Balansräkningen/”Investeringskalkylering” – BETALNINGSFLÖDE! Kapitel 11 - 12

13 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G7613 Kalkylering Föreläsning 2 + 3 (9/3+ 10/3) (Litteratur : Kapitel 5-8, 11 och 12) Ekonomistyrning genom Produktkalkyl Investeringskalkyl Övning; Period-, Pålägg- och Orderkalkyler samt Investeringskalkyl Utdelning övningsuppgifter till 14/3 (a) och 15/3 (b). (Ö 2:1 – 2:5 samt Ö 3:1 och 3:2)

14 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G7614 ”Activity Based Costing” Föreläsning 4 (14/3) (Litteratur till idag: Kapitel 9) ABC-kalkylering Övning; ABC kalkyl Utdelning uppgifter till 15/3 (a,b) (Ö 4:1)

15 Per Staffan BoströmInternredovisning 722G7615 Lönsamhetsbedömning Föreläsning 5 och 6 (21/3 samt 29/3) (Litteratur till den 21/3: Kapitel 4) Vad är lönsamhet? Vad bidrar till lönsamhet? Hur gör man om det ändå gått snett? Kalkyler för särskilda beslut som påverkar lönsamheten Övning; Ledig kapacitet, trång sektion, produktval, nedläggning Utdelning uppgifter till 22/3 (a ) samt 30/3 (b) (Ö: 5:1 samt 5:8)


Ladda ner ppt "Per Staffan BoströmInternredovisning 722G761 Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING VÄLKOMMEN! Vad vi ska uppnå! Kursens uppläggning och genomförande."

Liknande presentationer


Google-annonser