Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personprocessen Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende egna problem och önskemål, meddelanden Hälsoprocess förädlingsobjekt: personens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personprocessen Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende egna problem och önskemål, meddelanden Hälsoprocess förädlingsobjekt: personens."— Presentationens avskrift:

1 Personprocessen Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende egna problem och önskemål, meddelanden Hälsoprocess förädlingsobjekt: personens eget tillstånd/problem Styrprocess förädlingsobjekt: egen taktik med innehåll avseende planering, beslut och utvärdering

2 Upplevt hälsoproblem ingen åtgärd Styrprocess – egen taktik Kommunikationsprocess - information effekt av hälso- problem uppleva hälsoproblem acceptera upplevt hälso- problem accepterad problem- effekt besluta om åtgärd beslut att ej vidta åtgärder

3 Hälsoprocess – det egna tillståndet Kommunikationsprocess - information uppfatta tillstånd uppfattat tillstånd Upplevt hälsoproblem beslut om åtgärd effekt av hälso- problem uppleva hälsoproblem upplevt hälso- problem besluta om åtgärd beslut att vidta åtgärder Styrprocess – egen taktik

4 Matchning mot eget vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot eget vårdutbud tillstånd med vårdbehov besluta att framställa vårdbegäran beslut om vårdbegäran framställa vårdbegäran Kommunikationsprocess - information upplevt hälso- problem beslut att vidta åtgärder uppfattat tillstånd Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

5 Matchning mot eget vårdutbud egna åtgärder kan vidtas matcha mot eget vårdutbud tillstånd som man kan behandla själv besluta att vidta egna åtgärder egenvård- beslut Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd beslut att vidta åtgärder upplevt hälso- problem Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

6 Problemkomplex, mål för egenvård formulera mål för egenvård mål för egenvård Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga resurser hälsoproblem upplevt hälso- problem egenvård- beslut Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

7 Egen behandling genomföra egenvård Kommunikationsprocess- information behandlat tillstånd beslut att vidta åtgärd hälso- problem mål för egenvård besluta om vidtagande av egen åtgärd resurslista Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

8 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Kommunikationsprocess - information uppfattat tillstånd i relation till mål för egenvård kontrollera kvalitet behandlat tillstånd beslut att vidta åtgärd uppdatera mål för egenvård resurslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

9 Slut på processen målet nått avslut av egenvård Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att inte vidta ytterligare åtgärder resurslista konstatera att re- surserna räckt för att lösa problemet bedöma att målet för egenvården nåtts uppfattat tillstånd upplevd hälsa mål för egenvård Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

10 Slut på processen målet ej nått egenvårds- beslut Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vidta egna åtgärder vårdin- formation bedöma att målet för egenvården ej nåtts tillstånd som man kan behandla själv mål för egenvård inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

11 Vårdplan välja aktiviteter besluta om vårdplanering planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser, doku- mentera vårdplan resurslista tillstånd med aktivitetsplaner förädlad problemgrupp mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Patientjournalprocess

12 Aktiviteter - utredning utföra ut- redande aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster utrett tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat uppdaterad aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd

13 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, formulera mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot tillgängliga tjänster hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem vårdin- formation

14 Framställan av vårdbegäran beslut att framställa vårdbegäran Kommunikationsprocess - information besluta att framställa vårdbegäran framställa vårdbegäran identifiera hälso- problem som skall redovisas i vårdbegäran problem- grupp till vård- begäran vård- begäran vårdbehov bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurser till egen- vård saknas konstatera vårdbehov Hälsoprocess – det egna tillståndet Styrprocess – egen taktik

15 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedöma


Ladda ner ppt "Personprocessen Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende egna problem och önskemål, meddelanden Hälsoprocess förädlingsobjekt: personens."

Liknande presentationer


Google-annonser