Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppskattande Utforskning Mike Holdstock

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppskattande Utforskning Mike Holdstock"— Presentationens avskrift:

1 Uppskattande Utforskning Mike Holdstock
Appreciative Inquiry Uppskattande Utforskning Mike Holdstock

2 Appreciative Inquiry Dagens övningar Lite bakgrund om AI
AI 4D upplevelse ca 100 minuter Discover Dream Design Deliver Förstör Föreställ Forma Förändra Lite mer bakgrund, teori och info Frågor Summering

3 Ta reda på det som fungerar Göra mer av detta
Appreciative Inquiry AI för dummies Ta reda på det som fungerar Göra mer av detta

4 Appreciative Inquiry Change process without tears
Vad är Appreciative Inquiry? En förändringsprocess som tillvaratar allt det som är bra och livsgivande i en organisation, for att kunna skapa det som är organisationens potential Change process without tears Vi ställer frågan: Vad är det som fungerar häromkring? Hur kan vi gör mer av det som fungerar och vad kan vi göra för att få det att fungera bättre?

5

6 Appreciative Inquiry AI’s grundförutsättningar:
I varje grupp finns det någonting som fungera Det som vi fokuserar på blir vår verklighet / växer Frågor som vi ställer påverkar den som man ställer frågan till Man är mer modig att möta framtiden (det okända) när man bär med sig det bästa av historiska upplevelser (det kända) Det som vi ska föra med oss in i framtiden ska vara det bästa av ens historia Det är viktig att uppskatta olikheter/skillnader Vårt uttryckssätt - det språk vi använder, skapar vår verklighet Det som vi fokusera på..... Om vi letar och koncentrerar oss på något – då växer det. Lika bra att sikta på det goda Fågor som vi ställer När vi bestämmer oss för frågan – var oerhört medveten om vad vi tror att vi veta. Att skapa de nrätta fråga är bland de mest krävande i AI

7 Appreciative Inquiry Problemlösning Appreciative Inquiry Grundtes:
Upplevt behov – identifiera problemet Analys av orsaker Analys av möjliga lösningar Handlingsplan Grundtes: en organisation är ett problem att lösa Appreciative Inquiry Uppskatta det som redan finns Tänk hur det skulle kunna vara Bestäm hur det borde vara Skapa det som ska bli Grundtes: en organisation är en gåta att omfamna

8 Appreciative Inquiry 4D Process
Grunden till Uppskattande Undersökning processen är alltid detsamma Discover Upptäcka - utforska Dream Utveckla Design Proposition - planera - konstruera Deliver Leverera – förverkliga

9 Appreciative Inquiry 4D Process
Grunden till Uppskattande Undersökning processen är alltid detsamma Förstå Uppskatta det som redan finns Föreställ Tänk hur det skulle kunna vara Forma Bestäm hur det borde vara Förändra Skapa det som ska bli

10 Appreciative Inquiry 4D process 1
Förstå – Uppskatta Genom intervjuer i par utforskar individerna i detalj sina optimala upplevelser. Upplevelserna och förutsättningarna för deras optimerande delas med gruppen. gruppen reflekterar över de möjligheter som ska kunna skapas.

11 Appreciative Inquiry 4D process 2
Föreställ – Utveckla ”Om vi har upplevt det en gång och vet vad som krävs – hur kunde det då vara om vi hade rätt förutsättningar hela tiden?” Utveckling av möjligheten när det optimala är vardag.

12 Appreciative Inquiry 4D process 3
Forma – bestäm hur det borde vara Gruppen utvecklar en gemensam vision – provocerande och utmanande för hur det kunde se ut om....

13 Appreciative Inquiry 4D process 3
Forma – bestäm hur det borde vara Gruppen utvecklar en gemensam vision – provocerande och utmanande för hur det kunde se ut om.... Provocerande Proposition: ”Vårt mål, fast uttryckt i nutid” utifrån de förmågor vi har utifrån den potential vi har upptäckt utifrån de möjligheter vi har upptäckt

14 Appreciative Inquiry 4D process 3
Forma – bestäm hur det borde vara Gruppen utvecklar en gemensam vision i form av utmanande utsagor – provocerande och utmanande för hur det kunde se ut om.... En (serie av) positiva utsagor formulerade som om de redan sker (a series of positive statements phrased as if they were already happening) Man växer mot utsagorna genom att gör mer av det som man redan har gjort Att göra mer av det som man kan, gör att de olösbara problem ”dunstrar”

15 Appreciative Inquiry 4D process 4
Förändra – skapa det som ska bli Individerna i gruppen föreställer sig hur deras roll och styrka kommer att användas. Utvecklingsplaner skapas för att försäkra att detta överförs till arbetsplatsen/praktiseras. Individer och gruppen gör åtaganden och bestämmer om uppföljning Nya roller/uppgifter och visionen implementeras – tack vare individernas förståelse av både sina egna och andras behov och möjligheter/ förmågor.

16 Appreciative Inquiry 4D process 1 Discover – Upptäcka
Individuellt – 5 minuter Ta fram ett gott exempel Det skall vara en händelse, en situation eller en aktivitet som har stärkt dig som facilitator, • har inträffat nyligen • du själv är stolt över • har bidragit till din eller kundens effektivitet, utveckling och framgång

17 Appreciative Inquiry 4D process 1 Discover – Upptäcka
Ditt bra exempel: Skriv ner stolpar - vad var det du gjorde? - vad gjorde andra? - vad var det med situationen? Tid 5 min

18 Appreciative Inquiry 4D process 1 Discover – Upptäcka
Ta fram ett gott exempel en facilitation (eller liknande) som gick riktig bra När känns det som att livet i din organisation är som mest givande för dig? en exceptionellt bra dag

19 Appreciative Inquiry 4D process 1 Discover – Upptäcka
Parvisa intervjuer 2 x 10 minuter Intervjuarnas roll är att ställer frågor, uppmuntra den intervjuade att ge detaljer och utveckla sin historia, att hjälpa den intervjuade att vara mycket beskrivande och konkret i sin historiebeskrivning, och att anteckna.

20 Appreciative Inquiry 4D process 1 Discover – Upptäcka
Intervjutips Kan du berätta mera? Vad gjorde att situationen ”speciell” för dig, enastående, minnesvärt? Hur känns detta? Vilka andra känslor hade du? Hur påverkade du detta? Har detta förändrat dig, och i sådant fall - hur? (se även ”ev. följdfrågor” på ”Intervjufrågor” blankett). Låt den intervjuade berätta sin historia, utan kommentera eller att du drar paralleller med dina egna erfarenheter. Håll tillbaka dina förutfattade meningar eller bedömningar om deras erfarenheter och upplevelser. Tid: 2 x 10 min

21 Appreciative Inquiry 4D process 2 Dream - Utveckla
Grupparbete 1 4 grupper á ca 6 pers 1. Gå laget runt. Låt respektive intervjuare kort återge sin intervjupersons berättelse. 2. Brainstorma 3. Summera brainstorming Tid 25 min

22 Appreciative Inquiry 4D process 2 Dream - Utveckla
Grupparbete 2 hela gruppen 1. Gå laget runt. Låt en person kort återge sin grupps upptäckter 2. Brainstorma möjligheter 3. ”..hur skulle det kunna vara...” Tid 25 min

23 Appreciative Inquiry 4D process 3 Design Utföra – planera - konstruera
Formulera 3-5 utmanande utsagor ”Vi …” ”Facilitator.....” ”Facilitatornätverket...” Diskutera de utmanande utsagorna Dra slutsatser För att kunna göra det måste/kunde vi..... Tid: 25 minuter

24 Appreciative Inquiry 4D process 3 Design Utföra – planera - konstruera
Formulera 3-5 utmanande utsagor Utmanande Utsagor: ”Vårt mål, fast uttryckt i nutid” utifrån de förmågor vi har utifrån den potential vi har upptäckt utifrån de möjligheter vi har upptäckt Tid: 25 minuter

25 Appreciative Inquiry 4D process 3 Design Utföra – planera - konstruera
Formulera 3-5 utmanande utsagor Stretch Önskade Spännande Verkligen tror på/vill har Positiv Nutid – presens – som om det redan var Tid: 25 minuter

26 Appreciative Inquiry 4D process 3 3 Design
Appreciative Inquiry 4D process 3 3 Design Utföra – planera - konstruera Förbered en kreativ gestaltning av utsagorna Skriv ner illustrerande framgånghistorier Var beredda att göra en fem minuters presentation

27 Appreciative Inquiry 4D process 4 Deliver – Leverera/förverkliga/implementera
Får göras härefter! Gärna med hjälp av varandra och Facilitatornätverket!

28 Appreciative Inquiry AI i Sverige bl.a.
Business Region Göteborg – strengthening the region by developing a network Innovationsbron Väst – making people collaborate across organisational borders Ericsson and the IT University – doing research on the use of AI Chalmers University of Technology – developing new processes and structures Chalmers University of Technology –the Appreciative Leadership course The West Sweden Region – creating and boosting diversity ambassadors

29 Appreciative Inquiry AI i Sverige bl.a.
The Knowledge Foundation – developing a new concept with national potential The VinnVinn Plus Project – strength-based interviews and newsletters The National Defence College – using AI in action research Development of the Frisksport Association – pulling together in hard times

30 Appreciative Inquiry AI är
En förändringsprocess som tillvaratar allt det som är bra och livsgivande i en organisation, for att kunna skapa det som är organisationens potential En enkel struktur Förstå Uppskatta det som redan finns Föreställ Tänk hur det skulle kunna vara Forma Bestäm hur det borde vara Förändra Skapa det som ska bli Ändlösa möjligheter

31 Appreciative Inquiry DISCOVERY / förstå
Carefully crafted appreciative questions designed to uncover the details of success. Välformulerade uppskattande frågor designade att ta fram det bästa av det som redan finns DREAM / föreställ Based upon their shared experience and understanding, the group develops a vision for what it would be like to work/live using the practices, values, and strengths just discussed. Baserat på den delade erfarenheten och förståelsen, utvecklar gruppen en vision hur det skulle vara att arbeta/leva med användning av de praxis, värderingar och styrkor som just diskuterats DESIGN / forma The group develops a shared vision (provocative and bold) for how this will actually play out in the environment(s) discussed. Utifrån drömmen utarbetar gruppen en delad vision (provokativ och utmanande) för hur detta ska kunna utföras i den diskuterade omgivningen. DELIVERY / förändra The new design is implemented. With grace, group members support one another's commitments; holding one another accountable. Den nya designen implementeras. Med värdighet stöder gruppens medlemmar varandras åtaganden och ansvar.

32 Appreciative Inquiry More information:
The AI Handbook contains everything needed to launch any kind of AI initiative, from a one-hour introduction to AI to a complete two-day program. From abstract principles underlying AI to actual tools used in different settings, from detailed descriptions of AI interventions to practical tips to classic AI articles, the authors have amassed in one place all of the introductory concepts, examples, and aids necessary to engage yourself and others in a Appreciative Inquiry as a change process Welcome to the "AI Commons"--a worldwide portal devoted to the fullest sharing of academic resources and practical tools on Appreciative Inquiry and the rapidly growing discipline of positive change. Webtidningen ”AI Practitioner” An AI network meeting in Göteborg is planned for this spring. You will probably also be able to read about it on or contact Mike Holdstock at


Ladda ner ppt "Uppskattande Utforskning Mike Holdstock"

Liknande presentationer


Google-annonser