Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hantera en kronisk sjukdom Krisbearbetning Chockfasen Reaktionsfasen Bearbetningsfasen Nyorienteringsfasen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hantera en kronisk sjukdom Krisbearbetning Chockfasen Reaktionsfasen Bearbetningsfasen Nyorienteringsfasen."— Presentationens avskrift:

1

2 Hantera en kronisk sjukdom

3 Krisbearbetning Chockfasen Reaktionsfasen Bearbetningsfasen Nyorienteringsfasen

4 Chockfasen Från ett kort ögonblick till några dygn Chocken blockerar tankeförmågan En känsla av kaos

5 Reaktionsfasen Upp till 6-8 veckor Försvarsmekanismer: –Regression –Förnekelse –Projektion av skuldkänslor –Isolering av känslor –Undertryckande av känslor Andra frågor, tankar, känslor och symptom: –Ovisshet –Varför? –Hur? –Skuld och orättvisa –Sorg –Värdelöshetskänsla –Skamkänsla

6 Bearbetningsfasen Ett halvt till ett år Konstruktiv bearbetning –Känslan av kaos lägger sig –Börjar acceptera tanken Tankar och teman: –Berätta om sjukdomen –Reaktioner hos de närmaste –Nedstämdhet och depression –Trötthet –Osynliga symptom –Säga nej –Ta emot hjälp –Återhämtning –Medicinering –Låsning istället för bearbetning

7 Nyorienteringsfasen Accepterat att man har MS Upprättad självkänsla Prioriterar och lever i nuet

8 Osynliga symptom Trötthet Värk, smärta, känselförändring Nedstämdhet, depression Ögonproblem Sexuella problem Problem med blåsa eller tarm Kognitiva problem Stresskänslighet

9 Kognitiva funktioner Långsammare tankearbete Minne –Korttids- och arbetsminne –Hitta namn och ovanliga ord Uppmärksamhet –Hålla sig alert över tid (vigilans) –Fokuserad eller selektiv (koncentration) –Delad (simultanförmåga) –Skiftad (flexibilitet) Exekutiva funktioner –Hantera nya eller komplexa stimuli och situationer, planera, strukturera, fatta beslut

10 Fysisk träning Fysisk aktivitet gör att man mår psykiskt bättre Hitta något som är roligt

11 Träna den kognitiva förmågan Använd kalender, skriv upp allt du vill minnas. Läs vad du skrivit Avlasta hjärnan Utnyttja tekniska hjälpmedel

12 Stress och stresskänslighet Stress är resultatet av en obalans mellan de krav som ställs på oss och de resurser vi har att klara av kraven Bli av med kraven, säg nej

13 Den negativa stresspiralen En tanke kan skapa inre stress Tanke: ”Jag har MS, tänk om jag är mycket sämre nästa år!” Reaktion: rädd, spänd, ledsen, orolig eller ångestfylld TANKE Tankar och instruktioner till dig själv som ökar stressen KÄNSLOR Spänning Irritation Ångest KROPPSSENSATIONER Spänningar i kroppen Mår sämre

14 Den positiva stresspiralen En tanke kan minska den inre stressen Tanke: ”Jag har MS. Det påverkar mig inte så mycket och jag kan göra allt eller det mesta som jag vill.” Reaktion: lugn, avspänd, glad TANKE Tankar och instruktioner till dig själv som minskar stressen KÄNSLOR Lugn Självförtroende Tillit KROPPSSENSATIONER Avslappning i kroppen Mår bättre

15 Fler sätt att hantera stress Struktur och prioritering Balans mellan krav och förmåga, aktivitet och vila Schemalagda vilopauser Mental träning – mindfulness, yoga, qi gong, tai chi

16 Sammanfattning av det här avsnittet Krisbearbetning –Chockfasen –Reaktionsfasen –Bearbetningsfasen –Nyorienteringsfasen Kognitiva problem –Träna förmågan Stress och stresskänslighet –Att vända negativt till positivt


Ladda ner ppt "Hantera en kronisk sjukdom Krisbearbetning Chockfasen Reaktionsfasen Bearbetningsfasen Nyorienteringsfasen."

Liknande presentationer


Google-annonser