Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridiska aspekter Eva Nordin-Olson 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridiska aspekter Eva Nordin-Olson 2007."— Presentationens avskrift:

1 Juridiska aspekter Eva Nordin-Olson 2007

2 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Stora fysiska eller psykiska funktionshinder Rättighetslag Definierad personkrets Specificerade rättigheter/insatser som kan utkrävas Överklagningsrätt SoL och HSL otillräcklig Pluslag Eva Nordin-Olson 2007

3 Bärande principer i LSS
Alla människors lika värde Jämlikhet i levnadsvillkor Full delaktighet i samhällslivet Möjlighet att leva som andra Den enskildes självbestämmande och integritet Tillförsäkras goda levnadsvillkor Varaktiga och samordnade insatser Ingen merkostnad på grund av funktionshindret Från objekt till subjekt Eva Nordin-Olson 2007

4 LSS och SoL LSS insatser mer karaktär av livstidsinsatser
LSS goda levnadsvillkor, SoL skäliga LSS mer konkret preciserade insatser Starkare rättighetslagstiftning Behovsprövning utifrån LSS: behovet är tillgodosett på annat sätt SoL: behovet kan tillgodoses på annat sätt Rätt att ta ut avgifter mer begränsad i LSS Eva Nordin-Olson 2007

5 LSS personkretsar Utvecklingsstörning, Autism och Autismliknande tillstånd Förvärvade hjärnskada i vuxen ålder med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, är stora och leder till betydande svårigheter i daglig livsföring och omfattande behov Eva Nordin-Olson 2007

6 Insatser i LSS 1. Råd och stöd Landstinget
2. Personlig assistent Kommunen Staten 3. Ledsagarservice Kommunen 4. Kontaktperson Kommunen 5. Korttidsvistelse Kommunen 6. Avlösarservice i hemmet Kommunen 7. Korttidstillsyn (”fritids”) för Kommunen skolungdom över 12 år Eva Nordin-Olson 2007

7 Daglig verksamhet Kommunen personkrets 1 och 2
8. Familjehem eller bostad med Kommunen särskild service för barn och ungdomar Bostad med särskild service Kommunen eller annan anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet Kommunen personkrets 1 och 2 Eva Nordin-Olson 2007

8 Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sköterskenivå till personer i särskilda boenden och daglig verksamhet, men inte till personer i eget boende med personlig assistans Eva Nordin-Olson 2007

9 Personlig assistans Grundläggande behov Personlig hygien
Måltider Klä av och på sig Kommunicera med andra Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade Har man behov av assistans för sina grundläggande behov har man rätt till assistans också för andra behov Eva Nordin-Olson 2007

10 forts. Personlig assistans
Kommunen bekostar de första 20 tim/vecka Staten/Fk bekostar assistansen över 20tim/vecka LASS (Lag om assistansersättning) Assistansanordnare Kommuner Enskilda anordnare Brukarkooperativ Privata företag Den funktionshindrade Kommunen basansvar Eva Nordin-Olson 2007

11 Körkort och neuropsykiatriska funktionshinder
Särskilt läkarintyg för körkortstillstånd ”specialist i barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller näraliggande specialitet” ex Skolläkare, specialist i allmänmedicin Skolgång Kognitiva faktorer Social anpassning Aktuellt status Aktuell medicinering Eva Nordin-Olson 2007

12 God man och förvaltare Omyndig Endast personer under 18 år
(Inte råda över egendom, ingå förbindelser osv utan samtycke av förmyndare) Myndig Kan pga försvagat hälsotillstånd eller liknande behöva hjälp och stöd med att bevaka sin rätt eller egendom En banks notarieavdelning Närstående genom fullmakt God man eller förvaltare Eva Nordin-Olson 2007

13 God man och förvaltare Läkarintyg
Ansökan/anmälan Till överförmyndaren eller överförmyndarnämnd Beslut Tingsrätt Vem kan utses ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämpad man eller kvinna” Eva Nordin-Olson 2007

14 Godmanskap På grund av Sjukdom Behöver hjälp med att Bevaka sin rätt
Psykisk störning Försvagat hälsotillstånd Liknande förhållande Behöver hjälp med att Bevaka sin rätt Förvalta sin egendom Sörja för sin person Förutsättningar Samtycke (eller att samtycke inte kan ges pga hälsotillstånd) Stöd inte kan ges på mindre ingripande sätt Eva Nordin-Olson 2007

15 Personen har kvar sin rättshandlingsförmåga
Gode mannen fungerar som ett biträde Alltid inhämta samtycke (utom i sedvanliga rättshandlingar, exv vardagliga inköp) Särskilda regler för gode mannen Redovisningsskyldighet’ Samtycke från överförmyndaren vid vissa transaktioner Skadeståndsansvar Eva Nordin-Olson 2007

16 Förvaltare Ett slags förstärkt godmanskap Mer självständig ställning
Kräver ej samtycke Endast aktuellt om godmanskap inte ger tillräckligt stöd Ska skräddarsys och vara begränsat Ur stånd att Vårda sig Vårda sin egendom På grund av Sjukdom Psykisk störning Försvagat hälsotillstånd Liknande förhållanden Eva Nordin-Olson 2007

17 Samtycke till vård Lagstiftaren har föga förståelse för problemet
God man eller förvaltare övertar inte närståendes roll Inget stöd för medicinsk åtgärd mot patientens vilja även om närstående/god man/förvaltare samtycker Vem tolkar patientens vilja?? Eva Nordin-Olson 2007


Ladda ner ppt "Juridiska aspekter Eva Nordin-Olson 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser