Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 STRATEGI FÖR TRYGGANDE AV SAMHÄLLETS VITALA FUNKTIONER Statsrådets principbeslut 23.11.2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 STRATEGI FÖR TRYGGANDE AV SAMHÄLLETS VITALA FUNKTIONER Statsrådets principbeslut 23.11.2006."— Presentationens avskrift:

1 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 STRATEGI FÖR TRYGGANDE AV SAMHÄLLETS VITALA FUNKTIONER Statsrådets principbeslut 23.11.2006

2 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 Målet är att dra upp riktlinjer för åtgärder på SR-nivå för att upprätthålla den nationella suveräniteten, säkerheten i samhället och befolkningens levnadsmöjligheter Synvinkeln är tryggande av funktionerna  skyddande av objekt  försvar av de yttre gränserna Samordna beredskapen inom förvaltningsområdena genom att definiera - samhällets vitala funktioner - funktionernas måltillstånd - gemensamma hotmodeller och särskilda situationer - de ministerieuppgifter som tryggandet av funktionerna förutsätter - EU-medlemskapets möjligheter och förpliktelser - prioriteringar, tidtabell, uppföljning och övningar Verkställs med beslut vid ministerierna som en del av verksamhets- och ekonomiplane/budgetpropositionsprocessen TSVF I KORTHET

3 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 Det finska välfärdssamhället ”Blått i fjärran” ”Bekvämlighets- funktioner” ”Viktiga funktioner” ”Vitala funktioner” Alltid (stenfot) I regel När det är möjligt Kanske någon gång HIERARKI ÖVER SAMHÄLLSFUNKTIONERNA

4 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 Ministerium TSVF-strategin Styrning, lagstiftning, budgetering Underlydande förvaltning, näringslivet inom förvaltningsområdena, medborgarorganisationer och medborgarna Funktioner som skall tryggas Måltillstånd Strategiska uppgifter Utvecklingsbehov Tyngdpunkter vid utvecklandet Hotmodeller Särskilda situationer och ansvaret för dem Krisledning och -kommunikation Uppföljning och övningar BeredskapsL 40 § 2 mom. ”Förberedelserna för undantagsförhållanden leds, övervakas och koordineras av statsrådet samt av ministerierna inom sitt förvaltningsområde.” STATSRÅDET STRATEGINS INNEHÅLL

5 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 STRATEGINS UPPBYGGNAD SAMHÄLLETS VITALA FUNKTIONER tryggas HOTMODELLER SÄRSKILDA SITUATIONER MINISTERIERNAS STRATEGISKA UPPGIFTER konkretiseras fastställs jämförs

6 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 I tryggandet av samhällets vitala funktioner ingår åtgärder både under beredskapstiden och sedan en kris har brutit ut. BeredskapKrisledning Inhämtande av information Lägesbild FörebyggandeKrisledning Samverkan Kriskommunikation Övningar Lägesbild Utveckling av lagstiftning och resurser Resursanvändning Återhämtning från en kris Lägesbild Beredskap Resursanvändning Samverkan STRATEGINS VERKNINGSFULLHET

7 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 När hotmodeller beskrivs och tolkas måste man beakta deras mång- dimensionella ömsesidiga beroende. Modellerna är alltid starkt förenklade HOT OCH RISKER HOTMODELLER: Störning av den elektroniska infrastrukturen Allvarlig störning av befolkningens hälsa och utkomstskydd Allvarlig störning av den ekonomiska handlingsförmågan Storolyckor och naturkatastrofer Miljöhot Terrorism samt organiserad och annan allvarlig brottslighet Hot som är förknippade med befolkningsrörelser Politisk, ekonomisk och militär påtryckning Användning av militära maktmedel

8 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 SAMHÄLLETS VITALA FUNKTIONER Tväradministrativa helheter Sektorer: SRK UM JM IM FSM FM UVM JSM KM HIM SHM AM MM Funktion 1 Funktion 2 Funktion 4 Funktion 3 Funktion 5 Funktion 6 Funktion 7 OBS! Bilden är principiell= strategisk uppgift Medborgar- organisationer Företag EU och int. resurser

9 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 SAMHÄLLETS VITALA FUNKTIONER

10 Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 Bevakning av den säkerhets- politiska omgivningen Bedömning av effekterna av ändringar Bevakning av hur resurserna upprätthålls och utvecklas Samordning av förberedelserna Samordning av resursanvändningen Hot och risker Störningar av ekonomin Terrorism Störningar i datanäten Illegal invandring Farlig smittsam sjukdom Miljöhot Storolyckor Extrema naturfeno- men Påtryckningar Militär makt- utövning ????? Tillgängliga resurser Egna resurser Medborgarorga- nisationerna och medborgarna Företagen inom näringslivet EU och inter- nationella resurser SAMORDNING AV HELHETERNA


Ladda ner ppt "Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006 STRATEGI FÖR TRYGGANDE AV SAMHÄLLETS VITALA FUNKTIONER Statsrådets principbeslut 23.11.2006."

Liknande presentationer


Google-annonser